Arne Brentjes
Lid Raad van Toezicht

Arne Brentjes
© Kim Krijnen

Arne Brentjes (1955) is per 22 december 2015 in de Raad van Toezicht benoemd op voordracht van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar hij sinds 2002 werkt en thans de functie van adviseur Strategie vervult. Daarnaast is hij secretaris van de Raad van Toezicht van de UvA.

Hij houdt zich bezig met instellingsbrede ontwikkelingen van de universiteit en haar externe samenwerkingsverbanden. Tot 2011 was hij er concern controller en van 2012-2019 hoofd van de afdeling Strategie & Informatie.

Brentjes studeerde Wiskunde in Leiden, waar hij in 1981 promoveerde. Aansluitend werkte hij ruim 20 jaar voor de provincie Noord-Holland, eerst in economisch beleid en later als hoofd Financiën.

Hij was daar intensief betrokken bij de verzelfstandiging van nutsbedrijven, en ontleent aan die tijd een grote interesse voor de economische waarde van publieke functies.

Een uitgebreider cv is beschikbaar op de website van de UvA.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger