Wetenschap uitgelicht

Call for Papers | Discourse in the Data. Decoding European Political Communication
19 april 2024

Op 19 april 2024 vindt het Graduiertenkolleg 'Discourse in the Data' plaats in Amsterdam. Deze workshop biedt beginnende onderzoekers een diepe duik in de complexiteit van Europese politieke communicatie. In een kleine groep bespreken we kwantitatieve en kwalitatieve tekstanalysemethoden voor het politieke debat binnen de EU. Abstracts kunnen t/m 15 februari worden ingediend. Zie Call for Papers

 

Amsterdam German Studies Lecture | Andrew I. Port
19 februari 2024

Duitsers herdenken het nationaal-socialisme en de holocaust met de woorden 'nie wieder'. Maar hoe heeft deze abstracte belofte zich vertaald in concrete actie om nieuwe genocides in het buitenland te voorkomen? In zijn lezing zal historicus Andrew Port deze vraag onderzoeken, in relatie tot de genocides die plaatsvonden in Cambodja, Bosnië en Rwanda. Moderatie: Mario Daniels (DIA).

 

Workshop | Reparation and Restitution in German History and Politics: A Reassessment 
7 februari 2024

Het onderzoek naar herstelbetalingen en restitutie heeft in de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Steeds meer groepen in de samenleving maken aanspraak op een vorm van rechtsherstel. Erkenning van het aangedane leed speelt daarbij een belangrijke rol. Het debat over herstelbetalingen en restitutie is sterk aan verandering onderhevig, onder meer door een bloeiende herinneringscultuur en door de globalisering. Het wordt tegenwoordig als een geïntegreerd onderdeel van de naoorlogse Duitse geschiedenis bestudeerd. In deze workshop presenteren volgende jonge historici, RMa-studenten en promovendi hun onderzoek: Iona Mitchell (Utrecht), Nia Raycheva (Utrecht), Noa Swisa (Jerusalem), Joey Rauschenberger (Heidelberg), Verena Meier (Heidelberg), Daniël Hendrikse (Amersfoort) en Leah Niederhausen (NIOD). De workshop staat open voor deelnemers uit verschillende disciplines: papers worden vooraf verspreid onder de deelnemers. Als je wilt deelnemen, graag vooraf aanmelden bij Hanco Jürgens (h.j.jurgens@uva.nl).

Meer informatie over het programma van deze dag.

In de avond van 7 februari geeft Constantin Goschler tevens een publiekslezing over 'Waves of restitution, reparation and cultural memory'

 

Academic Conference | Contested Institutions in Modern Germany History
12 januari 2024

In het begin van de 21e eeuw is het vertrouwen in instituties, zowel in Duitsland als elders, afgenomen. Regeringen, parlementen, politieke partijen, bureaucratieën, universiteiten, onderzoeksinstituten en andere staats- en niet-statelijke instellingen kregen allemaal te maken met vaak heftige kritiek. Waarom is dit gebeurd? En hoe structureel of systematisch is de afname van vertrouwen? Tijdens deze conferentie van het Platform Duitse Geschiedenis zullen we lopende onderzoeksprojecten over deze vragen bespreken.

 

Boekpresentatie | Moderate Modernity.The Newspaper Tempo and the Transformation of Weimar Democracy 
11 januari 2024

De ineenstorting van de Weimarrepubliek is nog steeds een van de meest besproken onderwerpen in de moderne geschiedenis. Nu westerse democratieën wereldwijd onder druk staan door populisten en autoritaire regimes, is de vraag waarom de Weimarrepubliek faalde opnieuw urgent en relevant geworden. In zijn boek Moderate Modernity biedt Jochen Hung een nieuw perspectief op deze vraag. Op 11 januari spreekt hij met Moritz Föllmer en Mario Daniels hierover in Amsterdam.

 

Conference | Provincializing Weimar Culture. Global and Local Perspectives on Interwar Germany
25-26 april 2024 at Utrecht University, with support from Duitsland Instituut Amsterdam

The Weimar era is often romanticized as a golden age of cultural experimentation. Recent scholarship challenges this narrative, particularly its Eurocentric bias. This workshop seeks to explore new approaches to the cultural history of Weimar, inspired by Dipesh Chakrabarty's call to "provincialize Europe." The organizers, Jochen Hung (Utrecht University), Britta Schilling (Utrecht University) and Nicholas Baer (UC Berkeley), are planning an international publication based on the contributions of the workshop. The workshop will include a keynote lecture by Prof Uta Poiger (Northeastern) on “Weimar and Now: Culture, Race, Politics“.

More information about the conference

 

Workshop | Deutsche Geisteswissenschaften und der Umbruch von 1989/90
01 december 2023

De omwenteling van 1989/90 vormt in de carrière van veel Duitse academici een zeer markante ervaring – niet alleen voor de talloze Oost-Duitsers die hun werk verloren, maar ook voor West-Duitsers die in het 'wilde Oosten' bij de herstructurering betrokken waren. Het scheve verenigingsproces drukt in veel disciplines nog vandaag de dag een stempel op instellingen, praktijken en personeel van wetenschappelijk onderzoek in Oost-Duitsland. Deze workshop is gewijd aan nieuw onderzoek over dit vraagstuk. Met o.a. Friedrich Cain (Wenen), Anne Kluger (Münster), Mike Rottmann (Düsseldorf) en Elisa Satjukow (Leipzig).

 

GK-Masterclass | Weltkrieg, Weltanschauung und populäre Wissenschaft (1914–1933)
22 November 2023

Hans Baluschek (via Wikimedia Commons)

De Eerste Wereldoorlog had als historische gebeurtenis een nooit eerder bereikte impact op het publiek en de media. Er ontstonden verschillende wereldbeelden die met elkaar concurreerden. In deze Masterclass zullen we ons afvragen of en hoe dit wereldbeeld discours zich verhoudt tot de concepten van levenshervorming en pacifistische inspanningen. Daartoe zullen we tekstfragmenten lezen van Ernst Haeckel, Wilhelm Bölsche en Bruno Wille. Met PD Dr. Christian Meierhofer.

 

Call for Papers | The Global Turn in German History: New Developments – New Challenges
Deadline: 1 November 2023

Call for papers: For historians who work on the global history of Germany interested in participating in the international conference "The Global Turn in German History: New Developments – New Challenges" at the Duitsland Instituut Amsterdam. The conference will be held on 19-21 June 2024 and is  organized by Hanco Jürgens and Mario Daniels, with keynotes by David Blackbourn (Vanderbilt University) and H. Glenn Penny (UCLA). More information about the conference and participating

 

Workshop | Neuere Forschungen zur Weimarer Republik
21 september 2023 14.00 uur

De geschiedenis van de Republiek van Weimar heeft niets aan relevantie verloren. Zodra zich een crisis voordoet in een van de westerse democratieën duikt de eerste Duitse democratie op als waarschuwend voorbeeld. Ook in de populaire cultuur is deze vermaarde Republiek sterk aanwezig – bijvoorbeeld in de succesvolle televisieserie 'Babylon Berlin'. Tijdens deze workshop presenteren de promovendi Moritz Herzog-Stamm, Milena Kirwald en Chris Flinterman hun werk over nieuw onderzoek naar de eerste Duitse democratie.

 

Chip Wars: How We Got Here, Why They Matter and What Our Technological Future Will Look Like
13 september 2023

Computerchips spelen in de huidige geopolitieke conflicten een centrale rol. In veel debatten worden ze als nieuwe uitdagingen gezien, maar de geopolitiek van computerchips heeft een diepe en complexe geschiedenis. In de zesde editie van onze reeks 'Geopolitics of Technology' spreken wij hierover met onderzoekers Raluca Csernatoni (Brussel), Cyrus Mody (Maastricht) en Mario Daniels (DIA). Lees meer over dit gesprek.

 

Debating Holocaust and Colonial Memory Culture: Historikerstreit 2.0 - German and Dutch Perspectives
29 juni 2023

In 2021 ontbrandde een verhit debat over wat de Australische historicus A. Dirk Moses "The German Catechism" noemde. Moses bekritiseerde de Duitse consensus over de uniciteit van de Holocaust. Tegelijkertijd lijken Duitse intellectuelen de koloniale context van de Duitse wreedheden in Oost-Europa over het hoofd te zien, evenals bredere debatten over uiteenlopende herinneringsculturen. Een workshop en een debat, met een keynote door de Duitse historicus Michael Wildt. 

 

Academic Conference | Future of German History
22 juni 2023

Hoe kunnen we vandaag, gezien internationale fenomenen als globalisering, klimaatverandering of de crisis van de liberale democratieën, Duitse geschiedenis schrijven? Hoe ziet de toekomst van het vakgebied eruit? Tijdens deze conferentie worden lopende onderzoeksprojecten besproken en toekomstige wegen verkend. Met een keynote door Helmut Walser Smith (Vanderbilt University, Nashville) over "The Tocquevillian Moment: When Germans became the better Historians, 1945-2000".

 

Amsterdam German Studies Lecture | Dieter Langewiesche
8 juni 2023

Hoe oorlogen te beëindigen zijn is helaas een blijvend probleem in de geschiedenis van de mensheid. Waarom zijn sommige vredesverdragen duurzaam en andere niet? Historicus Dieter Langewiesche spreekt in het Goethe-Institut Amsterdam over Europese ervaringen van wegen uit oorlogen en de soorten oorlogen die aan deze wegen verbonden zijn. Hier meer informatie.

 

Workshop | Writing environmental history in time of the climate crisis
12 mei 2023

A deep sense of crisis has propelled environmental history to the forefront of contemporary historiography. The climate crisis has invigorated the public and scholarly interest in the insights and methods of environmental historians. The acclaim for the notion of 'the anthropocene' is but one example of the intertwinement of present concerns and scholarly perspectives in recent years. In this workshop, participants are invited to reflect on these questions from their own disciplinary perspective. More information

 

Amsterdam German Studies Lecture | Frank Uekötter
11 mei 2023

De gloriedagen van de globalisering zijn voorbij. Na de ontnuchterende ervaringen van de afgelopen jaren is er weinig over van het geloof dat groeiende internationale uitwisseling wederzijds begrip en samenwerking bevordert. Tegelijkertijd maakt de milieucrisis het steeds belangrijker om op wereldschaal te denken. In zijn lezing schetst Frank Uekötter het concept van 'leven in een draaikolk': een nieuwe benadering van de wereldgeschiedenis die ons in staat stelt het traject van de mens en zijn omgeving in het tijdperk van de mondiale moderniteit in kaart te brengen.

 

Workshop | Christoph Menke: A Theory of Liberation
5 april 2023

In his opus magnum on liberation, Christoph Menke argues that we live in a time of failed liberations. All attempts at liberation, according to Menke, have sooner or later produced new forms of domination and thus of servitude. From this basic thesis, Menke develops a groundbreaking theory of liberation, which includes a revision of the usual ideas of freedom. Menke illustrates his theory with the Exodus narrative from the 2nd book of Moses and the story of Walter White in the television series Breaking Bad. More information on the programme.

 

Graduiertenkolleg | Nuclear Histories
24 maart 2023

With the gas and oil supplies from Russia being cut-off, everywhere in Europe debates about the use of nuclear energy have picked up steam. These recent debates show the enormous political, economic, symbolic and emotional weight of nuclear matters in present-day Europe. Against this backdrop, our workshop wants to revisit the diverse and complex nuclear histories of Europe and bring together young international scholars to discuss their work.  

 

Gesprek | Europe and the technologies of 'Others'
23 maart 2023

In deze editie van de reeks "Europe and the Geopolitics of Technology" nemen Nina Klimburg-Witjes, Gianluigi Negro, Gertjan Hoetjes en Franziska Plümmer de Europese technologieregelgeving onder de loep. Zij buigen zich over dringende vragen zoals 'Wanneer gaat buitenlandse innovatie een bedreiging vormen?' en 'Wat is de relatie tussen publieke en private actoren in de technologische sector en de veiligheid en soevereiniteit van Europa, Rusland en China?'. 

 

Graduiertenkolleg | New Histories of European Integration and Europeanisation
27 januari 2023

Whereas the ‘classical’ history of European integration focusses exclusively on economic and political institutions, recent scholarship has questioned the assumptions about ‘Europeanness’ of this history. The notion of European integration has undergone major conceptual shifts as a result of debates on the aspects of integration, the geographical range and the chronological starting point of European integration. In this workshop, participants are invited to reflect on these questions from their own disciplinary perspective.

 

Amsterdam German Studies Lecture | Martin Conway
26 januari 2023

De grote politieke verschuivingen die in de eerste twee decennia van deze eeuw in Europa hebben plaatsgevonden, hebben een wijdverbreid gevoel gecreëerd dat het tijdperk van democratische zekerheden voorbij is. Dit stelt ons voor maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen. Maar was er wel sprake van zulke zekerheden? in de Amsterdam German Studies Lecture op 26 januari spreekt historicus Martin Conway over de ontwikkeling van de parlementaire democratie in West-Europa na 1945. 

 

Amsterdam German Studies Lecture | Stephan Malinowski
12 januari 2023

In Duitsland bestaat een fel debat over de banden tussen de familie Hohenzollern en de nazi's, nadat de Hohenzollern restitutie eisten voor de Sovjet-onteigeningen van hun eigendommen na 1945. Hiervoor moet de familie bewijzen dat hun voorouders de nazi's niet substantieel steunden bij hun machtsovername. In de juridische procedures en discussies over deze kwestie zijn historici veelgevraagde experts en belangrijke getuigen geworden. Waaronder Stephan Malinowski, spreker tijdens deze Amsterdam German Studies Lecture.

 

Graduiertenkolleg | Adel und Konservatismus in der Weimarer Republik
12 januari 2023

Tijdens het Graduiertenkolleg van 12 januari 2023 gaan jonge onderzoekers met Thomas Mergel (Edinburgh) en Jacco Pekelder (Münster) in gesprek over conservatieve kringen ten tijde van de Weimarrepubliek. Hoe belangrijk waren deze conservatieven en hun politieke vertegenwoordigers, wat waren hun motieven, hoe organiseerden ze zich en hoe bepalend was hun rol bij de nazi-machtsovername in 1933?  

  

Publicatie | Peuple(s) en colère. Populismus und Streitkultur in Deutschland und Frankreich.

In 2022 is Peuple(s) en colère. Populismus und Streitkultur in Deutschland und Frankreich verschenen onder redactie van prof. dr. Nicole Colin en dr. Catherine Teissier. De interdisciplinair samengestelde bundel bevat bijdragen over de protestculturen in Duitsland en Frankrijk. Deze verschillen om historische, culturele en politieke redenen op vele vlakken van elkaar, maar tegelijkertijd zijn er vergelijkbare fenomenen zichtbaar. 

 

 

Boekpresentatie | Dangerous Knowledge in Postwar America
20 september 2022

Tijdens deze tweede editie van de reeks The New Geopolitics of Technology presenteerden John Krige en Mario Daniels (DIA) hun boek 'Knowledge Regulation and National Security in Postwar America'. Zij schrijven over de Amerikaanse beperkingen in de export van transnationale kennis- en informatiestromen sinds 1945 en de enorme politieke relevantie in de debatten over nationale veiligheid, het buitenlandbeleid en de handelspolitiek. Met commentaar van Bastiaan van Apeldoorn. Gespreksleiding: Luiza Bialasiewicz.

 

Dissertatieprijs 2022 voor Marieke Oprel 
mei 2022

Wij feliciteren historica & oud DIA-promovenda Marieke Oprel voor het ontvangen van de Dissertatieprijs 2022 van Stichting Praemium Erasmianum. Oprel kreeg de onderscheiding voor haar proefschrift waarin zij het Nederlandse naoorlogse beleid m.b.t. 'Duitse onderdanen' onderzoekt. Aan de hand van gesprekken met nabestaanden laat zij zien dat dit beleid ingrijpende gevolgen had voor Duitse Nederlanders. Het proefschrift verscheen als boek onder de titel 'Afrekenen met de vijand' (Uitgeverij Van Oorschot). 

 

Boekpresentatie | De geschiedenis van het Genootschap Nederland Duitsland
11 april 2022

Op 11 april 2022 bood Ward Bruning zijn boek 'Duitse dichters en denkers in naoorlogs Nederland, de geschiedenis van het Genootschap Nederland Duitsland, 1953-2000' aan Connie Palmen aan in Den Haag. Ward heeft eerder stage gelopen op het DIA waar hij het archief van het Genootschap heeft geïnventariseerd. Na afloop van de stage besloot hij zijn Master-scriptie bij Duitslandstudies aan de UvA te schrijven over de geschiedenis van het Genootschap. Het boekje is verkrijgbaar bij het Genootschap Nederland Duitsland


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger