Graduiertenkolleg: Radicaal rechts en nieuwe politieke conflictlijnen

Activiteit van Duitsland Instituut Amsterdam

Datum: vrijdag 19 december 2014 om 13:30 uur
Locatie: Duitsland Instituut, Prins Hendrikkade 189b, Amsterdam
Toegang: Info, aanmelden en teksten ter voorbereiding via: Erika van Elsas, UvA, e.j.vanelsas@uva.nl, 020-5254781 / Hanco Jürgens, DIA, h.j.jurgens@uva.nl, 020-5253700

Michael Minkenberg (Frankfurt / Oder): The radical right and the politics of xenophobia in Europe

Wouter van den Brug (Amsterdam): Who are the electoral competitors of the radical right?

Erika van Elsas (Amsterdam): United against a common foe? Left-wing and right-wing euroscepticism compared

West-Europese partijstelsels zijn de afgelopen twee decennia fundamenteel van karakter veranderd. Een van de opvallendste ontwikkelingen is de opkomst vanradicaal rechtse partijen. Politicologen hebben deze ontwikkeling geduid vanuit processen van mondialisering waardoor nieuwe poli-tieke tegenstellingen zijn ontstaan die niet samenvallen met de reeds bestaande conflictlijn. Naast de traditionele, sociaaleconomische links-rechts dimensie ontwikkelde zich een tweede sociaal-culturele dimensie rond thema’s als immigratie, integratie en Europese eenwording. Een niet onbelangrijke vraag is of deze nieuwe sociaal-culturele conflictdimensie de tegenstelling tussen winnaars en verliezers van de mondalisering weerspiegelt; vanuit deze visie zou er een duurzame scheidslijn in West-Europese politieke stelsels ontstaan, waar o.a. radicaal rechtse partijen van zouden profiteren.

Deze bijeenkomst van het Graduiertenkolleg belicht dit proces van politieke realignment vanuit verschillende invalshoeken. Wat kenmerkt succesvolle (en minder succesvolle) radicaal rechtse partijen en welke rol spelen issues als immigratie, xenofobie en Europese integratie in hun succes? Met welke partijen concurreren radicaal rechtse partijen om kiezers en langs welke dimensies vindt deze competitie plaats? Hoe verhouden ‘nieuwe’ thema’s als Europese integratie en immigratie zich tot de links-rechtsdimensie waar-langs politieke competitie voorheen georganiseerd was?

Michael Minkenberg is hoogleraar vergelijkende politicolo-gie in Frankfurt (Oder). Hij doet onderzoek naar rechtsradi-calisme in West-Europa en de VS, religie en politiek in de moderne democratie en migratie en xenofobie. Hij doceerde eerder aan de universiteiten van Göttingen en Heidelberg, Cornell University en Columbia University.

Wouter van der Brug is hoogleraar algemene politicologie aan de UvA en bijzonder hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Kopenhagen. Zijn onderzoek richt zich op kiesgedrag, rechtspopulisme, politieke communicatie, poli-tiek vertrouwen, en politieke partijen. In 2007 publiceerde hij The Economy and the Vote bij Cambridge University Press.

Erika van Elsas is promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar politieke realignment in West-Europa in relatie tot houdingen tegenover Europese integratie. Haar onderzoeksinteresses omvatten stemgedrag, euroscepsis en politiek vertrouwen. Ze publiceerde in onder meer European Union Politics, Party Politics, Political Studies, en International Journal of Public Opinion Research

Het Graduiertenkolleg van het Duitsland Instituut wordt financieel ondersteund door de Deutscher Akademische Austauschdienst (DAAD) en richt zich speciaal op promovendi die zich bezighouden met het naoorlogse Duitsland, met de Nederlands-Duitse betrekkingen en met Duitsland in Europa. De bijeenkomsten staan ook open voor andere promovendi, voor MA-studenten en senior-wetenschappers. Meer informatie


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger