Graduiertenkolleg | Deutsche Gesellschaftsgeschichte seit 1990
Problem- und Konfliktfelder in der zeithistorischen Forschung.

Activiteit van Duitsland Instituut Amsterdam

Datum: vrijdag 7 september 2018 om 09:30 uur tot 13:00 uur
Locatie: VOC-zaal, UvA/Bushuis, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam
Informatie: Voertaal: Duits
Toegang: Gratis. Graag aanmelden via Christina Morina: c.morina@uva.nl of Hanco Jürgens: h.j.jurgens@uva.nl
Graduiertenkolleg | Deutsche Gesellschaftsgeschichte seit 1990
© Bundesarchiv

Dit Graduiertenkolleg richt zich op verschillende sociaal-maatschappelijke thema’s, die voor conflictstof hebben gezorgd in de recente geschiedenis van Duitsland. Tegelijk biedt het een overzicht in het huidige onderzoek naar de Duitse eenheid en haar gevolgen. Met gastspreker Thomas Großbölting.

Sinds 1990 is het verenigde Duitsland sterk veranderd. De politieke breuk van 1989 en de Duitse eenheid hadden ingrijpende economische, sociale en culturele veranderingen tot gevolg. De Duitse binnenlandse politieke verhoudingen kwamen sterk onder druk te staan. Deze spanningen in de Duitse samenleving zijn niet alleen van belang voor de naaste buurlanden, maar ook voor de rest van de wereld, zoals wel blijkt uit de speciale blik van Donald Trump op de Duitse politiek. Onze gast, Thomas Großbölting (Münster), zal het thema inleiden en de belangrijkste onderzoeksvragen toelichten. 

Programma

9:30  Sessie 1
- Thomas Großbölting (Münster): Die Geschichte der Vereinigungsgesellschaft: Fragestel-lungen und Perspektiven in der aktuellen Forschung
- David Rieter (UvA): Rechtsextremismus in Ostdeutschland nach der friedlichen Revoluti-on, 1989-1993
- Hanco Jürgens (DIA): commentaar

11:00  koffiepauze

11:30 Sessie 2
- Krijn Thijs (DIA): Angst und Routine. Die westdeutsche Überforderung bei der Auflösung der Ost-Berliner Geschichtswissenschaften (1989-1994)
- Amieke Bouma (UvA): Integration durch Widerstand: Ehemalige Stasi-Offiziere in der Bundesrepublik
-Thomas Großbölting: commentaar

13:30 Lunch

Aankondiging


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger