Jaarverslag 2016:

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
© Kim Krijnen

De Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) staat onder leiding van een
directeur(-bestuurder) en heeft een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. Daarnaast wordt het DIA geadviseerd door een Onderwijsprogrammaraad en een Klankbordgroep Duits.

 

Raad van Toezicht (RvT)
In 2016 heeft het Bestuur van het DIA in samenwerking met de Raad van Toezicht gewerkt aan de formulering van een Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA). Bij dit Reglement zijn als Bijlagen opgesteld: bijlage 1, Profiel Raad van Toezicht - Duitsland Instituut Amsterdam  en bijlage 2, een actueel rooster van aan en aftreden Raad van Toezicht DIA. Alle stukken zijn definitief goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 23 maart 2017.

De Raad van Toezicht is ingesteld als toezichthoudend orgaan bij het DIA. De RvT kent de volgende leden (tussen haakjes de datum van aantreden):

T.J.A.M. de Bruijn, voorzitter, wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu van Den Haag (28-09-2015)
Dr. C.A. Ullersma, afdelingshoofd Financiële Stabiliteit DNB (28-09-2015)
L. Bouws, lid van diverse RvT en besturen (26-08-2016)
Dr. A.J. Brentjes, hoofd afdeling Strategie en Informatie in de Bestuursstaf UvA; lid vanwege de UvA (22-12-2015)
Prof. dr. Gerard Pfann, hoogleraar econometrie van markten en organisaties aan de School of Business & Economics van de Universiteit Maastricht (26-08-2016) 

De leden van de RvT zijn niet in dienst bij de stichting en vervullen hun functie onbezoldigd. De RvT kwam in 2016 drie maal bij elkaar. Leden worden in principe benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal twee termijnen in de RvT zitting nemen.

Directie en management in 2016

Professor dr. Ton Nijhuis (tot 28-09-2015 wetenschappelijk directeur & waarnemend zakelijk directeur) is sinds 28 september 2015 directeur van het DIA (statutaire titel: directeur, zijnde de directeur-bestuurder). Nijhuis is in dienst van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hij is voor 0,58 fte gedetacheerd bij het DIA (sinds 1 september 2016 is voor 0,47 fte).
Charlotte Broersma is instituutsmanager van het DIA en vervulde deze functie in heel 2016. Broersma is in dienst van de stichting (voor 0,84 fte).

Onderwijsprogrammaraad (OPR)

dhr. drs. Marc van Berkel, Lerarenopleiding Hogeschool Arnhem-Nijmegen (geschiedenis)
dhr. drs. M. Eshuis, Lerarenopleiding Hogeschool van Amsterdam (aardrijkskunde)
mw. drs. Esther Hokken, Lerarenopleiding Hogeschool Utrecht (Duits)
mw. drs. S. Onvlee, Barlaeus Gymnasium Amsterdam (geschiedenis)
dhr. dr. J. Pekelder, Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur, Universiteit Utrecht, (Voorzitter)
dhr. drs. J. Visbeen, Da Vinci College Leiden (geschiedenis)

Klankbordgroep Duits

mw. drs. Doris Abitzsch, Universiteit Utrecht
mw. Marrit Hoeks-van de Guchte, Universiteit van Amsterdam
mw. Bettina Mertens, SG Reigersbos Amsterdam
dhr. Frank Schmermbeck, Teylingen College Noordwijkerhout
mw. drs. Janne de Vries, Barlaeus Gymnasium Amsterdam

De leden van deze adviesraden ontvangen vacatiegeld voor hun aanwezigheid bij de betreffende vergaderingen en een vergoeding van de gemaakte reiskosten.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger