Conferentie | The Future of German History
Keynote Lecture door Helmut Walser Smith

Activiteit van Duitsland Instituut Amsterdam

Datum: donderdag 22 juni 2023 om 13:30 uur tot 19:00 uur
Locatie: UvA, Bushuis / Oost-Indisch Huis, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam
Informatie: Voertaal: Engels / Doelgroep: studenten en wetenschappers / meer informatie: h.j.jurgens@uva.nl
Toegang: Gratis. Aanmelden vóór 19 juni a.s.

Duitse geschiedenis is een innovatief onderzoeksveld, met vaak ook heftige debatten over de oorzaken van twee wereldoorlogen. Historici zijn zich recent echter steeds meer bezig gaan houden met grensoverstijgende fenomenen, zoals globalisering, klimaatverandering of de crisis van de liberale democratie. Hoe kan het vakgebied profiteren van deze nieuwe ontwikkelingen? Tijdens deze conferentie bespreken wij lopende onderzoeksprojecten en verkennen wij toekomstige wegen. De middag wordt afgesloten met een keynote door Helmut Walser Smith over 'The Tocquevillian Moment: When Germans became the better Historians, 1945-2000'.

German history has been a highly innovative field, often taking the lead in the historical profession in developing new approaches, terminologies and methods. New societal challenges, however, have shifted the focus of public, political and scholarly interest towards problems that transcend national borders. Phenomena like globalization, climate change, or the crisis of liberal democracies have shaken up old paradigms and certainties that have shaped German historiography of the last two or three generations. Given these challenges, how can we write German history today, and what will the future of the field look like? This conference will discuss current research projects and explore future avenues of study. 

Helmut Walser Smith (Vanderbilt University, Nashville) will hold the keynote speech on "The Tocquevillian Moment: When Germans became the better Historians, 1945-2000". 

Download programme (pdf)

Register online (deadline: June 19)


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger