Conferentie: Duits als wetenschapstaal
Internationale conferentie in Amsterdam

Activiteit van externe partij

Datum: donderdag 6 februari 2014 om 12:00 uur
Locatie: Goethe Institut Amsterdam, Herengracht 470 en Doelenzaal, Singel 421 (UvA Bibliotheek), Amsterdam.
Informatie: Voertaal: Duits
Toegang: Toegang vrij, aanmelden verplicht via aanmeldingen-dia@uva.nl

Sinds 1990 daalt het aantal studenten Germanistiek in West-Europa. Hiermee gaat gepaard dat Duits als wetenschappelijke taal steeds minder belangrijk wordt. Dit is begrijpelijk vanuit het oogpunt dat iedereen Engels spreekt, maar vanuit geesteswetenschappelijk perspectief zijn er toch wat kanttekeningen bij te plaatsen. Tegen de achtergrond van de linguistic turn, die sinds de jaren ‘60 de debatten beheerst, is een zo groot mogelijke talendiversiteit gewenst. De trend om wetenschappelijke excellentie slechts op basis van publicaties in Engelstalige tijdschriften te meten, keert zich tegen de wetenschappers. Het schrijven van een briljant artikel in de eigen moedertaal is al een kunst, laat staan in een vreemde taal. De focus op de Engelse taal draagt bovendien bij aan de teloorgang van de receptieve taalcompetentie in het Duits.

De conferentie ‘Deutsch als Wissenschaftssprache’ heeft tot doel de stand van zaken omtrent deze ontwikkelingen te bespreken. Daarnaast worden oplossingen aangedragen hoe de belangrijkste spelers in het werkveld in de toekomst op een efficiënte manier de handen ineen kunnen slaan. En hoe om te gaan met de ontwikkeling van elites?

Aan het woord komen naast wetenschappelijke experts uit binnen-en buitenland ook specialisten uit het universiteitsmanagement, zoals de voorzitters van het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen en van de Universiteit Maastricht en de vice-voorzitter van de Deutsche Akademische Austauschdienst.

Deze conferentie is georganiseerd in samenwerking van het Duitsland Instituut Amsterdam, CIERA, DAAD, Goethe-Institut Paris, Goethe-Institut Amsterdam en Auswärtiges Amt 

Bekijk het programma (pdf, geactualiseerde versie 4-2-2014) >>

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger