Boekpresentatie | Cultuuruitwisseling: Duitse cultuur in transnationaal perspectief
met Nicole Colin, Joachim Umlauf, Britta Bendieck en Hanco Jürgens

Activiteit van Duitsland Instituut Amsterdam

Datum: dinsdag 17 april 2018 om 17:00 uur tot 19:00 uur
Locatie: SPUI25, Spui 25-27, Amsterdam
Informatie: Voertaal: Duits
Toegang: Gratis. Aanmelden verplicht via www.spui25.nl

Op 17 april is het de Dag van de Duitse taal. Op deze dag kijken wij in SPUI25 naar de wisselwerking tussen de Duitse cultuur en andere culturen. Steeds vaker wordt het open karakter van de Duitse cultuur benadrukt. Bemiddelaars spelen daarbij een belangrijke rol. Deze Mittler leefden vaak in meerdere werelden tegelijk.

Welke rol spelen bemiddelaars in de uitwisseling tussen landen? En wat betekent het transfer-onderzoek voor een beter begrip van de Duitse cultuur? Droegen Mittler als zodanig ook bij aan een betere verstandhouding tussen culturen? En over wie hebben we het eigenlijk? Naast instituten die speciaal daartoe zijn opgericht, zoals het Duitsland Instituut Amsterdam of het Goethe-Institut, gaat het vooral om personen zoals kunstenaars, cultuurproducenten en wetenschappers. Zij droegen vaak bij tot een beter begrip van andere culturen. Ook als ze geen positief beeld hadden van het andere land, wisten ze dat land toch op het netvlies te krijgen, waardoor wrijving en debat ontstond.

Tijdens deze middag wordt niet alleen gekeken naar de succesvolle bemiddelingsprocessen, maar ook naar de crises, mislukkingen en misverstanden die met elke transfer gepaard gaan. Nicole Colin en Joachim Umlauf spreken over het Mittler-concept, Britta Bendieck over Armando tussen Amersfoort en Berlijn en Hanco Jürgens over het belang van de Mittler in de Nederlands-Duitse politieke, economische en culturele relaties.

We presenteren tijdens dit programma drie boeken die net zijn verschenen rond de cultuuruitwisseling en de Mittler: „Im Schatten der Versöhnung. Deutsch-französische Kulturmittler im Kontext der europäischen Integration“ door Nicole Colin en Joachim Umlauf, “Annäherung durch Konflikt. Mittler und Vermittlung” door Nicole Colin et. al. en “Aufzeichnungen über den Feind. Armando, Deutschland und der niederländische Erinnerungsdiskurs” door Britta Bendieck.

Over de sprekers

Nicole Colin is hoogleraar Cultural Studies en Germanistiek aan de Universite Aix-Marseille en als hoogleraar Duitse literatuurwetenschap en cultuur van de moderne tijd verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Joachim Umlauf is directeur van het Goethe-Institut in Lyon en Marseille en als visiting professor verbonden aan het Duitsland Instituut Amsterdam. Hij is onder meer uitgever van het lexicon van Duits-Franse culturele betrekkingen na 1945.

Britta Bendieck is hoofd Duitslanddesk bij het Duitsland Instituut Amsterdam en als docente in de Bachelor Duitslandstudies verbonden aan de UvA. Vorige jaar promoveerde zij op “Armando, Duitsland en de Nederlandse herinneringsdiscours.”

Hanco Jürgens is wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut Amsterdam en is coördinator van de master Duitslandstudies aan de UvA. Jürgens houdt zich bezig met de moderne geschiedenis van Duitsland in Europees perspectief. In 2017 publiceerde hij samen met Ton Nijhuis De vleugels van de adelaar. Duitse kwesties in Europees perspectief.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger