Dr. Frank Zuijdam
Lid Raad van Toezicht

Dr. Frank Zuijdam
© Universiteit van Amsterdam

Frank Zuijdam is per 2 september 2022 in de Raad van Toezicht benoemd op voordracht van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Zuijdam is momenteel hoofd Academische Zaken van de UvA. De afdeling academische zaken is belast met de beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie en ondersteunt het College van Bestuur van de UvA, meer in het bijzonder de rector. Daarnaast is hij voorzitter van OPeRA, het netwerk van vo en ho in de regio Amsterdam gericht op een betere aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs.

Frank Zuijdam heeft een MA in Politieke Wetenschappen en een MA Geschiedenis van de UvA. In 2002 is hij gepromoveerd, eveneens aan de UvA.

Voordat Zuijdam bij de UvA kwam werken, was hij werkzaam als adjunct-directeur bij de Technopolis Group, een consultancyfirma dat zich richt op opdrachten in het domein van wetenschap, technologie en innovatie. Bij de Technopolis Group deed hij verschillende evaluaties, strategische studies en adviestrajecten voor opdrachtgevers in Nederland en in het buitenland (inclusief de Europese Commissie). 

Eerder werkte Zuijdam bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Bij NWO bekleedde hij verschillende functies, onder meer manager van verschillende onderzoeksprogramma’s en hoofd van de afdeling externe relaties. Hij was in die periode ook een jaar gedetacheerd bij het Innovatieplatform. 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger