Wat is het Graduiertenkolleg?

Het Graduiertenkolleg aan het Duitsland Instituut Amsterdam is een wetenschappelijk programma gericht op jonge onderzoekers.

De kern van het Graduiertenkolleg bestaat uit Nederlandse promovendi, die vanuit verschillende disciplines en aan verschillende instellingen onderzoek doen naar het moderne Duitsland. De deelnemers komen regelmatig bijeen om de eigen projecten te presenteren en in gesprek te gaan met Nederlandse en Duitse deskundigen. De interdisciplinaire benadering zorgt ervoor dat de deelnemers naast specialist op hun eigen terrein ook generalist blijven met bredere kennis van het hedendaagse Duitsland. Het Graduiertenkolleg biedt een aanvulling op het traditionele systeem van de individuele promotiebegeleiding en de onderzoeksscholen. De sessies brengen promovendi, die vooral in de humaniora vaak wat geïsoleerd werken, via gemeenschappelijke thema’s bijeen.

Het Graduiertenkolleg is een onderzoeksschool voor promovendi die onderzoek doen op het gebied van Duitslandstudies. Het ging in september 2001 bij het DIA van start.

De opzet, organisatie en financiering van het Graduiertenkolleg verloopt in nauwe samenwerking met de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) en wordt begeleid door DAAD-Fachlektor. De bijeenkomsten zijn na aanmelding toegankelijk voor alle geïnteresseerden. De voertaal is in de regel Duits.

 

 

 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger