Arne Brentjes
Lid Raad van Toezicht

Arne Brentjes
© Kim Krijnen

Arne Brentjes is per 22 december 2015 in de Raad van Toezicht benoemd op voordracht van de Universiteit van Amsterdam, waar hij sinds 2002 werkt en thans de functie van hoofd Strategie en Informatie vervult. Behalve met de bestuurlijke informatievoorziening houdt hij zich bezig met instellingsbrede ontwikkelingen van de universiteit en haar externe samenwerkingsverbanden. Tot 2011 was hij er concern controller.

De Internationale Wiskunde Olympiade 1972 in Toruń trok hem naar de wiskunde, waarin hij in 1981 promoveerde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Nadien werkte hij ruim 20 jaar voor de provincie Noord-Holland, eerst in economisch beleid en later als hoofd financiën (maar voordat de provincie zaken deed met een IJslandse bank). Hij was intensief betrokken bij de verzelfstandiging van nutsbedrijven, en ontleent daaraan een grote interesse voor de echte waarde van publieke functies.

Een uitgebreider cv is beschikbaar op de website van de UvA.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger