Reglementen

Raad van Toezicht
Sinds 28 september 2015 is een Raad van Toezicht (RvT) ingesteld als het toezichthoudende orgaan bij het DIA. De RvT kent de volgende leden (tussen haakjes de datum van aantreden):

T.J.A.M. de Bruijn, voorzitter, t/m mei 2018 wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu van Den Haag (28-09-2015)
Dr. C.A. Ullersma, afdelingshoofd Financiële Stabiliteit DNB (28-09-2015)
L. Bouws, directeur/bestuurder stichting Metropool Internationale Kunstprojecten en lid van diverse RvT en besturen (26-08-2016)
Dr. A.J. Brentjes, hoofd afdeling Strategie en Informatie in de Bestuursstaf UvA; lid vanwege de UvA (22-12-2015)
Prof. dr. Gerard Pfann, hoogleraar econometrie van markten en organisaties aan de School of Business & Economics van de Universiteit Maastricht (26-08-2016)


De leden van de RvT zijn niet in dienst bij de stichting en vervullen hun functie onbezoldigd. De RvT vergadert zo’n drie keer per jaar in bijzijn van de directie. Leden worden in principe benoemd voor de periode van vier jaar en kunnen maximaal twee termijnen in de RvT zitting nemen.


In 2016 heeft het Bestuur van het DIA in samenwerking met de Raad van Toezicht gewerkt aan de formulering van een Reglement van de Raad van Toezicht van de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA). Tevens is een Profiel Raad van Toezicht DIA opgesteld, daarbij hoort een actueel rooster van aan- en aftreden, bijlage 1. Alle stukken zijn definitief goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 23 maart 2017. Het rooster is op 6 april 2018 opnieuw vastgesteld.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger