Reglementen

Raad van Toezicht
Sinds 28 september 2015 is een Raad van Toezicht (RvT) ingesteld als het toezichthoudende orgaan bij het DIA. De RvT kent de volgende leden (tussen haakjes de datum van de actuele termijn; en of het om de eerste of tweede termijn gaat):

  • T.J.A.M. de Bruijn, voorzitter RvT DIA; eerder minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; van 2014 t/m mei 2018 wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu in Den Haag (28-09-2019 tot 14-07-2021 tweede termijn; 1 mei 2022 aanvang vervolg tweede termijn)
  • L. Bouws, lid RvT DIA; voorzitter a.i. van 14-07-2021 tot 01-05-2022; directeur/bestuurder van stichting Metropool Internationale Kunstprojecten; vice-voorzitter Felix Meritis Connecting Cultures, 08-03-2022, freelancer Rozenberg Quarterly, The Magazine, 01-03-2018; (26-08-2020; tweede termijn)
  • E. Gerritsen, lid RvT DIA; Directeur Academische Zaken van de UvA; lid vanwege de UvA (1-2-2024; eerste termijn)
  • E. Goettsch, lid RvT DIA, Financieel Directeur van MBI Group BV en bestuurslid van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten Nederland (1-11-2023; eerste termijn)
  • J. Palstra, lid RvT DIA, afdelingshoofd Juridische Zaken bij De Nederlandsche Bank (1-9-2023; eerste termijn)

De leden van de RvT zijn niet in dienst bij de stichting en vervullen hun functie onbezoldigd. De RvT vergadert zo’n drie keer per jaar in bijzijn van de directie. Leden worden in principe benoemd voor de periode van vier jaar en kunnen maximaal twee termijnen in de RvT zitting nemen.

In overleg tussen het Bestuur van het DIA en de Raad van Toezicht is een Reglement van de Raad van Toezicht van de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) opgesteld. Tevens is een Profiel Raad van Toezicht DIA (bijlage 1) opgesteld, daarbij hoort een actueel rooster van aan- en aftreden. Reglement en Profiel zijn herzien en opnieuw vastgesteld door de Raad van Toezicht op 17 december 2021 resp. 25 januari 2022. 

 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger