Graduiertenkolleg: Conflict and Cooperation in Europe

Activiteit van Duitsland Instituut Amsterdam

Datum: dinsdag 10 mei 2016 om 10:30 uur tot 15:00 uur
Locatie: Potgieterzaal, Singel 425, Amsterdam
Informatie: I.s.m. ACCESS Europe
Toegang: Aanmelding en informatie via dr. Christina Morina: c.morina@uva.nl of 020-5253690
Graduiertenkolleg: Conflict and Cooperation in Europe
© EU-president Jean-Claude Juncker met de Griekse president Alexis Tsipras. The Parliament Magazine

Wat betekent diplomatie voor de samenwerking in Europa? In het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap richt dit Graduiertenkolleg zich op vraagstukken over conflict en samenwerking in Europa vanuit diplomatiek perspectief.

Voor overheden is diplomatie essentieel voor het voeren van een effectief buitenlandbeleid, maar tegelijkertijd is het niet altijd succesvol. Tegen de achtergrond van een ogenschijnlijk eindeloze serie van regionale en internationale crises, financiële opschuddingen en militaire conflicten rijst de vraag hoe diplomatie nog een verschil kan maken en constructieve oplossingen kan bieden voor schijnbaar onoplosbare problemen. Voor nationale parlementen dringt de vraag zich op hoe democratische controle over buitenland- en veiligheidsbeleid gewaarborgd kan worden. Tegelijkertijd leidt Europese integratie tot vragen over de rol van nationale Kamerleden. Omdat politieke macht in de Europese Unie wordt gedeeld, moeten Kamerleden steeds meer opereren als “diplomaten” tussen bijvoorbeeld het eigen parlement en het Europees Parlement of het nationale parlement van een andere lidstaat. Maar hebben Kamerleden hiervoor wel de gedrevenheid met oog op een steeds eurosceptischer publiek? Wat zijn de drijfveren en obstakels voor samenwerking tussen parlementen in Europa?


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger