Boekpresentatie | 'Die Kriegsverbrecherlobby' van Felix Bohr (Den Haag)
De Drie van Breda uit Duits oogpunt bezien

Activiteit van Duitsland Instituut Amsterdam

Datum: maandag 14 januari 2019 om 18:00 uur
Locatie: Deutsche Internationale Schule Den Haag, van Bleiswijkstraat 125, Den Haag
Informatie: Voertaal: Duits
Toegang: Gratis, aanmelding verplicht via info@genootschapnld.nl
Boekpresentatie | 'Die Kriegsverbrecherlobby' van Felix Bohr (Den Haag)
© Fotocollectie Anefo / Wikimedia Commons

In zijn studie 'Die Kriegsverbrecherlobby' laat historicus en journalist Felix Bohr zien hoe Duitse kerken, veteranenverenigingen en diplomaten hulp boden aan gevangen Nazi-oorlogsmisdadigers. Op 14 januari gaat de auteur in gesprek met historicus Hanco Jürgens (DIA).

Direct na de Tweede Wereldoorlog werden Nazi-oorlogsmisdadigers gevangen gezet in talloze landen. Alleen in Nederland en Italië bleven vijf Duitsers levenslang opgesloten: naast de oorspronkelijk ‘Vier van Breda’ was dat de SS'er Herbert Kappler, commandant van de Sicherheitspolizei, verantwoordelijk voor een massa-executie in Rome. Hooggeplaatste Duitse politici, waaronder ook de sociaaldemocratische bondskanseliers Brandt en Schmidt, voerden campagne voor hun vrijlating. In zijn boek 'Die Kriegsverbrecherlobby - Bundesdeutsche Hilfe für im Ausland inhaftierte NS-Täter' laat historicus en Spiegel-journalist Felix Bohr zien hoe de kerken, veteranenverenigingen en diplomaten hulp boden aan deze mensen die in Duitsland zelf als de laatste ‘krijgsgevangenen’ bekend stonden. Terwijl de slachtoffers van het naziregime vochten voor sociale erkenning en compensatie, kregen deze oorlogsmisdadigers steun op het hoogste politieke niveau. Op basis van voorheen ontoegankelijke bronnen geeft Bohr een nieuwe kijk op dit weinig bekende hoofdstuk van de recente Duitse geschiedenis. En passant geeft hij ook een andere blik op de Nederlandse geschiedenis van de Drie van Breda.

Felix Bohr was in 2017 als gastonderzoeker verbonden aan het DIA. In oktober 2018 is hij gepromoveerd op zijn proefschrift: 'Die Kriegsverbrecherlobby - Bundesdeutsche Hilfe für im Ausland inhaftierte NS-Täter'. Het is verschenen bij Suhrkamp Verlag.

Hanco Jürgens is historicus en wetenschappelijk medewerker bij het DIA. Hij is tevens coördinator van het Graduiertenkolleg van het DIA en coördinator van de master Duitslandstudies aan de UvA.

Aanmelding is verplicht via info@genootschapnld.nl

I.s.m. het Genootschap Nederland Duitsland


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger