Graduiertenkolleg: Oral History
Vom Zeitzeugeninterview zur historischen Darstellung

Datum: vrijdag 24 februari 2012 om 14:00 uur
Locatie: Duitsland Instituut Amsterdam
Informatie: met lunch, voertaal Duits en Engels
Toegang: Aanmelden via Nicole Colin (n.colin@uva.nl) of Hanco Jürgens (h.j.jurgens@uva.nl)

Oral history is een onderwerp dat binnen de cultuurgeschiedenis in de belangstelling staat. Afhankelijk van de gewenste informatie werken sommige historici uitsluitend met interviews en gebruiken anderen interviews als aanvulling op andere bronnen. Vooral aan het begin van een promotieonderzoek houden promovendi zich bezig met interviewtechnieken en met problemen rondom de betrouwbaarheid van de interviews. Maar wat te doen zodra het onderzoek is gevorderd? Er zijn veel verschillende manieren om interviews te analyseren en te gebruiken. Vallen we daarbij terug op historische bronnenkritiek, lenen we methoden van de sociale wetenschappen of vergt oral history haar eigen werkwijze? Deze vragen komen aan bod tijdens een atelier, georganiseerd door het Huizinga Instituut Amsterdam, het Duitsland Instituut en het Jena Center, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Friedrich-Schiller-Universität Jena.

In dit atelier zullen de Duitse historici Lutz Niethammer en Franka Maubach hun licht over dit onderwerp laten schijnen en met promovendi praktische onderzoeksproblemen bespreken, aangedragen door promovendi zelf. Lutz Niethammer is één van de Europese grondleggers van oral history. Sinds 2005 is hij emeritus professor en voordien was hij hoogleraar nieuwe en nieuwste geschiedenis aan de Friedrich-Schiller-Universität Jena. Franka Maubach is postdoc in Jena. Zij heeft met behulp van oral history onderzoek gedaan naar ervaringen van vrouwen en kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog en heeft haar onderzoek nu naar metaniveau getild door interviews af te nemen met oral history historici zelf. De sprekers zullen kort ingaan op hun gebruik van interviews in hun onderzoek. Vervolgens zullen enkele promovendi een methodische vraag over hun eigen onderzoek stellen.

Het atelier is tweetalig, dat betekent dat ieder naar gelieven Duits of Engels praat. ’s Ochtends is het programma voornamelijk opengesteld voor promovendi; ’s middags heeft het een meer publiek karakter en zullen ook historici uit Nederland aan het woord komen.

Meer informatie en voorbereidende literatuur op de website van het Huizinga Instituut

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger