Dr. Hanco Jürgens
Wetenschappelijk Medewerker

Dr. Hanco Jürgens
© Kim Krijnen
Duitsland Instituut Amsterdam
h.j.jurgens@uva.nl
+31(0)20 525 3700

Hanco Jürgens is wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut Amsterdam en fellow van het Montesquieu Instituut in Den Haag. Hij studeerde geschiedenis in Utrecht, doceerde aan de Universiteit Utrecht (als student-assistent), de Hogeschool Domstad (Pabo), de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen (geschiedenis en honours programma) en sinds 2008 aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was Nuffic stipendiaat aan het Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz en Joost-van-den-Vondel Reisestipendiat in Hamburg. Ook was hij werkzaam bij Wetenschap en Samenleving aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Hij heeft diverse extern gefinancierde onderzoeksprojecten uitgevoerd, zoals het project ‘De Europeanisering van het Rijnland, Nederland en Duitsland in transnationaal perspectief’ van het Montesquieu Instituut. Hij was lang secretaris van de Nederlands-Belgische Werkgroep 18e Eeuw en is nu bestuurslid van het Genootschap Nederland Duitsland. Hij is met enige regelmaat te gast bij programma’s als Met het Oog op Morgen, VPRO-Bureau Buitenland, Nieuwsuur, EenVandaag en Terzake (VRT).

Jürgens houdt zich bezig met de moderne geschiedenis van Duitsland in Europees perspectief. In 2014 publiceerde hij Na deval, Nederland na 1989. Het Historisch Nieuwsblad schreef over dit boek: “een prachtige studie, die de lezer op een andere manier naar het recente verleden laat kijken.” In 2017 publiceerde hij samen met Ton Nijhuis De vleugels van de adelaar, Duitse kwesties in Europees perspectief. Momenteel werkt hij aan een boek over het moderne Duitsland sinds de val van de muur.

2023

 • ‘European encyclopaedias as part of a changing translation carousel: entries on India’, in: Susanne Greilich/Hans-Jürgen Lüsebrink (Hg.), Traduire l'encyclopédisme. Appropriations transculturelles et figures de traducteurs au XVIIIe siècle (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2023), 85-101

 • ‘Het verschoven gewicht van de Duitse geschiedenis : de Historikerstreit 2.0 in het licht van veranderend onderzoek, maatschappelijk debat en herinneringscultuur sinds de jaren tachtig’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 136.2 (2023), 130-148

 • ‘Julius Röntgen, De grensoverschrijdende werelden van een Duits-Nederlands, componist in een tijdperk van groeiend nationalisme, 1855-1932’, in: Jouke Turpijn en Jeroen van Zanten (red.), Notenkraken (Prometheus, Amsterdam, 2023), 58-70

2022

 • ‘Duitse-Franse reflexen in internationaal beleid: samenwerken in crisistijd’, Atlantisch Perspectief, 1, 2022, februari/maart
 • ‘Drie omslagpunten in één weekend: Duitse Ruslandpolitiek na de Poetinschok’, De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 28 februari
 • ‘Wat Poetin wil: geopolitiek weer meetellen’, NRC Handelsblad, 22 februari
 • ‘Bewijsvoering coldcaseteam Anne Frank is boterzacht’, de Volkskrant, 19 januari

 2021

 • ‘Wir sind das Volk, Radicaal-rechts kaapt de geschiedenis’, Kleio, 62, december 2021, 30-32.
 • ‘Grote ambities Duitse coalitie zijn voorbode van grote teleurstellingen’, NRC Handelsblad, 25 november 2021
 • ‘De race om het kanselierschap wordt niet spetterend. En dat heeft een reden’, NRC Handelsblad, 10 september 2021
 • ‘Merkel speelde ook vaak te traag in op veranderde herinneringscultuur’, NRC Handelsblad, 26 augustus 2021
 • ‘Nederland kan aanhaken bij strategische discussies tussen Merkel en Biden’, NRC Handelsblad, 13 juli
 • ‘Nederland moet Merkels toenadering omarmen’, NRC Handelsblad, 3 mei 2021
 • ‘Vertrek Merkel heeft ook gevolgen voor Nederland’, NRC Handelsblad, 6 januari 2021

2020 

 • ‘Van een Duits Europa naar een Europees Duitsland, De Bondsrepubliek en de Europese integratie (1952–1992)’, in: Krijn Thijs (red.), Twintig vensters op een bewogen eeuw (Amserdam 2020), 135-144.

 • ‘Van val van de Muur tot Duitse eenheid. De miraculeuze omwenteling in 328 dagen’, in: Krijn Thijs (red.), Duitsland 1918-1991, Twintig vensters op een bewogen eeuw (Amsterdam 2020), 203-212.

2019

 • 'The Short History and Long Legacy of the Third Way: Social Democracy and Moderation at the End of the Twentieth Century', in: Ido de Haan en Matthijs Lok (red.), The Politics of Moderation in Modern European History (Palgrave Studies in Political History 2019), 205-219.
 • ‘Krise oder eine neue Dynamik? Europäische Kultur im Umbruch, 1980 bis heute’, Deutsche Chronik, 63, 2019, themanummer Eurovisionen: Europa zwischen Globalisierung und Polarisation, 47-60.
 • ‘Het Duitse democratische experiment van 1848, Nationale Vergadering in de Paulskirche was kort maar krachtig’, Kleio, juni 2019, 61-63.

 • ‘Duitsland op zoek naar nieuwe rol op het wereldtoneel’, Clingendael Spectator, 27 februari 2019

2018

2017

 • Hanco Jürgens en Hans Jürgen Lüsebrink, ‘Enzyklopädismus und Ökonomie im Aufklärungszeitalter. Zur Einführung’, special issue ’Economic knowledge in encyclopedic compilations of the 18th century – structures and translations’, Das Achtzehnte Jahrhundert, Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts, 41,2 (2017), 197-202.
 • ‘Duitsland op het breukvlak, een inleiding’, De vleugels van de adelaar. Duitse kwesties in Europees perspectief (2017), 12-28.
 • ‘Duitsland als immigratieland: politisering en debat voor en na de vluchtelingencrisis’, De vleugels van de adelaar. Duitse kwesties in Europees perspectief (2017),104-123.
 • ‘Nawoord’, De vleugels van de adelaar. Duitse kwesties in Europees perspectief (2017), 211-215.
 • ‘Selbstverständlich und umstritten. Geschichte der niederländischen Grenze zwischen Dollart und Zwin’, Deutsche Chronik, 61 (2017), 9-27.
 • ‘Nähe und Distanz, die Niederlande zwischen deutscher Kultur und angelsächsischer Affinität’, in: Nicole Colin, Patrick Farges en Fritz Taubert (red.), Annäherung durch Konflikt, Mittler und Vermittler (Heidelberg 2017), 299-312.
 • ‘Wonderen bestaan nog’, recensie van Edmond Hofland, Het Duitse wonder. Een kleine geschiedenis van de Bondsrepubliek (Amsterdam, 2015), Tijdschrift voor Geschiedenis, 130, 2 (2017), 180-181.

2016

 • ‘Naar een nieuwe kunstgeschiedenis van de twintigste eeuw’, recensie van Joes Segal, Kunst en politiek, Tussen zuiverheid en propaganda (Amsterdam 2015), Tijdschrift voor Geschiedenis, 129, 1 (2016), 172-174.

2015

 • ‘Crisis of nieuwe dynamiek? Europese cultuur na de Koude oorlog in perspectief’, in: Patty Bange en Jac Geurts (red.), Onbegrensd perspectief, Cultuurhistorische verkenningen (Amersfoort 2015), 214-228

2014               

 • ‘Alles of niets. Oswald Spenglers strijd tegen de vormeloosheid’, in: Frits Boterman, Arnold Labrie, Willem Melching (red.), Na de catastrofe. De Eerste Wereldoorlog en de zoektocht naar een nieuw Europa (Amsterdam 2014), 131-146.
 • ‘Auf der Suche nach neue Orientierung’, Berliner Republik, 2 (2014), 41-43.

2013               

 • ‘De geschiedenis van de Nederlandse grens, vanzelfsprekend en betwist’, in: Mark Eker en Henk van Houtum (red.), Grensland, Borderland, Atlas, essays en ontwerp, Geschiedenis en toekomst van het grenslandschap (Wageningen 2013), 92-119
 • ‘The history of the Dutch border, Self-evident and contested’, in idem, 120-137.
 • ‘Getemde leeuw of sluwe vos? Angela Merkels politieke retoriek en strategie in het licht van de kredietcrisis’, Internationale Spectator, 67, 9 (September 2013), 23-28
 • ‘The Quest for a Vision for Europe: Lessons to be learned from Dutch and German debates on the Future Democracy of European Union’, Montesquieu Paper 6 (Den Haag 2013)
 •  ‘Ayatollahs tegen het establishment: de miraculeuze metamorfoses van Historisch Nieuwsblad’, recensie van Rob Hartmans, Niet gehinderd door schroomvalligheid, Opkomst en bloei van Historisch Nieuwsblad’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 445-446.
 •  ‘Van typisch Duits tot stinknormaal, recensie van Georgi Verbeeck, Een geschiedenis van Duitsland. Sporen en dwaalsporen van een natie’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 126, maart 2013, 110-111

2012               

 • ‘Identity loss; identity regained? Recent transitions of the Dutch and German social welfare states in a European perspective’, Montesquieu Paper 4 (Den Haag 2012)
 •  ‘Deviating paths, converging policies; Dutch and German Constitutions within an ever-changing European Union’, Montesquieu Paper 5 (Den Haag 2012)

2011               

 • ‘How to study the history of Change: The Enlightenment and the Sixties’, De Achttiende Eeuw, 43, 1 (2011)
 • ‘Soziale Marktwirtschaft, Modell Deutschland und Poldermodell, wirtschaftspolitische Leitbilder als Merkmale nationaler Identität und Europäisierung’, Eurostudia, vol 7:1-2 (2011), 105-118

2010               

 • 'Habermas for Historians, Four approaches to his work', Forschungsberichte aus dem Duitsland Instituut Amsterdam, 5 (2009), 158-170
 • ‘Het gaat juist heel goed met Nederland’, NRC Handelsblad, 11-9

2009               

 • ‘Angela Merkel, Continuïteit en vertrouwen’, in: Frits Boterman en Willem Melching, Het Wonder Bondsrepubliek in 20 portretten (Amsterdam 2009), 297-308
 • ‘Belang Duitse verkiezingen onderschat’, Reformatorisch Dagblad, 23-9.
 • ‘Einleitung, „1968“ als transnationale Kulturrevolution’ (H. Jürgens, J. Pekelder en F. Bretschneider), in: Hanco Jürgens, Jacco Pekelder, Falk Bretschneider en Klaus Bachmann (red.), Eine Welt zu gewinnen – Formen und Folgen der 68er Bewegung in Ost- und Westeuropa (Leipzig 2009), 7-19
 • ‘Waar is Schills hoofd gebleven? Nederlands-Duitse culturele uitwisseling in de lange achttiende eeuw’, Hanco Jürgens en Inger Leemans, De Achttiende Eeuw, 1, (2008), 1-12

2008               

 • ‘Pietistische, orthodoxe und aufgeklärte Ansichten zur Mission im 18. Jahr-hundert’, in: Michael Mann (red.), Aufgeklärter Geist und evangelische Mis-sionen in Indien, Eine Dankesschrift für Hans-Georg Wieck (Heidelberg 2008)
 • ‘De rand van Nederland: grensvorming, -verlegging en -verandering in historisch perspectief’, i.s.m. Sandrino Smeets, in: Mark Eker, Henk van Houtum en Martine van Kampen (red.), Grenslandschap, ontwerpend onderzoek naar het landschap in de invloedssfeer van de Nederlandse grens (Amsterdam 2008), 48-57

2007               

 • ‘Contesting Enlightenment Contested, Some Questions and Remarks for Jonathan Israel’, De Achttiende Eeuw, 1 (2007), 50-58, debat, zie ook zijn repliek: Jonathan Israel, ‘Replying to Hanco Jürgens’, ibidem, 59-69
 • ‘De opstanding van de adel in de contemporaine geschiedschrijving’, naar aanleiding van het verschijnen van Ursula den Tex, Anna, baronesse Bentinck, 1902-1989, Een vrouw van stand, in: Nieuwste Tijd, 15, 75-79 

2006               

 • ‘Kom voor de dag met je idealen! Een antwoord op J.J. Vis’, Idee, december 2006, 57-58
 • ‘On the Crossroads: Pietist, Orthodox and Enlightened Views on Mission in the Eighteenth Century’, in: Andreas Gross, Y. Vincent Kumarados en Heike Liebau (red.), Halle and the Beginning of Protestant Christianity in India I (Halle 2006), 7-36 (openingsartikel van driedelige band)
 • ‘German Indologists Avant la Lettre, Changing Horizons of the Halle Missio-naries in Southern India’, in: Andreas Gross, Y. Vincent Kumarados en Heike Liebau (red.), Halle and the Beginning of Protestant Christianity in India III (Halle 2006), 1047-1091
 •  ‘Forschungen zu Sprache und Religion’, in: Heike Liebau (red.), Geliebtes Europa - Ostindische Welt. 300 Jahre interkultureller Dialog im Spiegel der Dänisch-Halleschen Mission (Halle 2006), 121-135 

2005                           

 • Karl Haushofer, An English Translation of Major General Karl Ernst Haushofer’s Geopolitics of the Pacific Ocean and Studies in the Relationship Between Geography and History, Ernst Brehm (vert.), Lewis Tambs (intr.), (Lewiston 2002)

2004                           

 • Waan en Hart van de wetenschap. Over het onderwijs in de vormende waarde van wetenschap, Rapporten Wetenschap & Samenleving, 2004-6
 • ‘Van Gods akker tot spiegel der natuur. Veranderende percepties van de Indiase natuur in berichten van Duitse zendelingen (1750-1810)’, De Achttiende Eeuw, 36 (2004), 2
 •  ‘Aan alle liefhebbers van achttiende-eeuwse kunst en architectuur’, Kunstlicht, jg. 25, no. 4, 4-7 (samen met  Joris van Eijnatten)
 • ‘German Indology avant la lettre: The Experiences of the Halle Missionaries in Southern India 1750-1810’, in: Damodar SarDesai, Peter Park en Douglas McGetchin (red.), Sanskrit and Orientalism: Indology and Comparative Linguistics in Germany, 1750-1958 (Manohar, New Delhi), 41-82

2003               

 • ‘Welke Verlichting? Tijdaanduidingen en plaatsbepalingen van een begrip’, De Achttiende Eeuw, 35 (2003), 1, 28-53

2001

 • ‘Een schitterend relatiegeschenk’, bespreking van: Yme Kuiper en Kees Thomassen, Banden van vriendschap. De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten (Franeker, 2001), Tijdschrift voor Geschiedenis, 114, 2001, 613-614
 • ‘Onttovering als leermoment: vergezichten van Jürgen Osterhammel’, bespreking van: Jürgen Osterhammel,  Die Entzauberung Asiens. Europa und die asiatischen Reiche im 18. Jahrhundert (München, 1998), Tijdschrift voor Geschiedenis, 114, 287-290

1999                          

 • ‘Reizen en lijden, over de zin en onzin van uithuizigheid’, In’t schip, tijdschrift voor verdwaalde expeditieleden en ontspoorde dromers 1, voorjaar, 9-13

1998                           

 • ‘Een intellectueel in de politiek?’, bespreking van: Ad Maas, Gerard Marlet en
  Rutger Zwart, Het brein van Bolkestein (Nijmegen 1998), Tijdschrift voor Geschiedenis, 111, 160

1997                           

 • ‘De waarheid als gebod, Historici en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid’, Historisch Nieuwsblad, oktober, 22-25, n.a.v. congres Huizinga Instituut, geschreven samen met Erika Kuijpers

1996                           

 • Bespreking van: Wieland Hintzsche en Thomas Nickol (red.), Die große Nordische Expedition, Georg Wilhelm Steller (1709-1746), ein Lutheraner erforscht Sibirien und Alaska, eine Ausstellung der Franckeschen Stiftungen zu Halle (Gotha, 1996), Grand Tour, Reizen in de tijd, november, 39
 • ‘Hans Ulrich Wehler neemt afscheid’, Historisch Nieuwsblad, december, 10,  portret n.a.v. emeritaat Wehler
 • ‘Klad in de kunst is crisis van bobo’s’, NRC Handelsblad, 10 juli, tweede aflevering in een serie van jonge auteurs op de opiniepagina, getiteld ‘na 1966’, over wat er mis is in Nederland.

1995                           

 • ‘Protestgeneratie was in de jaren zestig al op leeftijd’, de Volkskrant, Forum, 18 november, essay n.a.v. publicaties van H. Righart en J.C. Kennedy over de jaren zestig
 • ‘Onze generatie heeft geen tijd om laconiek te zijn’, de Volkskrant, Forum, 22 april 1995
 • ‘Bastiaan Bommeljé en Jo Tollebeek: ‘Een land krijgt de historici die het verdient’’, Historisch Nieuwsblad, november, 28-29, spraakmakend kritisch interview met twee relatief jonge historici over het vak
 • ‘Een rommelige rechtszitting is ideaal, dan weet ik wat er in de mensen omgaat’, Utrechts Universiteitsblad, 9 november, interview met rechts-socioloog, prof.dr. Freek Brijnsma, n.a.v. oratie

1994                           

 • ‘Ido Abram over de Joodse identiteit en de keerzijde van het herdenken: Onderdrukking is slechts een partje in de cirkel’, Historisch Nieuwsblad, december, 17-19
 •  ‘‘Er zijn geen intellectuelen, alleen universitaire ambtenaren’: over de rol van de ‘denker’ in de samenleving’, Utrechts Universiteitsblad, 27 oktober
 • ‘De historie van de natuurwetenschappen herzien’, VU Magazine, sept., 36-39

1991                           

 • ‘Jürgen Kocka en de eenwording van de Duitse wetenschap’, De Groene Amsterdammer, 14 augustus, interview i.s.m. drie andere auteurs.
 •  ‘In gesprek met Jürgen Kocka’, in: Friso Wielenga (red.), Politieke cultuur, nationale identiteit en democratie in Duitsland (i.v.m. congres van de ‘Vereniging voor de geschiedenis van de twintigste eeuw’), 21 juni

n.b. De afgelopen jaren heeft Hanco Jürgens als wetenschappelijk medewerker regelmatig in de Volkskrant, Trouw, het Parool en NRC Handelsblad gepubliceerd. In de jaren 1994-1998 schreef hij als freelance journalist regelmatig voor het Utrechts Universiteitsblad, het Historisch Nieuwsblad, VU-Magazine, later Wetenschap, Cultuur en Samenleving en Grand Tour. Hier is slechts een kleine selectie van artikelen opgenomen.

2017

Voorpublicatie op Duitslandweb

Hanco Jürgens over het boek bij Bureau Buitenland op Radio 1

Recensie in de NRC

Recensie in de Clingendael Spectator

 2017

 • Hanco Jürgens en Hans Jürgen Lüsebrink, ‘Enzyklopädismus und Ökonomie im Aufklärungszeitalter. Zur Einführung’, special issue ’Economic knowledge in encyclopedic compilations of the 18th century – structures and translations’, Das Achtzehnte Jahrhundert, Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts, 41,2 (2017), 197-202

2014

       

 • Na de val, Nederland na 1989, Uitgeverij Vantilt, 209 pagina’s

Recensie in het Historisch Nieuwsblad

Recensie in dagblad Trouw

Recensie op hsozkult.de

Recensie in Low Countries Historical Review

2014  

        

 • Roeping India, Religie, Verlichting en koloniale expansie in Duitse zendingsberichten uit de achttiende eeuw (Nijmegen, 2014)

Recensie in het Reformatorisch Dagblad

2009

 • Hanco Jürgens, Jacco Pekelder, Falk Bretschneider en Klaus Bachmann (red.), Eine Welt zu gewinnen! Formen und Folgen der 68er Bewegung in Ost- und Westeuropa (Leipzig 2009), 7-19

2008

 • Hanco Jürgens en Krijn Thijs (red.), Forschungsberichte aus dem Deutschland Institut Amsterdam 4 (2008), Themenheft Deutsche Neuanfänge nach 1945

2008

 • Hanco Jürgens en Inger Leemans (red.), Ger-manie. De culturele betrekkingen in de 18e eeuw, Themanummer De Achttiende Eeuw 20 (2008)

1994        

       

 • Ontdekkers en on­derzoekers in de Oost, Britse reisver­halen gespiegeld, 1660-1830, Utrechtse Histori­sche Cahiers 2 (Utrecht 1994), ISBN 90-72131-25-8, 106 pagina’s

2022

 • 13 juni: commentaar bij lezing Bram Boxhoorn over The Transatlantic Era in Docements and Speeches, 1989-2020, geschiedenis van de internationale betrekkingen, UvA
 • 23 mei: ‘De Europese Raad in tijden van crisis’, Montesquieu Instituut ism NGIZ, Huis van Europa, Den Haag
 • 23 maart: Renewed Interest in the Looted Homes of Amsterdam Jews. Recovered Memory of the ‘M-Aktion’, International Conference 'Wassenaar, 1952: Re-Inventing Reparations', UU / KNAW.
 • 22 maart: Inleiding en moderatie bij de presentatie van het rapport, ‘The Betrayal of Anne Frank, A Refutation’, aula van de UvA, DIA ism KNHG, Menasseh ben Israel Instituut en de Amsterdam School of Historical Studies

2021

 • 10 december: Germany in the post-Merkel era, Studium Generale, Technische Universiteit Eindhoven
 • 6 december: De Europese Unia na Merkel, actualiteitendebat Montesquieu Instituut, Den Haag
 • 25-26 november: Deutsch-Niederländisches Forum, moderator workshop Die Zukunft der Demokratie, Zentrum für Niederlande-Studien, Münster
 • 5 oktober: Commentaar bij lezing van Arnab Dutta (Groningen/Berlin), ‘German Genius in the Bengali Imagination, 1920 – 1940: An Intellectual History’, Global Intellectual Seminar Series, UvA
 • 15 september: The German Elections: Continuity or Change? Amsterdam Centre for European Studies, Spui 25
 • 15-16 oktober: ‘Changing concepts of space and time in European encyclopedias: India as an example’, lezing bij international congres: Traduire l’encyclopédisme, appropriations transculturelles et figures de traducteurs au XVIIIe siècle, Colloque international et interdisciplinaire sous forme virtuelle, georganiseerd door Susanne Greilich (Regensburg) en Hans-Jürgen Lüsebrink (Saarbrücken)
 • 23 maart: Master Class met Frank Biess (UCSD), New visions of German History, in samenwerking met de Onderzoekschool voor Politieke Geschiedenis
 • 26 februari: moderator van KNAW-workshop ‘De genealogie van het monument: Ontsokkelen, verplaatsen of laten staan’, met Ann Rigney, Lotte Jensen, Maria Grever, Paul van Geest, Hans van Houwelingen en Francio Guadeloupe

2019

 • 17 juli: chair panel ‘Christianity converted: the transformation of Christianity through the colonial encounter’, 11th International Convention of Asia Scholars (ICAS 11), thema Asia and Europe: Histories of Entanglement, Leiden
 • 28 juni: ‘Dictaat, schuldbekentenis of vredesverdrag: het Duitse perspectief’, symposium ‘100 jaar Verdrag van Versailles’, georganiseerd door Huis Doorn, met Beatrice de Graaf, Pete Hoekstra (ambassadeur VS), Filip D’Havé (Vlaams Vertegenwoordiger)
 • 28 juni: ‘A European Social Model? Poldermodel, flexicurity, Agenda 2010’, workshop Building the neoliberal welfare state, UvA / UU / DIA
 • 16 mei, Spui 25, Paweł Machcewicz, Divided memories in a united Europe. The case of the Gdańsk Museum of the Second World War
 • 25 januari: „Was wir nicht sein wollen“: Die Negation als wichtige Marke deutschen Identitätswandels, 1989 – heute, workshop Deutschlandbilder. Annäherungen aus historischen, literarischen und medialen Perspektiven, DIA
 • 10 januari: Het belang van de Nederlands-Duitse relaties in de EU, Alumni Veranstaltung 5 Jahre Duitslanddesk, in aanwezigheid van Dirk Brengelman, Duits ambassadeur in Nederland

2018

 • 9 oktober: ‘Het dualisme van antimodernisme en moderniteit als Duitse traditie’, herdenkingssymposium Hermann von der Dunk, UU
 • 1 oktober, ‘The European Union after Brexit, Who will become the new allies of the Netherlands?’ Presentative AIV-rapport, met onder meer Tom de Bruijn, Monika Sie Dhian Ho en Luuk van Middelaar olv Rem Korteweg, Sociëteit de Witte 

2017

 • 5 september: 'De Duitse verkiezingen: Merkel opnieuw aan zet?' #EUforumdebat, Instituut Clingendael ism NGIZ, Humanity House, Den Haag
 • 9 mei: Lezing tijdens Nacht van Europa, samen met Wim van Meurs, Gerben-Jan Gerbrandy en Gert-Jan Segers, georganiseerd door de Nederlandse politieke jongerenorganisaties, Utrecht.
 • 21 april: ‘The Lure of Belonging in a Seemingly Boundless World: The Netherlands 1985 -2005’, Workshop '1989 and the West. New Perspectives on the Consequences of the End of the Cold War', UU, georganiseerd door Eleni Braat en Pepijn Corduwener, Universiteit Utecht
 • 5 april: ‘Waar staat Duitsland in de wereld? Debatten over wat Duitsland Duitsland maakt, 1989 – heden’ (in het Duits), Duitse Ambassade, residentie Huis Schuylenburch, Den Haag 
 • 20 februari: ‘Niederländische und deutsche Medien im Umgang mit Rechtspopulismus’, inleading bij podiumdiscussie Nederlandse ambassade Berlijn met Dieuwke van Ooij, Juurd Eijsvoogel, Bascha Mika en Rolf-Dieter Krause, o.l.v. Anke Plättner
 • 17 februari: ‘Toekomstverwachtingen en politieke cultuur in Nederland en Duitsland’, symposium over de toekomst van de civil society, Netwerk Toekomstverkenningen, Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, Den Haag.
 • 17 januari: Keynote workshop: 'Dazu gehören, Forderungen und Herausforderungen der Integration', Nederlands Duits Forum. Migratie en integratie in Nederland en Duitsland, Bundespresseamt, Berlijn, 17-18 januari 

2016

 • 9 december: ‘Changing Concepts of Germanness in Intellectual and Political Debates, 1989-present’, DAAD Centers Conference „Coalescence or Collapse?”, George Town University, Washington DC
 • 22 november: ‘Construction and deconstruction of the Third Way in the 1990s and 2000s’, Workshop ‘Third Ways and the Politics of Moderation’, georganiseerd door Matthijs Lok and Ido de Haan , UvA/UU 
 • 8 januari: ‘Anti-Colonialism as an Eighteenth-Century Phenomenon’, Congres Growth, Expansion and Contraction, Britsh Society for Eighteenth Century Studies, St Hugh’s College, University of Oxford

2015

 • 29 juli: ‘Translations and circulations of economic knowledge of India in European encyclopedias’ in de door mij en Hans-Jürgen Lüsebrink georganiseerde workshop Economic Knowledge in Encyclopedic Compilations of the 18th Century - Structures and Translations, 14th International Congress for Eighteenth Century Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 9 april: Het verraad van Benschop. Speech bij de presentatie van het boek door Bram de Graaf over de inval van de Duitsers in het dorp Benschop in september 1944. De razzia leidde tot een schietpartij met slachtoffers aan beide zijden. Eén vraag houdt allen bezig: wie of wat verraadde Benschop? Lees de speech.

2014

 • 11 augustus: Deutschland als bedeutungsvoller Anderer in der Globalisierung, Das Fremde, die Fremde, der Fremde: Repräsentation, Inszenierung, Praktiken, Arbeitskreis Deutsch-Niederländische Geschichte (ADNG), Zentrum für vergleichende Europäische Studien (ZEUS), Universität zu Köln 
 • 6 juni: The Social Market Economy and the Poldermodel: National competences, transnational debates and European responsibilities, History, Memory and European identity, Conference of the History of European Integration Research Society, University of Maastricht.

2013

 • 26 september: Van tegenbeeld tot evenbeeld, Nederland, Duitsland en de EU, tweetalig congres Mittler, Verflechtung, Netzwerke, Deutschland und die Niederlande im 20. Jahrhundert, DIA / Arbeitskreises deutsch-niederländische Geschichte
 • 3 juni: The German Social Market Economy and the European Sovereign Debt Crisis, NiCE & DisCon Research Seminars, Radboud Universiteit Nijmegen

2012

 • 14 december: ‘The Europeanisation of natiotional political cultures’, paper, New Political History and the European Union, DIA, politieke geschiedenis Radboud Universiteit, Montesquieu Instituut, Nijmegen
 • 28 november: ‘Europa in den Medien und europäische Öffentlichkeitsarbeit’, Deutsch-Niederländisches Forum 2012, thema: Die Zukunft Europas und unsere Zukunft in Europa, Auswärtiges Amt, Berlin
 • 26 april: ‘The German model: From sick patient to the leading political economy of Europe’, Club of Amsterdam, Kamer van Koophandel, Amsterdam
 • 21 januari: ‘From Heathen to Hindus: Europe, India, and the Enlightenment’, congres Centre and Periphery in the Enlightenment, Rijksuniversiteit Groningen.

2011 

 • 18 maart: ‘Health Care, Neology, and Natural History: Three Missionary Interests in Medicine in the Late Enlightenment, 1750-1810’, Workshop Mission, Science and Medicine in Colonial South Asia: Situating the Tranquebar Mission(s) in the field, European University Institute, Department of History & Civilization, Florence
 • 9 februari: ‘German Missionaries in India: Colonial Knowledge and the Enlightenment’, Global History and Culture Centre, University of Warwick
 • 7 februari: ‘Colonial Knowledge and the Enlightenment’, lezing in de wekelijkse lezingenreeks Enlightenment Workshop, Voltaire Foundation, Oxford.

2010

 • 12 november: ‘How originally Pietist German missionaries in India became part of a moderate Enlightened literary culture’, Workshop Tage der Deutsch-Indischen Begegnung, Palm leaves, books and internet in India mutual displacement or co-existence, Franckesche Stiftungen Halle an der Saale / Zentrum Moderner Orient, Berlin
 • 8 juni: Enlightenment between Prussia and India: Faith, Knowledge and Company networks of German missionaries in Tamil Nadu, 1750-1810, workshop, Europe and the Colonial Knowledge 1500-1850, Zentrum für Vergleichende Europäische Studien ZEUS, Universität zu Köln
 • 22 januari: ‘How to Study the History of Change? The Enlightenment compared with the Sixties’, tweedaags congres Enlightenment? Ideas, Circles, Transfers, Practices, Attitudes, Werkgroep 18e Eeuw i.s.m. Universiteit Gent, Gent
 • 6 januari: ‘Sozialwirtschaftliche Modelle und transnationale Identitäten am Beispiel Deutschlands und der Niederlande’; DAAD-congres Deutschland und Europa: Grenzen und Grenzgänge(r), WZB, Berlijn

1994-2008

 • 10 dec. 2008   keynote “Hoe ver is Duitsland? Cultural exchange, Kulturtransfer en Canonisering”, Culture & Values workshop “De (verre) buren in de Nederlandse canon: geïnstitutionaliseerde vormen van culturele betrekkingen”, Vrije Universiteit, Oost Indisch Huis.  
 • 21 aug. 2007   ‘Stijl, academische vorming en engagement: vormende waarden in wetenschappelijke disciplines’, workshop Stijl & Habitus, disciplinespecifieke vormende waarden in het academisch onderwijs, Wetenschap en Samenleving, Nijmegen
 • 27 jan. 2007    ‘Closing Statements’, congres: ‘Ger-mania? Cultural Relations between the Netherlands and the German states in the Eighteenth Century’, Werkgroep 18e Eeuw in het Rijksmuseum Twenthe, Enschede
 • 1 sept. 2006     ‘Die Halleschen Missionare als Wissensvermittler: Sprache, Vernetzung und interkultureller Austausch in Südindien’, internationaal congres: Missionsgeschichte als Wissenschaftsgeschichte, Franckesche Stiftungen, Halle an der Saale  
 • okt. 2005         ‘Welke Verlichting?’, Filosofie Café over geloof en Verlichting, met Ger Groot en Machiel Karskens, Lux i.s.m. Radboud Universiteit Nijmegen
 • 27 mei 2004    ‘Academische vorming in wetenschappelijke disciplines’, Studiedag over academische vorming en wetenschappelijke waarden, Wetenschap en Samenleving, Radboud Universiteit Nijmegen
 • 11 mei 2004    ‘Haafner's anti-colonialism and his criticism on missions: exception or part of an early modern tradition?’, workshop ter gelegenheid van de 250ste geboortedag van schrijver-reiziger Jacob Haafner, Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung, Halle an der Saale
 • 18 mrt. 2004    ‘Goed/Fout? Verklaring, herinnering en historisch perspectief na de Tweede Wereldoorlog’, inleidende lezing bij de documentaire van Errol Morris, "Mr. Death, The Rise and Fall of Fred A. Leuchter jr." (1999), over een ‘Holocaust denier’, Cultuur op de Campus, Radboud Universiteit Nijmegen
 • 23 jan 2004     ‘Van Gods akker tot Spiegel der natuur. Veranderend natuurbeeld in berich-ten van Duitse zendelingen over India (1750-1810)’, tweedaags symposium Natuur, Werkgroep Achttiende Eeuw, Museum Boerhaave, Leiden
 • 6 aug.  2003    ‘Mission and Globalisation: The Impact of European Christian Mission on Enlightenment Thought’, elfde International Congress on the Enlightenment van de International Society for Eighteenth Century Studies (ISECS), thema ‘The Global Eighteenth Century’, University of California, Los Angeles
 • 31 juli 2003     ‘India as a vocation: Pietism and Enlightenment in German missionary accounts, 1750-1810’, International Seminar on the Eighteenth Century over ‘Transnational Reading: Intercultural Discourse in the Eighteenth Century’, georganiseerd door ISECS en UCLA
 • 22 mei 2003    ‘Christianity meets Hinduism: Pietism and Enlightenment in German missionary accounts of India, 1750-1810’, paper gepresenteerd tijdens het 20e Sanscrit Tradition in the Modern World Seminar, University of Newcastle
 • 23 mei 2003    ‘The Missionary Mind: Similarities and Differences in German Missionary Accounts of India: 1750-1810’, lezing tijdens tweedaags congres  (Re)Visioning the World: Travelling in ‘Old’and ‘New’ Empires, University of Newcastle, 23-24 mei
 • 28 jan. 2001    De berichten van Duitse zendelingen over hun ervaringen in India, 1750-1810, Utrecht, werkgroep historisch interpreteren, Huizinga Instituut
 • 15 apr. 2000    German Indology avant la lettre: Experiences of the Halle Missionaries in      Southern India, 1750-1810; congres The History of Indology and Comparative Philology in Germany, 1750-1958, Center for 17th- and 18th-Centu­ry Studies i.s.m. de Doshi Chair in Pre-Modern Indian History, University of California at Los Ange­les (UCLA)
 • 17 dec. 1999   De ontdekkingen van het Oosten, Vrijzinnig Protestantse Kerk, Bennekom. 
 • 19 nov. 1999   Indien als Berufung, deutsche Missionare und ihre Berichte, 1750-1810;       workshop Selbstzeugnis und historische Erfahrung, georganiseerd door Rudolf Dekker en Hans Medick, Arbeitsstelle für Historische Anthropolo­gie des Max-Planck-Insti­tuts für Geschichte an  der Universität Erfurt, Erfurt
 • 9 okt. 1999     India bekeken door de ogen van Duitse reizigers: berichten van zendelingen,  1750-1810, afdeling Nieuwe Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
 • 15 feb. 1998    Van Halle naar Tranquebar: Duitse reizigers naar India en hun berichten, 1750-1880, promovendi-weekend van het Huizinga Instituut te Barchem, coreferent: prof.dr. J.Th. Leerssen
 • 3 sept. 1994     Openingslezing bij expositie : ‘Ontdekkers en onderzoekers in de Oost, Britse reisverhalen, (1600-1850).’, Universiteitsbibliotheek Utrecht 

Hanco Jürgens is regelmatig te gast in de media. Zie hier een selectie van interviews en optredens (stand 10 mei 2022):

Radio:

21 april 2022: Waar is Bondskanselier Scholz?  VPRO Bureau Buitenland

2 april 2022: bespreking van de film Die Wannseekonferenz, Nieuwsweekend 

6 maart 2022: De Duitse historische banden met Rusland, OVT, radio 1

26 februari 2022: Ook Duitsland gaat wapens leveren aan Oekraine, Met het oog op morgen 

Podcast:

4 maart 2022: Achtung! Zeitenwende, Maarten Westerveen met Marja Verburg en Hanco Jürgens over de oorlog in Oekraïne.   

22 september 2021: Generatie Merkel, aflevering 6, Goodbye Merkel, slotaflevering met  Sterre Lindhout en Hanco Jürgens.

Tv:

20 april 2022: Duitse wapenleveranties aan Oekraïne, EenVandaag 

12 september 2021: Olaf Scholz leidt in de opiniepeilingen, Nieuwsuur 

5 mei 2021: Merkels 5 meilezing, Nieuwsuur

Online:

20 juli 2021: Duitsland, Een hoorcollege over de geschiedenis van Duitsland van 1800 tot nu (samen met Koen Vossen), Home Academy

2016

 • Bestuurslid van het Genootschap Nederland-Duitsland

2015

 • Bestuurslid van de Stichting ISECS 2015 (samen met Wiep van Bunge, Inger Leemans en Lex Raat), verantwoordelijk voor de organisatie van het 14th International Congress for Eighteenth Century Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam, thema Opening Markets, Trade and Commerce in the Eighteenth Century

2014

 • Congres ’The making of Europe’ in Museums and Cultural Programmes, DIA

2013

 • Congres Mittler, Verflechtung, Netzwerke, Deutschland und die Niederlande im 20. Jahrhundert, DIA / Arbeitskreises deutsch-niederländische Geschichte

2012

 • Workshop New Political History and the European Union, ism Remieg Aerts en Wim van Meurs, DIA / politieke geschiedenis Radboud Universiteit, Montesquieu Instituut
 • Congres Centre and Periphery in the Enlightenment, Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. Werkgroep 18e Eeuw

2011

 • Congres Constitutional Perspectives on European Integration: Germany and the Netherlands, DIA i.s.m. het Montesquieu Instituut Maastricht

2010

 • Congres Enlightenment? Ideas, Circles, Transfers, Practices, Attitudes, Werkgroep 18e Eeuw i.s.m. Universiteit Gent, Gent
 • Symposium Na de verkiezingen. Hoe verder? Over kabinetsformaties in Nederland en Duitsland (ism het Montesquieu Instituut)

2009

 • Manifestatie Markt en Moraal in de Beurs van Berlage, de vergaderzaal van de Eerste Kamer en de Nieuwe Kerk in Den Haag met toonaangevende politici en wetenschappers uit Nederland en Duitsland

2008

 • Congres In Search of the European Public, DIA

2007

 • Programmamaker/gespreksleider bij lezingenreeks over de geschiedenis van de 18e eeuw, Rijksmuseum Twenthe, Enschede
 • Congres ‘Ger-mania? Cultural Relations between the Netherlands and the German States in the Eighteenth Century’, Werkgroep 18e Eeuw in het Rijksmuseum Twenthe, Enschede, samen met Inger Leemans

2006

 • Debatleider tijdens het afscheidssymposium voor prof.dr. André Hanou: ‘Verlichting NU’, opleiding Nederlands, Radboud Universiteit Nijmegen

2003

 • Coördinator van de sessie “Mission and Globalisation: The Impact of European Christian Mission on Enlightenment Thought”, elfde International Congress on the Enlightenment van de International Society for Eighteenth Century Studies (ISECS), ‘The Global Eighteenth Century’, University of California, Los Angeles (UCLA)

#Zuhause: Stunde der Virologen

Columns - 2 mei 2020 - Auteur: Hanco Jürgens #Zuhause: Stunde der Virologen
Opmerkelijk hoe de politieke strijd in Duitsland over versoepelingsmaatregelen steeds meer ook over de rol van virologen gaat. Zij waren tot nu toe toonaangevend in het debat. Maar nu de druk uit de samenleving toeneemt, staat ook hun positie onder druk.

Lees meer

In Leipzig werd de revolutie vreedzaam

Achtergrond - 14 oktober 2019 - Auteur: Hanco Jürgens In Leipzig werd de revolutie vreedzaam
In Leipzig vinden ze dat het lot van het DDR-regime in 1989 niet op 9 november in Berlijn maar op 9 oktober in Leipzig werd bezegeld. Toen demonstreerden meer dan 70.000 mensen op de ring van de stad. Door gezamenlijke inspanningen werd het de eerste vreedzame demonstratie in de DDR waarbij de Stasi niet optrad maar afdroop. Sinds 2009 vieren de bewoners van Leipzig dit keerpunt in de geschiedenis van de DDR met een Lichtfest. Hanco Jürgens bezocht de herdenking vorige week.

Lees meer

In memoriam: H.W. von der Dunk

Achtergrond - 24 augustus 2018 - Auteur: Hanco Jürgens In memoriam: H.W. von der Dunk
Donderdag werd bekend dat historicus H.W. von der Dunk (89) is overleden. De emeritus-hoogleraar aan de Universiteit Utrecht is een begrip onder Nederlandse historici. Hij heeft met zijn werk en zijn vele publieksoptredens veel bijgedragen aan een beter begrip van de Duitse geschiedenis in Nederland. Historicus en DIA-medewerker Hanco Jürgens was zijn laatste student-assistent.

Lees meer

Duitsland en EU maken zich op voor hete zomer

Achtergrond - 31 mei 2018 - Auteur: Hanco Jürgens Duitsland en EU maken zich op voor hete zomer
Het wordt een hete zomer. Of de Europese regeringsleiders rustig op vakantie kunnen, is de vraag. In juni zou de EU een slag maken met belangrijke plannen voor onder meer de eurozone, de bankenunie, de herverdeling van vluchtelingen en de oprichting van het Europees Monetair Fonds. Frankrijk en Duitsland zouden het voortouw nemen. Maar de aandacht gaat nu ook uit naar andere dringende zaken: een naderende handelsoorlog met de VS, Italiaanse banken, beurzen en Italiaanse politiek.

Lees meer

Duitse verkiezingen geen ‘gamechanger’

Achtergrond - 9 november 2017 - Auteur: Hanco Jürgens Duitse verkiezingen geen ‘gamechanger’
Welke invloed hebben de Duitse verkiezingen op het wereldtoneel? Mogelijk niet eens zo heel veel. De nieuwe lijnen in de Duitse buitenlandse politiek zijn immers al eerder uitgezet, schrijft Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut.

Lees meer

Historische sensatie op de Brocken

Columns - 8 september 2017 - Auteur: Hanco Jürgens Historische sensatie op de Brocken
Geschiedenis, dat was iets van mijn ouders. Zij hadden de oorlog meegemaakt. Zelf had ik niet het gevoel ook maar iets van historisch belang te hebben beleefd. Totdat de Berlijnse Muur viel. In 1989 werd op straten en pleinen geschiedenis geschreven. Ok, de val van de Muur zelf was langs me heen gegaan, maar dat was de besten overkomen: Angela Merkel zat als iedere donderdag met een vriendin in de sauna en Helmut Kohl was op bezoek in Polen. De Muur viel bovendien pas echt om half twaalf ’s avonds, de redacteuren van het NOS-journaal waren al naar huis.

Lees meer

Merkel heeft een zware dobber aan G20-top

Achtergrond - 5 juli 2017 - Auteur: Hanco Jürgens Merkel heeft een zware dobber aan G20-top
Grotesk en absurd noemde Merkel de idee dat zij de laatste verdediger van het vrije Westen zou zijn. Niemand, en al helemaal niet de bondskanselier van Duitsland, kan in zijn eentje de dingen in de wereld ten goede keren. In haar achterhoofd wist ze al wel dat ze op 7 juli als voorzitter van de G20-top in Hamburg de leiding naar zich toe kan trekken.

Lees meer

Voorpublicatie 'De vleugels van de adelaar'

Boeken - 15 mei 2017 - Auteur: Hanco Jürgens Voorpublicatie 'De vleugels van de adelaar'
Duitsland heeft sinds de val van de Muur enorme veranderingen ondergaan. In de DIA-bundel 'De vleugels van de adelaar' geven auteurs als Luuk van Middelaar, René Cuperus, Michèle de Waard en André Szász een actueel en handzaam overzicht van de recente Duitse geschiedenis. In deze voorpublicatie, een fragment van de inleiding, gaat Hanco Jürgens in op het Duitse buitenlandse beleid.

Lees meer

Duits kolonialisme op meer dan 1000 vierkante meter

Achtergrond - 28 december 2016 - Auteur: Hanco Jürgens Duits kolonialisme op meer dan 1000 vierkante meter
Het kolonialisme is in het publieke debat in Duitsland weer actueel, mede door de discussie over genocide in de Duitse koloniën. Het Deutsches Historisches Museum in Berlijn brengt de koloniale geschiedenis in beeld en de doorwerking ervan in het heden. Een recensie van historicus Hanco Jürgens.

Lees meer

Genscher: Schaker met een lange adem

Achtergrond - 4 april 2016 - Auteur: Hanco Jürgens Genscher: Schaker met een lange adem
Hans-Dietrich Genscher speelde als minister van Buitenlandse Zaken een nauwelijks te onderschatten rol in de internationale verhoudingen aan het einde van de Koude Oorlog. Hij was een man van de lange adem, die onnoemelijk veel kilometers aflegde om zijn buitenlandse politiek vorm te geven. Tot zijn vertrek in 1992 schaakte hij op meerdere borden tegelijk.

Lees meer

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger