Graduiertenkolleg | Routes of Communication between Africa and Europe
Language Contact and Language Change in Postcolonial Societies

Activiteit van Duitsland Instituut Amsterdam

Datum: vrijdag 22 februari 2019 om 09:30 uur tot 13:30 uur
Locatie: VOC-zaal, Bushuis, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam
Informatie: Voertaal: Engels. Aanmelden verplicht via: Henning Radke, h.radke@uva.nl.
Toegang: Gratis

Hoe communiceren mensen in Afrika en Europa met elkaar in de 21de eeuw? Welke invloed hebben de massamedia op het samenspel tussen lokaal en mondiaal taalgebruik? Deze vragen komen onder andere aan bod tijdens het Graduiertenkolleg op vrijdag 22 februari. 

== Please scroll down for English ==

Tijdens dit Graduiertenkolleg wordt de focus gelegd op taalcontact en zijn verandering in de voormalige Nederlandse en Duitse kolonies. Het gaat om de vraag naar norm en variatie in meertalige maatschappijen. Zes wetenschappers bespreken op deze dag theoretische concepten, onderzoeksmethodes en concrete voorbeelden om de rol en functie van meertaligheid in postkoloniale samenlevingen in kaart te brengen.

Programma

09.30 – 10.00 Pieter Muysken (RU), Language distance in code-switching

10.00 – 10.30 Horst Simon (FU Berlin), Systematic data collection - some experiences from Namibia and elsewhere

10.30 – 11.00 Henning Radke (UvA/DIA), The German-Namibian Diaspora and the Internet: Networked Multilingualism and Virtual Community Building

11.00 – 11:15 pauze

11.15 – 11.45 Nicoline van der Sijs en Kristel Doreleijers (Meertens Instituut), Language maintenance and loss in a 21st-century Emigration Context: Dutch as a world language? 

11.45 – 12.15 Birte Kellermeier-Rehbein (U Wuppertal), Gibt es eine eigene Standardvarietät des Deutschen in Namibia?

12.15 – 12.45 Christian Zimmer (FU Berlin), The variability of Namibian German

12.45 – 13.30 lunch

Moderatoren: Hanco Jürgens (DIA) en Dick Smakman (U Leiden)

Meer informatie en aanmelden via H. Radke (h.radke@uva.nl).

 

Graduiertenkolleg: Routes of Communication between Africa and Europe | Language Contact and Language Change in Postcolonial Societies

How do people in Africa and Europe communicate with each other in the 21st century? What effects do mass media have on the interplay between local and global language use? These questions, among others, will be addressed at the conference 'Routes of Communication', in which the focus lies on language contact and language change in the former Dutch and German colonies. It is about the demand for standardization as well as variation in multilingual societies. Six researchers will discuss theoretical concepts, research methods and examples to map out the role and function of multilingualism in postcolonial societies.

Programme

09:30 – 10:00 Pieter Muysken (RU), Language distance in code-switching

10:00 – 10:30 Horst Simon (FU Berlin), Systematic data collection - some experiences from Namibia and elsewhere

10:30 – 11:00 Henning Radke (UvA/DIA), The German-Namibian Diaspora and the Internet: Networked Multilingualism and Virtual Community Building

11:00 – 11:15 coffee break

11:15 – 11:45 Nicoline van der Sijs and Kristel Doreleijers (Meertens Instituut), Language maintenance and loss in a 21st-century Emigration Context: Dutch as a world language? 

11:45 – 12:15 Birte Kellermeier-Rehbein (U Wuppertal), Gibt es eine eigene Standardvarietät des Deutschen in Namibia?

12:15 – 12:45 Christian Zimmer (FU Berlin), The variability of Namibian German

12:45 – 13:30 lunch

Moderation: Hanco Jürgens (DIA) and Dick Smakman (U Leiden)

Free admittance, but registration is required (h.radke@uva.nl). After the conference, there will be an opportunity to exchange thoughts and ideas during a free lunch. Conference language: English

 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger