Conferentie 'Burgerschap in de buurtalen'

Burgerschap is een verplicht onderdeel in het onderwijs. Maar niet iedere talendocent weet wat burgerschapsonderwijs zou kunnen betekenen binnen zijn of haar vak. Daarom organiseert het Duitsland Instituut in samenspraak met het Institut Français voor docenten Duits en Frans een conferentie over burgerschapseducatie binnen de buurtalen. De conferentie zal op vrijdagmiddag 25 mei plaatsvinden te Amsterdam.

Burgerschapsonderwijs dient leerlingen voor te bereiden op hun functioneren in de maatschappij. Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. De drie domeinen: democratie, participatie en identiteit staan daarbij centraal. Leerlingen moeten kennis opbouwen over democratisch handelen en maatschappelijke basiswaarden, en moeten leren om hun eigen identiteit en die van anderen te verkennen. Kennis van andere talen en gebruiken is daarbij essentieel. Dat betekent dat burgerschapsonderwijs ook voor de talendocent interessant kan zijn.

Tijdens deze conferentie trachten verschillende sprekers concrete antwoorden te formuleren op de vraag hoe docenten van de buurtalen burgerschap kunnen integreren in het lesprogramma en daarbuiten, bijvoorbeeld via leerlingen-uitwisselingen. Na een algemene introductie over burgerschapsvorming door de filosoof en schrijver Maarten Doorman gaan Marjolein Haandrikman en Annette van der Laan (SLO) in op de vraag wat burgerschapsonderwijs is en hoe dat een onderdeel zou kunnen vormen van het moderne vreemdetalenonderwijs. In verschillende workshopsrondes worden voor docenten Duits en Frans vervolgens verschillende concrete lesideeën aangeboden en uitgewerkt. Ter afsluiting van de conferentie vindt een paneldiscussie plaats over de plek van burgerschap in het talenonderwijs.

 Een indruk van de conferentie:

Verslag van de conferentie

Programma 

Workshopoverzicht

 

Presentaties:

Presentatie SLO 

A. Haarlem: Burgerschap en literatuur

S. van Leeuwen en J. Dassaud: Petit Pays

 

Datum en tijd: Vrijdag 25 mei 2018, 12.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Universiteit van Amsterdam - Kloveniersburgwal 48 (Bushuis, VOC-zaal)
Doelgroep: Docenten, studenten en lerarenopleiders Duits en Frans
Kosten voor deelname: € 90,- (incl. broodjeslunch, koffie/thee en borrel); studenten betalen een eigen bijdrage voor catering van € 10,-

  

Maarten Doorman is filosoof, schrijver en bijzonder hoogleraar Historische cultuur van Duitsland aan de Vrije Universiteit vanwege het DIA. Zijn laatste boeken zijn Dichtbij en ver weg (2018), De navel van Daphne. Over kunst en engagement (2016), Rousseau en ik. Over de erfzonde van de authenticiteit (2012).

Marjolein Haandrikman en Annette van der Laan zijn leerplanontwikkelaars bij SLO, expertisecentrum leerplanontwikkeling. Zij houden zich onder andere bezig met burgerschapsonderwijs.

Henriëtte de Swart was als hoogleraar Franse taalkunde en semantiek betrokken bij de totstandkoming van de KNAW-verkenning over het taalbeleid in Nederland.

Marjolijn Voogel promoveerde in januari 2018 op een proefschrift over de positie van het Frans in het Nederlandse onderwijs en uitgeefveld.

 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger