Graduiertenkolleg | Memory Battles in Central and Eastern Europe
Changing Museum Landscapes and disputed ideas of human rights in post-communist countries

Activiteit van Duitsland Instituut Amsterdam

Datum: vrijdag 17 mei 2019 om 09:30 uur tot 13:00 uur
Locatie: Ruimte: F2.11B, Bushuis / Oost-Indisch Huis, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam
Informatie: Voertaal: Engels & Duits
Toegang: Gratis. Aanmelden via Hanco Jürgens: H.J.Jurgens@uva.nl
Graduiertenkolleg | Memory Battles in Central and Eastern Europe
© Commons Wikimedia

In het Graduiertenkolleg op 17 mei staan we stil bij recente ontwikkelingen in memoryscapes in Centraal- en Oost-Europa. We discussiëren over de ervaringen van Duitse en Poolse museumdirecteuren en belichten actuele onderzoeksprojecten in het veld.

== Please scroll down for English ==

Robert Schuman, een van de vaders van de Europese Unie, vond dat Europa vooral een culturele unie moest vormen, meer dat een economische alliantie. Na opeenvolgende EU-crisissen is Schumans idee actueler dan ooit. Als de EU succesvol wil zijn, dan op basis van gedeelde waarden. Maar juist de debatten over gedeelde waarden, herinneringen en mensenrechten liggen gevoelig binnen de EU. Ook over de geschiedenis van zwarte pagina’s, zoals die van de holocaust of het stalinisme, zijn de meningen verdeeld. Deze strijd om de herinnering moet niet als een onoverbrugbare kloof tussen Oost- en West-Europa worden gezien maar als een conflict binnen de EU als geheel. Zijn we getuige van een strijd tussen neo-nationalistische en kosmopolitische opvattingen? Moeten West-Europeanen meer openstaan voor Oost-Europese perspectieven en vice versa? Is de kloof überhaupt te overbruggen?

Programma

9.30 – 10.45
Rainer Eckert, former dissident and former director of the Zeitgeschichtliches Forum Leipzig
‘Konflikte und Debatten in der ostdeutschen Erinnerungslandschaft: Erinnerungsstätten und Museen zur Geschichte der SED-Diktatur’

Chair: Krijn Thijs, Duitsland Instituut Amsterdam

10.45-11.00 Koffie pauze

11.00-13.00

Pawel Machcevich, founder and former Director of the Museum of the Second World War, Gdańsk, fellow of the Imre Kertész Kolleg, Jena
‘Retributive justice after the Second World War in Europe: crossroads of politics, law and history’

Dana Dolghin, PhD Candidate at the University of Amsterdam doing research on Reconsidering forgetting: Remembrance and Memory praxis in Romania
‘Memories of the Cold War and disputed ideas of human rights’

Christie Miedema, postdoctoral research fellow Duitsland Instituut Amsterdam
‘Not a Movement of Dissidents, Amnesty International Beyond the Iron Curtain’, book presentation (Wallstein 2019).

Chair: Hanco Jürgens, Duitsland Instituut Amsterdam

13.00 lunch

---English---

Robert Schuman, founding father of the EU, asserted that Europe should become a cultural union, much more than an economic alliance. After successive EU-crises, Schuman’s idea is more topical than ever. If the EU wants to succeed, it should foster a European culture based on shared values. However, within the EU, debates on shared values, memory and human rights have proven to be difficult. The history of ‘black pages’, such as Holocaust and Stalinism, have remained contested. The memory battles should not be understood as an unbridgeable divide between Eastern and Western Europe, but rather as conflicts within the EU as a whole. Are we witnessing a conflict between neo-nationalist and cosmopolitan views? Should Western Europeans be more open to Eastern European perspectives and vice versa? Is there a possibility to bridge the divide?

 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger