Lezing: Waardering voor wetenschap: een Duitse les?
Drie experts over wat Nederland van Duitsland kan leren

Activiteit van externe partij

Datum: zondag 5 oktober 2014 om 16:00 uur
Locatie: SPUI25, Spui 25-27 Amsterdam
Informatie: Vooraf aanmelden, zie onder. Voertaal: Nederlands
Toegang: Gratis

Hoe groot is de waardering voor de wetenschap in Nederland? Wat is de rol voor de politiek en de samenleving in dit systeem? En kan Nederland van Duitsland leren? Wetenschappers vertellen en het publiek discussieert mee.

Wil Nederland in de wetenschap internationaal blijven meetellen, dan zijn harde keuzes noodzakelijk. De internationale concurrentie neemt snel toe terwijl Nederlandse middelen stagneren, en dat terwijl de kennisinvesteringen in andere landen stijgen. Reflectie op het Nederlandse wetenschapsbeleid is daarom noodzakelijk. Om op wetenschappelijk topniveau te kunnen blijven meetellen, moet Nederland de schaarse beschikbare middelen strategisch inzetten.

Maar wat is de beste strategie? Welke rol kan de politiek hierin spelen? In hoeverre kan de samenleving bij het uitoefenen van de wetenschap betrokken worden? Duitsland is van oudsher een land met een sterke academische traditie en veel aandacht voor wetenschap. Kan Nederland lessen trekken uit de Duitse aanpak?

Tijdens de bijeenkomst komen drie experts, onder anderen Jan Willem Kelder en Dave Blank, aan het woord die vanuit hun eigen ervaringen hierop reflecteren. Hoogleraar Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut Amsterdam, geeft een inleiding. Aansluitend is er een borrel.

De bijeenkomst bouwt voort op het onlangs verschreven AWTI-advies over het Nederlandse wetenschapssysteem, 'Boven het maaiveld'

Over de sprekers

Prof dr. ing. Dave H.A. Blank is in 1991 gepromoveerd aan de Universiteit Twente bij de faculteit Technische Natuurkunde. Blank is naast auteur van vele wetenschappelijke artikelen, onder andere voorzitter van het Europese Science Programma THIOX op het gebied van oxidische dunne lagen, Marie Curie Fellow en organisator van verschillende international conferenties en symposia. Hij was onder andere programmadirecteur op het gebied van NanoElectronic Materials van NANONED en voorzitter van het onderzoeksgebied Nanofysica en Technology van de stichting FOM (Fundamenteel Onderzoek der Materie). 

Jan Willem Kelder heeft de opleiding tot officier gevolgd aan het Koninklijk Instituut voor Marine en de opleiding Hogere Krijgskundige Vorming. Hij heeft diverse staffuncties vervuld aan boord van de Nederlandse Marine schepen die deelnamen aan de operaties Desert Shield en Desert Storm naar aanleiding van de inval van Irak in Koeweit. Na zijn promotie tot vice-admiraal in 2005 diende Kelder als Commandant Zeemacht in Nederland en vervolgens werd hij belast met het bevel over het Commando Zeestrijdkrachten tot september 2007. Kelder is sinds 1 februari 2014 voorzitter van de TNO Raad van Bestuur en tevens Chief Executive Officer. 

SPUI25 in samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam en de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). 

Vooraf aanmelden via het aanmeldingsformulier
Meer informatie: 
Website SPUI25 >>

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger