Oratie Axel Hagedorn
Corporate Governance-een Nederlands-Duitse rechtscultureel perspectief

Datum: woensdag 21 januari 2015 om 16:00 uur
Locatie: Aula Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui, Amsterdam
Toegang: Vrij toegankelijk
Oratie Axel Hagedorn
© Jeroen Oerlemans

Axel Hagedorn, is per 1 maart 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Duits-Nederlandse rechtsbetrekkingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Op 21 januari zal hij zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden.

Tijdens zijn oratie behandelt hij de 'Corporate Governance Codes' in Nederland en Duitsland. Corporate governance, of goed ondernemingsbestuur, is een centraal maatschappelijk thema sinds grote boekhoudschandalen zoals Enron en Worldcom. Deze schandalen versnelden de invoering van Corporate Governance Codes voor beursgenoteerde ondernemingen aan het begin van deze eeuw.

De codes in Duitsland en Nederland verschillen in grote mate qua structuur en inhoud. Anders dan men misschien zou verwachten omvat de Nederlandse code ongeveer 19 duizend woorden en de Duitse slechts 3500 woorden. Tegelijkertijd beweren de opstellers van de codes in Nederland en Duitsland dat deze de internationale standaarden van corporate governance weergeven.

Hagedorn behandelt en verklaart een aantal verschillen tussen de twee codes. Ook beantwoordt hij de vraag of meer regelgeving in de Nederlandse code ten opzichte van de Duitse code ook tot meer transparantie en integriteit van bestuurders en toezichthouders leidt. Hagedorn verdiept de thematiek aan de hand van de verschillen in de twee buurlanden wat betreft niet-beursgenoteerde ondernemingen. Met het concrete voorbeeld van corporate governance van woningcorporaties in beide landen wordt duidelijk gemaakt dat de invoering van een Corporate Governance Code voor woningcorporaties in Nederland niet tot meer transparantie en integriteit in die sector heeft geleid. Dit terwijl bij woningcorporaties zonder Corporate Governance Code in Duitsland falend bestuur en toezicht van vergelijkbare omvang tot nu toe niet bekend is.

Meer informatie over Axel Hagedorn.
Informatie bij de UvA.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger