Over ons

Het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) is het kennisinstituut in Nederland over het moderne Duitsland. Wij opereren op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij. Het DIA benadert Duitsland in Europese context en initieert Nederlands-Duitse netwerken en uitwisselingen. Ons doel is de kennis over Duitsland te vergroten en te verspreiden onder een breed publiek.

Een team van wetenschappers, onderwijsexperts, redacteuren en organisatietalenten op het Nederlands-Duitse vlak werkt continu aan de ontwikkeling van nieuwe strategieën om specifieke doelgroepen te bedienen.

Team

Wij werken in vijf afdelingen; academisch onderwijs en onderzoek, voortgezet onderwijs, Duitslandweb, Duitslanddesk en communicatie en publieksactiviteiten.

Communicatie
Pers en communicatie, conferenties en evenementen is aanspreekpunt voor de pers en verantwoordelijk voor de publiciteit van het instituut, onder andere via Twitter, Facebook en LinkedIn. Hier wordt het culturele programma vormgegeven en worden de lezingen, conferenties en expertenbijeenkomsten van het instituut georganiseerd.

Wetenschap
De leden van de wetenschappelijke staf houden zich in hun onderzoeksprogramma’s bezig met geschiedenis, politiek, maatschappij en cultuur in het contemporaine Duitsland. Zij nodigen in het kader van het Graduiertenkolleg experts en promovendi uit die zich in hun onderzoek bezighouden met Duitsland. Tevens dragen zij bij aan het bachelor- en masteronderwijs, onder meer in de master Duitslandstudies van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Onze wetenschappers laten geregeld van zich horen via radio, tv, opinieartikelen en eigen publicaties op hun vakgebied.

Onderwijs/Duitse taal en Cultuur
Onze onderwijsexperts zijn er voor de docenten (in opleiding) en leerlingen van de vakken Duits, geschiedenis, aardrijkskunde en economie van het voortgezet onderwijs. Zij publiceren lesmateriaal en organiseren scholierenprojecten, studiereizen en conferenties over het moderne Duitsland. De nadruk van hun activiteiten ligt daarbij op het verbeteren van de kennis van de Duitse taal in Nederland.

Duitslandweb
De redacteuren van Duitslandweb schrijven over de Duitse actualiteit, maar houden ook een uitvoerig naslagwerk bij over de Duitse geschiedenis, politiek, economie, maatschappij en cultuur. Via de social media twitter en facebook kunt u hen volgen.

Duitslanddesk
Sinds 2013 hebben wij de Duitslanddesk in huis. Op de website studereninduitsland.nl is alle informatie voor geïnteresseerde studenten en promovendi beschikbaar. Het Deskteam organiseert netwerkevenementen en voorlichtingsbijeenkomsten, stimuleert samenwerking tussen Nederlandse en Duitse onderwijsinstellingen en voert mobiliteitsonderzoek uit. Daarnaast informeert de Duitslanddesk over de beursprogramma’s van de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).

Geschiedenis van het instituut
Het Duitsland Instituut Amsterdam werd in 1996 opgericht in het kader van het ‘Duitslandprogramma voor het Hoger Onderwijs’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W). Doel van dit programma was de kennis over Duitsland in Nederland te vergroten. De Universiteit van Amsterdam (UvA) was bereid het Instituut onderdak te bieden en met een startsubsidie van OC&W en de UvA kon het DIA op 28 mei 1996 officieel worden geopend door ZKH Prins Claus. Na het eerste programma volgden in 2002 en 2006 het tweede en derde Duitslandprogramma van OC&W. De coördinatie en het beheer hiervan lagen in handen van het Duitsland Instituut.

In 2001 werd tevens het door de Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) medegefinancierde Graduiertenkolleg opgestart. Sindsdien coördineert en faciliteert het DIA dit onderzoeksnetwerk.

Sinds 2012 opereert het DIA niet langer binnen het Duitslandprogramma, maar ligt de nadruk op het kennisinstituut over het contemporaine Duitsland.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger