Frederic Papmahl
DAAD Lehrassistent

Duitsland Instituut Amsterdam
Oude Hoogstraat 24
1012 CE Amsterdam

Postadres
Postbus 1628
1000 BP Amsterdam
dia@uva.nl
020 525 5041

Frederic Papmahl is DAAD-bursaal en Lehrassistent aan de UvA en het DIA in het studiejaar 2022/2023.

Frederic studeerde Deutsch als Fremd- und Zweitsprache aan het Herder-Institut van de Universiteit van Leipzig (bachelor- en masterstudie). Als onderdeel van zijn bachelor heeft hij in 2019 een jaar gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en heeft hij een tweedegraads lesbevoegdheid Duits aan het Farel College in Amersfoort behaald.

In zijn bachelorscriptie onderzocht Frederic factoren die van invloed zijn op het begripsvermogen van Nederlandse beginners in het Duits als vreemde taal. In zijn masterscriptie vergeleek hij het Centraal Examen vwo van twee verschillende jaren op basis van taalkundige complexiteit.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger