Bilateraal, regionaal of Europees? Duitsland en Nederland in de 20e eeuw

Activiteit van Duitsland Instituut Amsterdam

Datum: donderdag 15 oktober 2015 om 12:30 uur tot 16 oktober 2015 om 14:00 uur
Locatie: Erasmusplein 1, Erasmusgebouw E2:53, Nijmegen

De afgelopen decennia zijn er steeds meer onderzoeken verschenen die zich afzetten tegen de klassieke benadering van de geschiedschrijving. Historisch, politicologisch en cultureel onderzoek richt zich in toenemende mate op transnationale, regionale of Europese
thema’s. Dit vraagt wel om een bijpassend analytisch kader en een realistische onderzoeksplanning. 

De Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis (WDNG)organiseert daarom een interdisciplinair debat over de meerwaarde van de bilaterale benadering. De bilaterale aanpak van de WDNG biedt een interessant uitgangspunt voor dergelijke overwegingen. Studies met een focus op Europa/de EU zullen hun onderzoeksvragen moeten onderbouwen met voorbeelden op zowel Europees als nationaal niveau. Regionaal onderzoek wordt echter vaak gedaan naar landen of gebieden met duidelijke overeenkomsten of sterke onderlinge banden. Zo kunnen Nederland en Duitsland twee afzonderlijke interessante case studies zijn voor een onderzoek binnen het Europese kader. Tegelijk vormen ze samen, met hun vele historische, politieke, culturel een economische vervlechting en, ook een mogelijk onderwerp voor regionaal onderzoek. De workshop streeft naar een interdisciplinair debat over de meerwaarde van de bilaterale benadering, niet zozeer door de vergelijking van theoretischeconcepten, maar aan de hand van concreet en recent onderzoek naar Nederland en/of Duitsland.

Programma 15 oktober

12:30 Aankomst en lunch

12:30-13:30 Panel 1 Nederland-Duitsland
• Paul Sars: welkomstwoord (Radboud Universiteit Nijmegen)
• Liesbeth van de Grift: inleiding (Radboud Universiteit Nijmegen)
• Claudia Hiepel, 'Europäische Integration vonunten? Die Gründung der EUREGIO'(Universität   Duisburg-Essen).

13:30-15:00 Panel 2 Transitional justice
• Marieke Oprel: ‘Deutsche in den Niederlandennach dem Zweiten Weltkrieg’ (Vrije Universiteit Amsterdam).
• Markus Wegewitz: ‘Transnational Justice? Die niederländischen Nacht und Nebel-Gefangenenund die Verfolgung der Verbrechen des Nationalsozialismus’ (Friedrich-Schiller-Universität Jena).
• Jip Muris, ‘Van de Bekennende Kirche naar de bezettingstijd. Pfarrer Hans Fischer (1906-1970) in Nederland’ (Universiteit Leiden)

15:30-18:00 Panel 3 Het interbellum
• Kristian Mennen: ‘Das transnationale Netzwerkfaschistischer Jugendorganisationen’ (Berlijn).
• Bernard Rulof: ‘The plural space of Dutchsocial-democratic amateur theatre, 1930s’(Universiteit Maastricht).
• Hans Geleijnse: ‘De ontwikkeling van het fascisme in Europa en de Nederlandse pers. Beoordeling van het nationaal-socialisme in de beginjaren’ (Radboud Universiteit Nijmegen)
• Casper Kirkels, 'Tussen democratie en fascisme. Een onderzoek naar massabewegingen en politieke stijl' (RadboudUniversiteit Nijmegen).

Programma 16 oktober

9:00-10:15 Panel 4 Partijendemocratie
• René Cuperus: 'Die Erosion der Volksparteienund der Aufstieg des Populismus. Ein Vergleichzwischen den Niederlanden und der BRD'(Duitsland Instituut Amsterdam)
• Anne Heyer: ‘The Birth of Political Mass Parties’(Universiteit Leiden)

10:15-11:30 Panel 5 De Eerste Wereldoorlog
• Susan Scherpenisse: 'Het nationale verleden in de Belgische (illegale) pers in WO I' (Radboud Universiteit Nijmegen).
• Meike Flöss en Jacco Pekelder: 'Wilhelm II inNederland. Ballingsoord Doorn als venster op de bilaterale, regionale en Europese dimensies van de Duits-Nederlandse betrekkingen’ (Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Utrecht).

12:00-13:15 Panel 6 Sociale bewegingen
• Yannicke Goris: ‘De milieubeweging in Nederland in internationale vergelijking’ (Radboud Universiteit Nijmegen).
• Camiel Oomen: ‘Nie Wieder Krieg! = Nooit Meer Oorlog! Eine Parole, gleiche Bedeutung? Pazifismus-Verständnis und Unverständnis bei Begegnungen junger deutscher und niederländischer Pazifisten’(Georg-August-Universität Göttingen).

Meer informatie en contact:

Liesbeth van de Grift:
(0031-24-36 15753),l.vandegrift@let.ru.nl

Wim van Meurs:
(0031-24-36 11811),w.v.meurs@let.ru.nl

Tags: onderzoek

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger