Platform Duitse Geschiedenis
Netwerk van historici aan Nederlandse wetenschappelijke instellingen

Het Platform Duitse Geschiedenis (PDG) is een netwerk van historici aan Nederlandse universiteiten en wetenschappelijke instellingen. Als open samenwerkingsverband dient het PDG ertoe om collega’s die in onderwijs of onderzoek over het Duitse verleden werken met elkaar in gesprek te brengen. Het doel is om op deze manier de positie van Duitse geschiedenis in Nederlandse BA en MA-programma’s beter zichtbaar te maken en te versterken.

Het Platform Duitse Geschiedenis is in 2023 opgericht door historici van het Duitsland Instituut Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit Utrecht en het Zentrum für Niederlande Studien van de Universität Münster. Vanuit de geschiedwetenschap is samenwerking en uitwisseling met andere disciplines mogelijk en gewenst, zoals met de literatuur- en cultuurwetenschap, European Studies, sociale wetenschappen en filosofie.

Het platform zal jaarlijks een bijeenkomst organiseren om lopend onderzoek te presenteren en onderlinge coöperaties aan te wakkeren. Via een mailinglist houden leden elkaar op de hoogte van wetenschappelijke activiteiten (intekenen zie onder). Penvoerder van het Platform Duitse Geschiedenis is het DIA, in de persoon van Hanco Jürgens en Krijn Thijs. De stuurgroep bestaat verder uit Wim van MeursDavid de Boer en Marieke Oprel (Nijmegen), Beatrice de Graaf en Frank Sterkenburgh (Utrecht) en Ivo van Donselaar en Jacco Pekelder (Münster).

 

Onder de titel “The Future of German History” vond op 22 juni 2023 in Amsterdam een eerste workshop plaats. Er kwamen op het DIA ongeveer vijftig collega’s en studenten bijeen om zich in diverse panelsessies te buigen over actuele onderzoeksprojecten. Een tweede conferentie volgt op 12 januari 2024 in Utrecht (zie CfP). Daarna volgen bijeenkomsten in Nijmegen (2025) en Münster (2026).

Het netwerk communiceert met een onderlinge mailinglist. Via deze link kun je je aanmelden voor de mailinglist van het PDG

Op 12 januari 2024 vindt de volgende conferentie in Utrecht plaats: Contested Institutions in Modern Germany History: Genealogical, Conceptual, International and Comparative Perspectives. Deadline voor het insturen van voorstellen was 15 oktober, zie Call for Papers.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger