De werkgroep stelt zich voor

De internationale Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis (WDNG) richt zich op transfers, relaties en vergelijkingen tussen Duitsland en Nederland in de lange twintigste eeuw. De werkgroep werd op 19 februari 2010 in Berlijn opgericht tijdens een internationale conferentie over de culturele en sociale geschiedenis van Nederland en Duitsland in de vorige eeuw.

De werkgroep ziet zichzelf als een overkoepelend platform voor historici die zich voornamelijk richten op transfers, relaties en vergelijkingen tussen Duitsland en Nederland in de lange twintigste eeuw. Het doel is om wetenschappers in de periferie en aan de centra van het Nederlands-Duitse onderzoek met elkaar te verbinden. De werkgroep biedt haar leden de kans hun projecten te presenteren en kritisch te bediscussiëren. Hiertoe wordt een internetforum opgezet en vinden regelmatig werkgroepbijeenkomsten plaats op wisselende locaties in Duitsland en Nederland. Jonge wetenschappers die aan een proefschrift op dit gebied werken zijn daarbij even welkom als personen die zich al langer met Duits-Nederlandse onderzoeksonderwerpen bezig houden.

Raadpleeg voor meer informatie de website van de WDNG.

De Duitse Reichsgründung van 1871 betekende een fundamentele verschuiving van de politieke en maatschappelijke verhoudingen in Europa. Ook tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Duitse Keizerrijk veranderden de betrekkingen op buitenlands en economisch gebied. In de twintigste eeuw werden de conflicten tussen beide landen door de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederland versterkt.

Na 1945 zorgden Koude Oorlog en Europese integratie voor een noodgedwongen politieke toenadering. Hoewel de bezetting de relaties nog lange tijd overschaduwde, normaliseerde de verhouding zich langzaamaan. Tegelijk raakte het puur bilaterale perspectief overvleugeld door bredere ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau. Ondanks de steeds weer ongemakkelijke asymmetrie zien beide landen elkaar tegenwoordig als belangrijke partners – politiek, economisch en cultureel.

Door de groeiende transnationalisering binnen de geschiedwetenschap houden steeds meer onderzoekers uit beide landen zich bezig met de geschiedenis van hun buren. Veel projecten richten zich op de geschiedenis van gemeenschappelijke betrekkingen, op de wederzijdse transfers en waarnemingen en op vergelijkingen van bepaalde deelaspecten binnen de Nederlandse en Duitse samenleving. De werkgroep wil deze onderzoekers een forum bieden.

De werkgroep ziet zichzelf als een overkoepelend netwerk voor historici die zich richten op transfers, relaties en vergelijkingen tussen Duitsland en Nederland in de lange twintigste eeuw. Het doel is om wetenschappers binnen en buiten de centra van het Nederlands-Duitse onderzoek met elkaar te verbinden. De werkgroep biedt zijn leden, met name jonge onderzoekers, de kans om grensoverschrijdende projecten ook grensoverschrijdend te presenteren en te bespreken. Hiertoe wordt een internetforum opgezet en vinden tweemaal per jaar werkgroepbijeenkomsten plaats op wisselende locaties in Duitsland en Nederland.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger