Privacyverklaring

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) respecteert uw privacy. In deze Privacyverklaring informeert het DIA u over de wijze waarop het DIA met uw persoonsgegevens omgaat. Indien u gebruik maakt van de websites van het DIA of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring. Het DIA is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het DIA raadpleegt en verwerkt alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de realisatie van een specifiek en vooraf vastgesteld doel. Wij gebruiken daarbij uitsluitend van u ontvangen gegevens. De volgende doeleinden zijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens opgesteld:

Doeleinden op basis van de juridische grondslag “Overeenkomst”

• aanvraag van en deelname aan een DIA-stipendium
Voor uw aanvraag van en deelname aan een DIA-stipendium hebben wij uw naam, e-mailadres, adres(sen), studiegegevens, betaalgegevens en soms ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.
• deelname aan lezingen, boekpresentaties, symposia en andere evenementen van het DIA
Voor de deelname aan een lezing of ander evenement dat het DIA organiseert hebben we uw naam, uw e-mailadres en soms uw betaalgegevens nodig om u op de hoogte te houden van het desbetreffende evenement en uw aanmelding te voltooien.
• aanvraag en deelname aan studiereizen, workshops, cursussen, conferenties en andere activiteiten van het DIA
Voor uw aanvraag van en deelname aan een studiereis, workshop, cursus, conferentie of andere activiteiten van het DIA hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens, soms studiegegevens en telefoonnummer en een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.
• ontvangen van producten van het DIA
Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling.
• in verband met een samenwerkingsovereenkomst
Wanneer u een samenwerkingsovereenkomst (dan wel arbeidsovereenkomst of stage- of vrijwilligersovereenkomst) heeft gesloten met het DIA hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), telefoonnummer, betaalgegevens, kopie van identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs nodig. Wanneer noodzakelijk geven wij uw gegevens door aan derden, bijvoorbeeld voor de pensioenregeling en de belastingdienst. We eisen van deze derden dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen.

Doeleinden op basis van de juridische grondslag “Toestemming”


• afhandeling van door u aangevraagde (studie)informatie
Voor uw aanvraag hebben we uw naam, e-mailadres en soms adres(sen) en/of telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we u de informatie op de gewenste en gepaste manier toezenden.
• verschillende nieuwsbrieven: Duitsland Instituut Amsterdam, Duitslanddesk, Duitslandweb, Onderwijsnieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze evenementen, diensten en ander nieuws. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kunt u zich onderaan de nieuwsbrief te allen tijde uitschrijven.
• Informatievoorziening zoals lezingen, boekpresentaties, symposia, congressen en andere bijeenkomsten
Om informatie te ontvangen van de evenementen en activiteiten die het DIA organiseert hebben wij uw naam, e-mailadres, adres(sen) en soms telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij u, op de door u gekozen manier, benaderen.
• gebruikersstatistieken
Nadat het doel is behaald is het mogelijk dat wij uw gegevens anonimiseren en deze bewaren in verband met statistische doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen te allen tijde worden geanonimiseerd.

Uw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt. We verwerken nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor een bepaald doel en zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het bepaalde doel.

Recht op inzage

Het DIA waarborgt de juistheid van persoonsgegevens en wij actualiseren deze wanneer nodig. U kunt uw gegevens altijd controleren door een verzoek tot inzage in te dienen door een mail te sturen aan dia@uva.nl en vervolgens kunt u het DIA vragen uw gegevens aan te passen, te beperken, te verwijderen of te ‘vergeten.’
Op uw verzoek ontvangt u de volgende informatie:
• De doelen waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt;
• De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
• In welke systemen uw persoonsgegevens worden verwerkt;
• Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard;
• De ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of worden doorgegeven;
• De herkomst van uw persoonsgegevens;
Daarnaast kunt u ook een kopie opvragen van de persoonsgegevens zoals die bekend zijn bij het DIA. U ontvangt uw dossier digitaal, desgewenst kunt u het dossier ook per post ontvangen. Dit is kosteloos. Voordat we uw persoonsgegevens digitaal of fysiek kunnen verstrekken, wordt u verzocht om u te identificeren.

Opslagbeperking

Persoonsgegevens worden door het DIA en de bedrijven aan wie wij deze gegevens moeten verstrekken niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bepaalde doel. Is hiervan geen sprake meer, dan zullen de gegevens worden vernietigd. Tenzij de betrokkene heeft aangegeven informatie te willen blijven ontvangen over evenementen in de vorm van bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Uitzonderingen hierop zijn de bewaarplicht die volgt uit onder meer (fiscale) wetten en de toelaatbaarheid bij archivering en wetenschappelijk onderzoek.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan het DIA gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van het DIA zullen optreden. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij het DIA daartoe verplicht is op grond van de wet.

Beveiliging

Het DIA draagt - samen met eventuele bewerkers - zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Wijzigingen

Het DIA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Cookies

Via onze website maken wij gebruik van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. We maken gebruik van de volgende cookies:
Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies, zoals Google Analytics, om het bezoek aan de website te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:
- het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
– technische kenmerken zoals welke browsers bezoekers gebruiken (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en welke apparaten gebruikt worden;
– vanaf welke pagina bezoekers binnen zijn gekomen;
– welke pagina’s bezocht worden.
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.
Hyperlinks
Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Het DIA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Contactgegevens verantwoordelijke

U kunt met uw vragen en verzoeken bij het DIA terecht. U kunt hiervoor contact opnemen met:
Marieke Hökberg, email: m.hokberg@uva.nl, tel. : 020-525 3690

 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger