Dr. Krijn Thijs
Wetenschappelijk Medewerker

Dr. Krijn Thijs © Rebke Klokke
Duitsland Instituut Amsterdam
Oude Hoogstraat 24
1012 CE Amsterdam

Postadres
Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam
k.thijs@uva.nl
+31(0)20 - 5255394

Krijn Thijs is historicus en wetenschappelijk medewerker bij het Duitsland Instituut
Amsterdam. Hij studeerde Geschiedenis aan de Vrije Universiteit en schreef daarna een proefschrift over het politieke gebruik van de Berlijnse stadsgeschiedenis in het Derde Rijk, de DDR en West‐Berlijn aan het Zentrum für Zeithistorische Forschung te Potsdam. Aansluitend was hij post-doc researcher aan de Universiteit Leiden. Sinds  2009 is hij werkzaam bij het DIA. Zijn onderzoek beweegt zich binnen de driehoek van collectieve herinneringen, politieke culturen en academische geschiedschrijving in Duitsland en Nederland. Thijs’ actuele projecten gaan over Wehrmachtsoldaten in Nederland, levenservaringen van Duitse historici in Oost en West, en de overgang van het gedeelde naar het ‘nieuwe’ Berlijn. Krijn Thijs is medeoprichter van de Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis. Hij maakte daarnaast deel uit van het Konzeptteam voor de Berlijn-tentoonstelling in het toekomstige Humboldt-Forum in Berlijn. Het Präsentationspapier van de presentatie op 18 juli 2016 staat online.

1) Wehrmachtsoldaten in Nederland – ervaringen en herinneringen
Veel Duitse soldaten hebben rooskleurige herinneringen aan hun tijd in het bezette Nederland: het was een dienstplaats met goed eten, weinig verzet, mooie meisjes en veel vertier. Mijn onderzoek koppelt deze standaardvoorstelling aan de gelijktijdige dimensies van geweld, onderdrukking en machtsvertoon, en voegt dus de bredere Europese oorlogscontext weer aan het ‘vakantie’-verhaal toe. Mijn benadering is meer cultuur-historisch dan klassiek militair-historisch: Het gaat mij om de manier waarop Duitse soldaten hun verblijf in Nederland van betekenis voorzagen. Daartoe behoren ook de contact zones tussen Nederlanders en Duitsers, hun praktijken, gedrag en wederzijdse duiding. Als basis dienen met name ‘ego-documenten’ (dagboeken, brieven, fotos), maar er zijn ook andere contemporaine bronnen die de toenmalige referentiekaders en Erfahrungsräume toegankelijk maken.


Publicaties

Duitse veldpostbrieven uit ‘Holland’. Hypothesen en bronnen over de ervaringen van Wehrmachtsoldaten, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 127 (2014), 3

Een verloren postzak achter het front. Stemmen van de laatste Duitse verdedigingstroepen in maart 1945, in: Roy Stoots e.a. (ed.), Wychen in de oorlog. Tentoonstelling (Nijmegen 2014, aanstaande)

Workshop “Alltag am Atlantikwall. Erfahrungen und Begegnungen der Wehrmacht in Nordwesteuropa“ (Amsterdam, Juni 2013), ondersteund door de Fritz Thyssen Stiftung.

Tagungsbericht; Verslag Duitslandweb

‚Die müssen ein bisschen aufgemöbelt werden, die Holländer.‘ Deutsche Feldpostbriefe aus den besetzten Niederlanden – eine Annäherung, in: K. Thijs/R. Haude (red.), Grenzfälle. Transfer und Konflikt zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden im 20. Jahrhundert (Synchron: Heidelberg, 2013) p. 85-10

„Niederlande – schwarz, weiß, grau. Zeithistorische Debatten seit 2000“, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 03.06.2011. Lees online.

Holland and the German Point of View. On the Dutch Reactions to German Victimhood”, in: H. Schmitz/A. Seidel Arpaci (red.), Trauma, Victims and Collective Memory: Discourses of German Wartime Suffering in Historical and International Perspective (Amsterdam en New York 2011), p. 181-200

“Soldaten, Sileziërs en andere onschuldigen. Vier conflicten uit het herinneringsjaar 1985”, in: P. Dassen/T. Nijhuis/K. Thijs (red.), Duitsers als slachtoffers. Einde van een taboe? (Amsterdam, 2007), 337-387

2) Duitse historici en de Koude Oorlog (1945-1990)
Het is een klassieke vraag in de historiografiegeschiedenis: Hoe werken persoonlijke belevenissen van historici door in hun wetenschappelijke oeuvre? Mijn onderzoek pakt deze kwestie op voor de Duitse Zeithistoriker in de jaren 1989/1990. Ik analyseer voor Oost- en West-Duitsland hun persoonlijke en professionele reacties op de Val van de Muur en op de Duitse vereniging. Dat betreft ook de samenvoeging van beide historiografiën in het nieuwe Duitsland: Centraal staan de zorgen, de hoop en de emotionele conflicten rondom “de Abwicklung” van de Oost-Duitse geschiedschrijving. Het project is onderdeel van een onderzoeksnetwerk rondom Christina Morina (Jena/DIA) en Franka Maubach (Göttingen), gefinancierd door de Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Output

 • Die Dreiecksbeziehungen der Fachhistoriker. Über den Umbruch in der ostdeutschen Geschichtswissenschaft, in: Die Hochschule (2015), S. 101-185 [PDF]
 • Gebrochene Geschichte. Lebenserfahrung und Historikerbegegnungen nach 1989, in: Franka Maubach und Christina Morina (Hrsg.), Das 20. Jahrhundert erzählen: Zeiterfahrung und Zeiterforschung im geteilten Deutschland (Göttingen: Wallstein 2016, forthcoming)
 • Leibniz Summer Fellowship 2015 am ZZF Potsdam
 • Zwartboek van een DDR-historicus (boekrecensie op Duitslandweb.nl)
 • “The Metaphor of the Master. ‘Narrative Hierarchy’ in the National Historical Cultures of Europe”, in: Stefan Berger en Chris Lorenz (red.), The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in national Histories (Palgrave Macmillan: Houndmills, 2008), p. 60-74
 • „Der Untergang des historischen Herrschaftsdiskurses. Ost-Berliner Parteihistoriker zwischen Erosion und Kontinuität in der späten DDR“, Comparativ 12 (2002), nr. 2, p. 86-113

3) Van het gedeelde naar het “nieuwe” Berlijn (1981-1999)
Aan het einde van de Koude Oorlog leek de deling van Berlijn stabieler dan ooit tevoren. West-Berlijn ging op zoek naar nieuwe overlevingsstrategieën en Oost-Berlijn voelde zichzelf de trotse hoofdstad van de DDR. Het gedeelde 750-jarige jubileum van 1987 presenteerde twee concurrerende, maar volledig op elkaar betrokken stadshelften. Aan beide kanten van de Muur broeide eind jaren tachtig protest, maar niemand zag het plotselinge “1989” aankomen. Vanaf de Val van de Muur moest iedereen improviseren, en bij de bouw het “Nieuwe Berlijn” in de jaren negentig werden veel plannen gerealiseerd die in de jaren tachtig, in West-Berlijn, waren ontstaan. Het leidde tot een onvermoede en complexe mix van breuk en continuïteit, die de cultuur en het stadsbeeld van de Duitse hoofdstad tot in heden kenmerken.

Publicaties

'Berlin und die Welt. Konzept der Ausstellung des Landes Berlin im Humboldt Forum'. Präsentationspapier van de presentatie op 18 juli 2016.

Tagung "Biotop Berlin. Neuere Forschungen zur Geschichte West-Berlins" (Berlijn: Stiftung Stadtmuseum Berlin; Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam, 4-5 december 2014). Programma: http://www.stadtmuseum.de/sites/default/files/westberlin_tagungsflyer_final.pdf  

West-Berliner Visionen für eine neue Mitte. Die IBA, der ‚zentrale  Bereich’ und die ‚Geschichtslandschaft’ an der Mauer (1981-1985), in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 10 (2014), Heft 2 (aanstaande)

Open Air Tentoonstelling “Party, Pomp und Propaganda” (Berlijn, An der Marienkirche, 24 augustus t/m 28 oktober 2012, Kulturprojekte Berlin) [Tagesspiegel-artikel Krijn Thijs; Recensie tentoonstelling; NOS-journaal 25-08-2012, vanaf minuut 12.30]

Party, Pomp und Propaganda. Die Berliner Stadtjubiläen 1937 und 1987 (Berlijn: Nicolai 2012)

“Entfernter Erfahrungsraum. Überlegungen zu West-Berlin und 1989”, Eurostudia.
Revue transatlantique de recherche sur l’Europe 7 (2011) 1-2, 29-46. Lees online.

„De eigenaardige wereld van West-Berlijn” (boekbesprekingop Duitslandweb, 24 feburari 2010)

“De lange wortels van het Nieuwe Berlijn. Over periodisering van de Duitse herinneringscultuur”, Tijdschrift voor Geschiedenis 122 (2009), 3, p. 362-376

Drei Geschichten, eine Stadt. Die Berliner Stadtjubiläen 1937 und 1987 (Keulen, Weimar en Wenen: Boehlau 2008)

 

2017

2015

 • Gebrochene Geschichte. Lebenserfahrung und Historikerbegegnungen nach 1989, in: Franka Maubach und Christina Morina (Hrsg.), Das 20. Jahrhundert erzählen: Zeiterfahrung und Zeiterforschung im geteilten Deutschland (Göttingen: Wallstein, in Vorb. für 2015)


 2014

 • West-Berliner Visionen für eine neue Mitte. Die IBA, der ‚zentrale Bereich’ und die ‚Geschichtslandschaft’ an der Mauer (1981-1985), in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 10 (2014), Heft 2 (aanstaande)
 • Duitse veldpostbrieven uit ‘Holland’. Hypothesen en bronnen over de ervaringen van Wehrmachtsoldaten, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 127 (2014), 3
 • Een verloren postzak achter het front. Stemmen van de laatste Duitse verdedigingstroepen in maart 1945, in: Roy Stoots e.a. (ed.), Wychen in de oorlog. Tentoonstelling (Nijmegen 2014, aanstaande)

 
2013

 • ‚Die müssen ein bisschen aufgemöbelt werden, die Holländer.‘ Deutsche Feldpostbriefe aus den besetzten Niederlanden – eine Annäherung, in:  Krijn Thijs und Rüdiger Haude (Hg.), Grenzfälle. Transfer und Konflikt zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden im 20. Jahrhundert (Synchron: Heidelberg, 2013) 85-107
 • Zur Einleitung, in: Krijn Thijs und Rüdiger Haude (Hg.), Grenzfälle. Transfer und Konflikt zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden im 20. Jahrhundert (Synchron: Heidelberg, 2013) 7-14 (zus. m. R. Haude)

 
2012

 • Ein Mythos braucht kein Pomp, in: Berliner Tagesspiegel, 23. Augustus 2012
  An der Marienkirche. Die Berlinjubiläen von 1937 und 2012. Ein Vergleich, in: Berliner Museumsjournal 4/2012 , 18-19.
 • De wondere wereld van West-Berlijn. Van de symbolische hoofdstad tot de ‘schande van Schöneberg’, in: Stadsgeschiedenis 7 (2012), 1, 86-95

2011

 • Niederlande – schwarz, weiß, grau. Zeithistorische Debatten seit 2000, in: Docupedia Zeitgeschichte (online), 03.06.2011
 • Entfernter Erfahrungsraum. Überlegungen zu West-Berlin und 1989, in: Eurostudia. Revue transatlantique de recherche sur l’Europe 7 (2011) 1-2, 29-46
 • Kontroversen in Grau. Revision und Moralisierung der niederländischen Besatzungszeit, in: Nicole Colin, Matthias Lorenz und Joachim Umlauf (Hg.), Täter und Tabu. Grenzen der Toleranz in deutschen und niederländischen Geschichtsdebatten (Schriftenreihe der Bibliothek für Zeitgeschichte: Essen 2011), 11-24
 • Von ‘1989’ zur globalen Region. Die Geschichte der Bundesrepublik aus niederländischer Sicht, in: Francia. Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte 18 (2011) 299-309 (zus. m. Ton Nijhuis)
 • Der Mauerfall und das verlorene West-Berlin, Deutschland Archiv 44 (2011), 63-70
 • Frontstad in een gewapende vrede. De Blokkade van Berlijn 1948-1949, in: Hans Blom, Gijsbert van Es, Herman Amersfoort en Dennis Bos (ed.) Belegerd en Belaagd (Amsterdam, 2011), 272-297

 
2010

 • Holland and the German Point of View. On the Dutch Reactions to  German Victimhood, in: Helmut Schmitz/Annette Seidel Arpaci (Hg.), Trauma, Victims and Collective Memory: Discourses of German Wartime Suffering in Historical and International Perspective (Amsterdam und New York 2010), 181-200
 • Feierkonkurrenz um das wahre Berlin. Integration, Stadtdarstellung und Zeitverortung in drei Jubiläen (1937 und 1987)“, in: Thomas Mergel, Martin Sabrow und Christoph Classen (Hg.), Kulturen des  Politischen. Herrschaft und Integration in Diktaturen und Demokratien des 20. Jahrhunderts (Wallstein: Göttingen, im Erscheinen)

 
2009

 • Wahrheitskonkurrenz in wissenschaftlichen Geschichtserzählungen. Drei
  master narratives der Berliner Stadthistorie, in: Marcus Born (Hg.), Retrospektivität und Retroaktivität. Erzählen, Geschichte, Wahrheit (Würzburg, 2009), 69-82
 • De lange wortels van het Nieuwe Berlijn. Over periodisering van de Duitse herinneringscultuur”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 122 (2009), 3, 362-376
 • Oskar Lafontaine en het verdriet van de SPD, in: Frits Boterman en Willem Melching (ed.), Het wonder Bondsrepubliek in 20 portretten (Amsterdam, 2009), 237-254                

 
2008

 • The Metaphor of the Master. ‘Narrative Hierarchy’ in the National  Historical Cultures of Europe”, in: Stefan Berger und Chris Lorenz  (Hg.), The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in national Histories (Palgrave Macmillan: Houndmills, 2008), 60-74
 • ‚…um den Besitz der deutschen Geschichte.’ Städtebau und Geschichtsdebatten im spätgeteilten Berlin, in: Martin Gutzeit (Hg.), Auf dem Weg zur Friedlichen Revolution? Ost-Berlin in den Jahren 1987/88 (Berlin 2008) [Schriftenreihe des Berliner Landesbeauftragten für die  Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 26], S. 35-60
 • ‚It’s a Chuzpa!’ Why German Victimization nevertheless doesn’t really bother Dutch Wartime Memory, in: Forschungsberichte aus dem Deutschland Institut Amsterdam 4 (2008), 165-184

 
2007

 • Deutsches Opfergedenken. Von der westdeutschen Provinz in die Weltstadt Berlin, in: Forschungsberichte aus dem Deutschland Institut Amsterdam 3 (2007), 15-33
 • Sileziërs, soldaten en andere onschuldigen. Vier conflicten uit het herinneringsjaar 1985”,in: Patrick Dassen, Ton Nijhuis und Krijn Thijs (ed.), Duitsers als slachtoffers. Einde van een taboe? (Amsterdam, 2007), 337-387
 • Slachtoffers in het land van de daders. Inleiding, samen met Patrick Dassen, in: Patrick Dassen, Ton Nijhuis und Krijn Thijs (ed.), Duitsers als slachtoffers. Einde van een taboe? (Amsterdam, 2007), 13-57
 • Een volk van slachtoffers. Over de recente aandacht voor het Duitse oorlogsleed”, in: Kleio. Tijdschrift van de Vereniging van docenten Geschiedenis, 5/2007, 16-20
 • Een volk van daders en slachtoffers? Over de recente aandacht voor het Duitse oorlogsleed, in:  Cogiscope. Tijdschrift over de gevolgen van oorlog en geweld 4/2007, 28-33

 
2005          

 • Vom ‚master narrative’ zur ‚Meistererzählung’? Überlegungen für ein Konzept von ‚narrativer Hierarchie’, in: Martina Winkler und Alfrun Kliems (Hg.), Sinnstiftung durch Narration in Ost-Mittel-Europa. Geschichte – Literatur – Film  (Leipzig, 2005), 21-53

2004

 • De nationaal-socialistische viering van 700 jaar Berlijn, in: Nieuwste Tijd. Kwartaalschrift voor de eigentijdse geschiedenis 3 (juli 2004), p. 49-61

2003

 • Vergleichen, Austauschen, Abstimmen? Niederländische und deutsche Erinnerungskultur, in: Gedenkstätten Rundbrief nr. 114, 8/2003, 32-37


 2002

 • Der Untergang des historischen Herrschaftsdiskurses. Ost-Berliner Parteihistoriker zwischen Erosion und Kontinuität in der späten DDR, in: Comparativ 12 (2002), nr. 2, p. 86-113
 • Die ‚braune’ Erzählung der Stadtgeschichte. Zur 700-Jahrfeier der Reichshauptstadt und zur Stadthistorischen Disziplin“, in: Berlin in Geschichte und Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchivs Berlin 2002 (Berlin, 2002), 111-137
 • Geschichtskultur und Herrschaftslegitimation im 20. Jahrhundert, Potsdamer Bulletin für Zeithistorische Studien 26/27 (Juli 2002), p. 34-48, hier 47-48. (zus. m. weiteren Autoren)

Werner Röhr, Die Abwicklung. Das Ende der Geschichtswissenschaft der DDR, 2 delen (Edition Organon: Berlin 2011-2012) [online, duitslandweb.nl, september 2013]


Wilfried Rott, Die Insel. Eine Geschichte West-Berlins 1948-1990 (C.H. Beck: München 2009) [online, hsozkult.de, 30 maart 2010]


„De moeizame geschiedenis van West-Berlijn” over: Wilfried Rott, Die Insel. Eine Geschichte West-Berlins 1948-1990 (C.H. Beck: München 2009), Tijdschrift voor Geschiedenis 123 (2010), 2, 314-315


Deutsch-Niederländische Kultur- und Gesellschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Beziehungsgeschichte, Vergleich und Transfer (Workshop FU Berlin, 19 Februar 2010) [online: hsozkult.de, 6 april 2010]


Dirk Moses, German Intellectuals and the Nazi Past (Cambridge 2007) [in: Nexus 2010, nr. 54, 143-148]


Maja Zehfuss, Wounds of Memory. The politics of war in Germany (Cambridge 2007) [in: Nexus 2010, nr 54, 143-148]


„De eigenaardige wereld van West-Berlijn” zu: R. Holland-Moritz en G. Wachter (red.), War jewesen. West-Berlin 1961-1989 (Berlijn, 2009) en Wilfried Rott, Die Insel. Eine Geschichte  West-Berlins 1948-1990 (C.H. Beck: München 2009) [online, duitslandweb.nl, 24 feburari 2010]


Thomas Biskup und Marc Schalenberg (Hg.): Selling Berlin. Imagebildung und Stadtmarketing von der preußischen Residenz bis zur Bundeshauptstadt (= Beiträge zur Stadtgeschichte und Urbanisierungsforschung 6). Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008, [in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 96. Band (2009), 3, 340-341]


Dirk Verheyen, United City, Divided Memories? Cold War Legacies in Contemporary Berlin (Landham 2008) [online: hsozkult.de, 15 september 2009]


“De collectieve zenuwgeschiedenis van Lamprecht & Co.” zu: Manuel Stoffer, Het nerveuze tijdperk en zijn historici. De opkomst van de mentaliteits-geschiedenis in Duitsland. 1889-1915 (Universiteit Maastricht, 2007)”, Tijdschrift voor Geschiedenis 122 (2009), nr 1


Wulf Kansteiner, In Pursuit of German Memory. History, Television and Politics after Auschwitz (Athens Ohio, 2006) [in: Tijdschrift voor Geschiedenis 121 (2008), 2, p. 257-258]


„Wehlers grote werken“ zu: Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte V: 1949-1990 (München, 2008) [online: duitslandweb.nl, 18 november 2008]


„Götz Aly strikes again!“ zu: Götz Aly, Unser Kampf. 1968 – ein irritierter Blick zurück (Frankfurt am Main, 2008) [online: duitslandweb.nl, 26 mei 2008]


„Zeitgeschichte voor beginners en gevorderden“ zu: Jürgen Danyel, Jan-Holger Kirsch en Martin Sabrow (eds.), 50 Klassiker der Zeitgeschichte (Göttingen 2007). [online: duitslandweb.nl, 18 april 2008]


Bill Niven (Hg.), Germans as Victims. Remembering the past in contemporary Germany (Houndmills 2006) [online: hsozkult.de, 16 april 2007]


‚Geen slopers, geen dynamiet. De tweezijdige verwerking van het Oost-Duitse verleden’ [zu: Wohin treibt die DDR-Erinnerung?], NRC Handelsblad, Boekenbijlage, 17 augustus 2007, 19 (reprinted in NRC Next)’


Adelheid von Saldern (Hg.), Inszenierter Stolz. Stadtrepräsentationen in drei deutschen Gesellschaften (1935-1975) (Stuttgart, 2005) [in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 2/2007]


Karen Till, The New Berlin. Memory, Politics, Place (Minneapolis 2005) [in: Tijdschrift voor Geschiedenis 119 (2006), 3, 444-445]


Klaus Grosse Kracht, Die zankende Zunft. Historische Kontroversen in Deutschland nach 1945 (Göttingen 2005) [in: Tijdschrift voor Geschiedenis 119 (2006), 3,400-401]


„De kracht van de eenzame strijder” zu: Oskar Schneider, Kampf um die Kuppel (Bonn, 2006). [online: duitslandweb.nl, 20 december 2006]


„De eigenwijsheid van het geheugen“ zu: Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel (Göttingen, 2006) [online: duitslandweb.nl, 31 augustus 2006]


“De constructie van de volkskunde” zu: Barbara Henkes, Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948 (Amsterdam, 2005) [online: duitslandweb.nl, 25 januari 2005]


Peter O. Loew, Danzig und seine Vergangenheit 1793-1997. Die Geschichtskultur einer Stadt zwischen Deutschland und Polen (Osnabrück, 2003) [online: hsozkult.de, 18 maart 2004]


„Vergleichen, Austauschen, Abstimmen? Niederländische und deutsche Erinnerungskultur.“ Tagungsbericht zum 39. Bundesweiten Gedenkstättenseminar: „Erinnerungskultur in westeuropäischer Perspektive: Niederlande, Belgien, Luxemburg und Deutschland“ (Münster, 22-25 Mai 2003) [online: hsozkult.de, 11 juni 2003]


Etienne Francois en Hagen Schulze (red), Deutsche Erinnerungsorte, Bd. 1-3 (München, 2001) [in: Tijdschrift voor Geschiedenis 116 (2003), 1]


Henrik Eberle, Die Martin-Luther-Universität in der Zeit des Nationalsozialismus 1933-1945 (Halle, 2002) [online: hsozkult, 11 november 2002]

 

 • Grenzfälle. Transfer und Konflikt zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden im 20. Jahrhundert (Synchron: Heidelberg 2013) [=Amsterdam German Studies, Vol. 4], Hg. zus. m. Rüdiger Haude.
 • Party, Pomp und Propaganda. Die Berliner Stadtjubiläen 1937 und 1987 (Nicolai: Berlin 2012)
 • Forschungsberichte aus dem Deutschland Institut Amsterdam 5 (2009): Expertenkulturen im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik, Hg. zus. m. Nicole Colin
 • Drei Geschichten, eine Stadt. Die Berliner Stadtjubiläen 1937 und 1987 (Böhlau: Köln und Weimar 2008) [Doktorarbeit, ausgezeichnet mit dem Studienpreis der Stiftung Praemium Erasmianum])
 • Forschungsberichte aus dem Deutschland Institut Amsterdam 4 (2008): Deutsche Neuanfänge nach 1945, Hg. zus. m. Hanco Jürgens
 • Duitsers als slachtoffers. Einde van een taboe? (Mets en Schilt: Amsterdam 2007), Hg. Zus. m. Patrick Dassen und Ton Nijhuis

Volledige lijst publicaties [PDF]

Krijn Thijs is regelmatig te gast in (radio)uitzendingen. Zie hier een selectie:

20 juni 2016
Video | '25 jaar geleden kreeg Berlijn een nieuw leven' bij Folia
Thijs vertelt hoe Berlijn op politiek en cultureel gebied is veranderd sinds het zich de hoofdstad van Duitsland mag noemen.

24 januari 2016
Te gast bij het radioprogramma OVT van de VPRO over de facelift van het Berlijnse Kaufhaus des Westens.

3 oktober 2015
Studiogast bij NPO 2 over de viering van 25 jaar Duitse eenheid in Frankfurt en Berlijn.

9 november 2014
NOS-Studiogast in Berlijn bij de herdenking van 25 jaar val van de Muur.

25 augustus 2012
NOS-Journaal 20uur over de Berlijnse tentoonstelling “Party, Pomp und Propaganda” (vanaf minuut 12.40)

 

'Ook dunne boekjes kunnen genuanceerd zijn'

Achtergrond - 8 december 2015 - Auteurs: Wiebke Pittlik, Krijn Thijs 'Ook dunne boekjes kunnen genuanceerd zijn'
Paul Spies, nu nog directeur van het Amsterdam Museum, vertrekt naar Berlijn om daar de stadsmusea nieuw leven in te blazen. Ook wordt hij hoofdcurator van de permanente Berlijn-expositie in het nieuwe stadsslot. “Geschiedenis is niet speels in Berlijn”, zegt hij in gesprek met Duitslandweb.
Lees meer

Berlijn in drie nieuwe boeken

Boeken - 22 juni 2015 - Auteur: Krijn Thijs Berlijn in drie nieuwe boeken
Drie Berlijners publiceerden recentelijk een boek over hun stad: schrijver Peter Schneider, journalist Hermann Rudolph en blogster Marjolein van der Kolk. Historicus en Duitslandkenner Krijn Thijs las hun werk.
Lees meer

President Gauck en de lessen van het verleden

Achtergrond - 1 oktober 2014 - Auteurs: Christina Morina, Krijn Thijs President Gauck en de lessen van het verleden
Voor president Gauck was september de maand van de geschiedenis – of beter gezegd: van de historici. Twee keer kwam hij de Duitse geschiedschrijvers tegen en ging het over ‘de’ lessen van het verleden. Krijn Thijs analyseerde zijn rede in Polen op 1 september en Christina Morina hoorde Gauck op 23 september op de Deutsche Historikertag in Göttingen.
Lees meer

DIA leest: Zwartboek van een DDR-historicus

Achtergrond - 29 oktober 2013 - Auteur: Krijn Thijs DIA leest: Zwartboek van een DDR-historicus
Duitsland kent een alternatief en zeer levendig circuit van Oost-Duitse academici, die de ondergang van hun wereld betreuren en ook 25 jaar na de val van de Muur nog bezig zijn hun gelijk te halen. Werner Röhr is één van hen. Historicus Krijn Thijs worstelde zich door “de ideologische stroop” van diens magnum opus ‘Abwicklung’ en vond toch bruikbare passages.
Lees meer

DIA leest: Zwartboek van een DDR-historicus

Boeken - 29 oktober 2013 - Auteur: Krijn Thijs DIA leest: Zwartboek van een DDR-historicus
Duitsland kent een alternatief en zeer levendig circuit van Oost-Duitse academici, die de ondergang van hun wereld betreuren en ook 25 jaar na de val van de Muur nog bezig zijn hun gelijk te halen. Werner Röhr is één van hen. Historicus Krijn Thijs worstelde zich door “de ideologische stroop” van diens magnum opus ‘Abwicklung’ en vond toch bruikbare passages.
Lees meer

De eigenwijsheid van het geheugen

Boeken - 31 augustus 2006 - Auteur: Krijn Thijs
(31 augustus 2006) Günter Grass’ nieuwste werk ‘Beim Häuten der Zwiebel’ zou ook zonder de publiciteitszucht van de auteur geslaagd zijn geweest. Het boek is een schitterend geschreven, openhartig en indrukwekkend zelfonderzoek.
Lees meer

De constructie van de volkskunde

Boeken - 25 januari 2006 - Auteur: Krijn Thijs
(25 januari 2006) Barbara Henkes' studie 'Uit liefde voor het volk' heeft nogal wat discussie losgemaakt. Met een ‘meervoudige biografie’ van vier toonaangevende Nederlandse volkskundigen uit het interbellum dringt Henkes door in het schemergebied tussen wetenschap, politiek en ‘het persoonlijke’. Het resultaat is een goed leesbare en degelijke studie over controversiële stof, want de ouderwetse volkskunde heeft geen goede reputatie.
Lees meer

Ook Berlijn is Weimar niet

Columns - 9 januari 2003 - Auteur: Krijn Thijs
(9 januari 2002) "Bonn ist nicht Weimar" zo zei men gewoonlijk in West-Duitsland, om het onderscheid tussen de 'ongelukkige' Weimarer Republik en de nieuwe Bonner Republik te onderstrepen. En dat klopte, want de Bondsrepubliek werd een stabiele en succesvolle democratie. Tegenstanders van de nieuwe hoofdstad Berlijn brachten dat na 1990 graag naar voren: waarom terug naar de Berlijnse Rijksdag, waar zoveel is misgelopen? Vandaag, in tijden van misère en onzekerheid, raken historische vergelijkingen van allerlei pluimage in Duitsland opnieuw in zwang, waarbij doemscenario's en opgewonden parallellen met de nazi-tijd hoogtij vieren. Krijgen de pessimisten na tien jaar gelijk?
Lees meer

Berlijnse Crisis, aflevering 2001

Columns - 18 juni 2001 - Auteur: Krijn Thijs
Vroeger, toen Berlijn nog frontstad in de Koude Oorlog was, waren dat gevreesde conflicten met Russen en Amerikanen en dreigende Derde Wereldoorlogen. Wat te denken van de illustere Luchtbrug in 1948 (Berliner Krise nr. 1), het Chroestsjov-ultimatum van 1958 (Nr. 2) en van de bouw van de Muur in 1961 (crisis nr. 3)?
Lees meer

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger