Graduiertenkolleg: Deutsch-jüdische Kulturbeziehungen im europäischen Kontext
Besloten bijeenkomst

Activiteit van Duitsland Instituut Amsterdam

Datum: vrijdag 17 april 2015 om 13:00 uur tot 18:00 uur
Locatie: Duitsland Instituut Amsterdam, Prins Hendrikkade 189b, Amsterdam
Informatie:
Toegang: zie voorwaarden deelname

De Europese geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw is niet voorstelbaar of te begrijpen zonder de Duits-Joodse betrekkingen. Daarbij komt de vraag naar voren hoe de deels symbiotische relatie van de Duitse en Joodse geschiedenis na de Holocaust kan worden beschreven. Door de politieke, sociale en academische ‘ontdekking’ van het ‘Joods zijn’ (inclusief de Holocaust, Israël, de Joodse wortels van het christendom, de kerk en de Joods Christelijke dialoog etc.) in de jaren ’60 gaat deze vraag een grotere rol spelen.

Het onderzoeksveld dat op deze wijze reeds uitvoerig is onderzocht binnen de context van de Joodse studies wordt nu vanuit het Duits- Nederlandse en Duits- Franse perspectief belicht. In deze samenhang zou met name de culturele overdrachtstheorie een andere kijk op de geschiedenis van de Duits-Joodse betrekkingen kunnen verschaffen. Het uitgangspunt van een ‘Histoire Croisée’ benadrukt de onderlinge afhankelijkheid ten opzichte van mogelijke cultuurverschillen, de translational studies analyseren in het bijzonder de culturele vertalingen van acteurs, waarbij extra aandacht aan de categorieën hybriditeit, conflict en tegenstrijdigheid, die in de actuele cultuurwetenschappelijke debatten een centrale betekenis hebben,  wordt geschonken. Interessant aan deze aanzet is dat niet alleen de succesvolle bemiddelingsprocessen in beschouwing worden genomen, maar dat ook in het bijzonder de verschillen, de moeilijkheden,  alsook de misverstanden die elk transfer begeleiden worden gethematiseerd. 

Dit Graduiertenkolleg heeft als doel een onderzoeksgroep met het thema Duits-Joodse culturele betrekkingen in Europese context op te richten. 

Voorwaarden voor deelname: het inleveren van een kort projectvoorstel binnen de kaders van het themaveld bij hoogleraar Nicole Colin. 

Sprekers

  • Nicole Colin, hoogleraar Duitse cultuurwetenschap (Aix-Marseille Université en Universiteit van Amsterdam/DIA).
  • Patrick Farges, Associate Professor, Université Sorbonne Nouvelle (Paris III).
  • Béatrice Gonzalés-Vangell, Docente in Germanistiek, Aix-Marseille Université.
  • Joachim Umlauf, Directeur Goethe-Institute Parijs en Bordeaux, Gast-Professor aan het Duisland Instituut Amsterdam.
  • Christina von Braun, Hoogleraar cultuurwetenschap, oprichter en directeur Kollegium Jüdische Studien, Humboldt-Universität Berlijn, woordvoerster van het Zentrums Jüdische Studien Berlin Brandenburg, Vicepresident van het Goethe-Instituut.
  • Sina Rauschenbach, hoogleraar religiewetenschap met het zwaartepunt op het Joodse denken, Universität Potsdam.
  • Irene Zwiep, Hoogleraar Hebreeuwse talen en Jodendom, Universiteit van Amsterdam.

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger