WDNG-ADNG studiedag | Creative communities in cities and regions

Activiteit van Duitsland Instituut Amsterdam

Datum: donderdag 22 februari 2018 om 17:00 uur tot 23 februari 2018 om 15:15 uur
Locatie: Fryske Akademy, Doelenstraat 8, Leeuwarden
Informatie: Meer informatie en graag aanmelden via: Dr. Marijn Molema (Fryske Akademy, m.molema[a]fryske-akademy.nl) of Dr. Krijn Thijs (DIA, k.thijs[a]uva.nl)
WDNG-ADNG studiedag | Creative communities in cities and regions
© Martin de Witte

Op 22 en 23 februari 2018 komt de Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis (WDNG-ADNG) bijeen voor zijn tiende studiedag. De bijeenkomst geeft jonge onderzoekers uit beide landen de gelegenheid hun projecten internationaal te presenteren en grensoverschrijdende netwerken op te zetten en in stand te houden.

Format van de workshop

De workshop wil ten eerste ruimte bieden aan nieuwe projecten op het gebied van de Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis. Het gaat hier bijvoorbeeld om de jongere geschiedenis van vervlechting, waarneming, relaties, transfer en conflict tussen Duitsland en Nederland in de 20ste eeuw. Vervolgens wordt er in enkele thematische panels dieper ingegaan op de geschiedenis van ‘creative communities’ en de dynamische relaties tussen cultuur en economie in Duitsland en de Benelux. Hiermee reflecteert de werkgroep op het programma van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa.

Thematisch zwaartepunt

Cultuur wordt als een belangrijke motor van economische ontwikkeling gezien. Dit geldt voor de historische wetenschap, maar evengoed voor de sociale wetenschap. Vanuit het interdisciplinaire veld van urban studies werd in 2002 het invloedrijke boek The rise of the creative class gepubliceerd. De auteur Richard Florida betoogde dat de concentratie van creatieve geesten in steden tot een hoge productiveit leidde. Het innovatieve milieu dat door de ‘creatieve klasse’ geschapen werd, zou een aanzuigende werking hebben op het bedrijfsleven. Ook in de wereldwijde concurrentie om toeristen besteden steden en regio’s steeds meer energie in het ontwikkelen van hun imago en representaties.

Historici hebben erop gewezen dat het benutten van cultuur als middel voor economische ontwikkeling samenhangt met machtsrelaties en aspecten van politieke hegemonie. Deze recente en kritische benadering verdient een vervolg, waarbij de ruimtelijke focus verbreed kan worden. Zo wordt in toenemende mate cultuur gezien als een factor die stedelijke en regionale ontwikkeling kan verklaren en/of beïnvloeden.

Case-studies uit Duitsland en de Benelux-landen

De workshop in Leeuwarden beperkt zich tot ontwikkelingen in Duitsland en de Benelux. Vragen die centraal staan, bewegen zich rondom het begrip ‘creative communities’: welke actoren kunnen hiertoe gerekend kunnen worden? Hoe zetten deze gemeenschappen cultuur in als middel voor economische ontwikkeling? Of zijn ze er een product van? Hoe kunnen we het succes hiervan beoordelen, en wat zijn de schaduwzijden? Zijn er verschillen, overeenkomsten en verbindingen tussen steden en regio’s uit Duitsland en de Benelux?

Programmaoverzicht

Het Duitsland Instituut Amsterdam i.s.m. Fryske Akademy , N.W. Posthumus Instituut en Interreg.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger