Promotie Froukje Demant
Samenleven in de schaduw van de Holocaust

Activiteit van Duitsland Instituut Amsterdam

Datum: vrijdag 19 juni 2015 om 13:00 uur
Locatie: Aula - Oude Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam
Promotie Froukje Demant
© Maja Brouwer, http://www.majabrouwer.nl/

Vanaf het moment dat de nazi’s in 1933 in Duitsland aan de macht kwamen, vond een fundamentele morele verschuiving plaats: het werd ‘normaal’ om joden niet meer als gelijkwaardige burgers en mensen te behandelen. Hoe zag die verschuiving er in de praktijk van alledaags contact uit? En deed zich een overeenkomstige morele verandering voor in bezet Nederland?

Wat is normaal wanneer de wereld om je heen zich steeds abnormaler gaat gedragen?
Deze studie van Froukje Demant gaat over het samenleven van joden en niet-joden in Twente en aangrenzend Duitsland in de periode tussen de jaren twintig en jaren vijftig van de twintigste eeuw. Op basis van ruim honderd interviews met joodse en niet-joodse personen uit de Twents-Duitse grensstreek, en van persoonlijke documenten als brieven en dagboeken, laat deze studie zien dat joden aan de Duitse zijde van de grens steeds meer in een ‘abnormale normaliteit’ kwamen te leven waarin zij door buren en bekenden werden geïsoleerd, gedegradeerd en uitgebuit. Aan Twentse zijde reageerde de niet-joodse bevolking eerder passief op de vervolging van hun joodse buren. Na het einde van de oorlog, toen joden en niet-joden aan beide zijden van de grens een nieuwe normaliteit moesten zien op te bouwen, vormde zwijgen vaak het enige middel om een alledaags samenleven weer mogelijk te maken.

Dit onderzoek geeft inzicht in het vergaande aanpassingsvermogen van personen in abnormale omstandigheden, en in de manieren waarop zij de alledag weer opbouwen nadat alle normale kaders zijn weggeslagen.

Informatie Promotieagenda UvA.

 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger