Het DIA-Stipendium

Het DIA-Stipendium
© Danny Wagemans

Programma beëindigd

Het DIA-Stipendium-programma wordt helaas beëindigd vanaf het kalenderjaar 2022. In het kader van dit nationale programma konden studenten en (jonge) onderzoekers van 2013 tot en met 2021 een aanvraag doen voor een beurs. 

De deadline voor het wintersemester 2021/2022 was op 1 juli 2021. Het is niet meer mogelijk voor die ronde een aanvraag te doen. 

Binnenkort gaan we van start met een nieuw programma waarbij wij studenten en onderzoekers in Duitsland vanuit het Duitsland Instituut Amsterdam ondersteunen. Meld je hier aan om bericht te krijgen over dit programma vanaf 2022.

Hieronder vind je een korte samenvatting van de opzet van het DIA-Stipendium-programma.

Hier vind je andere beursmogelijkheden voor een verblijf in Duitsland

Doelgroep

Het DIA-Stipendium was bedoeld voor:

  • studenten (HBO of WO) die voor een studieverblijf of onderzoek tijdens hun Nederlandse studie minstens vier maanden naar Duitsland gaan
  • studenten die na hun bachelor in Nederland voor een hele master naar Duitsland gaan
  • (toekomstige) onderzoekers die voor hun onderzoek een periode in Duitsland verblijven

De doelgroep bestond uit studenten en onderzoekers met bijzondere interesse voor Duitsland die zich voor hechtere banden tussen Nederland en Duitsland willen inzetten. Hierbij werd bijzondere aandacht besteed aan engagement voor internationale wetenschappelijke en maatschappelijke thema's, een goede motivatie voor de meerwaarde van een verblijf in Duitsland voor hun (academische) loopbaan en persoonlijke ontwikkeling aantonen.

Na terugkomst hebben stipendiaten de gelegenheid lid te worden van het Duitsland Alumni Netwerk van de Duitslanddesk. Voor deze leden worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, waarbij alumni in contact komen met elkaar en het Nederlands-Duitse netwerk van het DIA. Daarnaast kunnen alumni hun ervaringen delen via het studentenambassadeursprogramma van de Duitslanddesk.

Doelstelling van het DIA-Stipendium

Met het DIA-Stipendium wilde het DIA stimuleren dat meer studenten en jonge onderzoekers uit Nederland hun weg naar het grootste wetenschapsland van Europa weten te vinden: Duitsland. Het DIA beoogde met het DIA-Stipendium de academische uitwisseling met Duitsland te vergroten en studenten en promovendi uit Nederland de kans te geven ervaring op te doen in het Duitse academische landschap. Dit betekent een bijdrage aan de ontwikkeling van een Europese onderwijs- en onderzoeksruimte. Onze alumni vormen een transnationaal netwerk dat de banden tussen Nederland en Duitsland helpt te verstevigen. Het DIA-Stipendium-programma werd financieel mogelijk gemaakt door de Duitse DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) en het Nederlandse ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). 

Na afloop van het verblijf in Duitsland

Na terugkomst uit Duitsland ben je van harte uitgenodigd lid te worden van het Duitsland Alumni Netwerk van de Duitslanddesk. Deze organisatie bestaat uit studenten en onderzoekers met Duitsland-ervaring die regelmatig evenementen organiseren om met elkaar in contact te komen en met het Nederlands-Duitse netwerk van de Duitslanddesk.

Bij toekenning van het DIA-Stipendium ben je welkom deel te nemen aan DIA-Graduiertenkolleg. Tijdens deze “Kollegs” gaan inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland in discussie over actuele onderwerpen over het moderne Duitsland. Zo krijg je de gelegenheid jouw in Duitsland opgedane kennis te delen en te verbreden. De organisatie van het Graduiertenkolleg is altijd op zoek naar inspirerende initiatieven en sprekers: eigen input van de deelnemers is zeer gewenst.

Als stipendiaat krijg je na afloop van de studieperiode bovendien de kans jouw ervaringen te delen in het kader van het studentenambassadeursprogramma, waarbij je scholieren en studenten in scholen en onderwijsinstellingen in Nederland vertelt over jouw tijd in Duitsland. Het DIA stelt hier een kleine vergoeding tegenover per bezoek.

Opslag van persoonlijke gegevens

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Is aan jou het DIA-Stipendium toegekend, dan bewaart het DIA jouw gegevens conform de geldende wettelijke richtlijnen (AVG). In het geval van een afwijzing van een aanvraag voor het DIA-Stipendium bewaart het DIA de persoonlijke gegevens van een aanvrager maximaal één jaar. Dit omdat een latere toekenning toch nog mogelijk kan zijn, bijvoorbeeld bij een annulering van het verblijf van een andere stipendiaat. Tevens dient het DIA inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen aan haar subsidiegevers na een jaar. Hiervoor zijn deze gegevens van belang. Daarna worden alle persoonlijke gegevens verwijderd/vernietigd. Geanonimiseerde data kunnen langer worden gebruikt voor statistische doeleinden. Je hebt het recht jouw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of (in bepaalde gevallen) voortijdig te laten verwijderen/vernietigen.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger