Graduiertenkolleg: Vita activa
Participatie en engagement als strategie voor culturele uitwisseling

Activiteit van externe partij

Datum: vrijdag 17 oktober 2014 om 11:00 uur
Informatie: voertaal: Duits
Toegang: Gratis. Graag vooraf aanmelden, zie onder

Sinds de jaren zestig wordt actief burgerschap, participatie en engagement als een belangrijke drijfveer voor de democratie gezien. De democratie kan niet zonder burgers die zich inzetten voor de samenleving, op welke manier ook. De waardering voor maatschappelijk engagement is sinds de Tweede Wereldoorlog sterk aan veranderingen onderhevig geweest. Wat verstaan we onder actief burgerschap? Welke rol spelen subsidiegevers, die steeds weer op zoek zijn naar doelgroepen om te participeren in beleid? Draagt participatie daadwerkelijk bij aan grensoverschrijdend begrip of is het een obsoleet begrip geworden? Hoe verhouden actief burgerschap en Europese integratie zich tot elkaar? Wordt het tijd om het maatschappelijk engagement nieuw leven in te blazen of gaan we op zoek naar nieuwe vormen van participatie?

Sprekers zijn: prof. dr. Nicole Colin (Université Aix-Marseille/Universiteit van Amsterdam/DIA), prof. dr. Wolfgang Merkel, dr. Christina Morina (Universität Jena), prof. dr. Ton Nijhuis (Universiteit van Amsterdam/DIA), dr. Joachim Umlauf (Goethe-Institut Paris/DIA), dr. Hanco Jürgens (DIA) en dr. Anna Seidl. 

Het Graduiertenkolleg wordt financieel ondersteund door de Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD). Het richt zich speciaal op promovendi en MA-studenten die zich bezighouden met het naoorlogse Duitsland, de Nederlands-Duitse betrekkingen en Duitsland in Europa. De bijeenkomsten staan ook open voor andere promovendi, MA-studenten en senior-wetenschappers. 

Meer informatie en aanmelden: 
Aanmelden bij prof. dr. Nicole Colin, telefoon 020-525 5396, email n.colin[at]uva.nl  
Het volledige programma in pdf >>
Duitsland Instituut >>

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger