Politiek en Staatsinrichting:

De inhoud van de grondwet
De grondwet BRD

Op de site van de Bondsdag staat de complete grondwet. Hieronder worden enkele belangrijke wetten en rechten kort toegelicht.

De inhoud van de grondwet
© Flickr.com/kruxmux/cc

De belangrijkste rechten zijn de zogenaamde Grondrechten. Dit zijn rechten die de mens bescherming bieden en universeel zijn. Hierbij maakt het niet uit of je een Duits staatsburger bent of niet: alle mensen zijn voor de wet gelijk. Voorbeelden van bekende grondrechten zijn: vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, bescherming van eigendom, persvrijheid en brief-, post- en telegramgeheim.

Naast de grondrechten zijn in de grondwet ook de zogenaamde burgerrechten opgenomen. Deze burgerrechten zijn alleen van toepassing op Duitse staatsburgers, in tegenstelling tot de grondrechten. Voorbeelden van de burgerrechten zijn politieke rechten als: vrijheid van vergadering, vrijheid van beroepsuitoefening en algemeen kiesrecht.

In de grondwet was in artikel 16a vastgelegd wie in Duitsland asiel zou kunnen krijgen: politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Door de grote stroom asielzoekers die na de Duitse eenwording ontstond, werd de druk groot om de asielwetgeving aan te passen. In 1993 werd door het parlement besloten het artikel 16a uit te breiden met enkele restricties. Asielzoekers die eerder in een land van de Europese Unie zijn afgewezen, kunnen in Duitsland geen asiel krijgen. Dit is in overeenstemming met het Verdrag van Maastricht. Om de intergratie van buitenlanders in Duitsland te verbeteren is er sinds 2000 een wijziging betreffende het staatsburgerschap doorgevoerd. Tot die tijd was het was voor buitenlanders bijzonder moeilijk om het Duitse staatsburgerschap te verkrijgen.

De wetgeving over de bevoegdheden van de centrale regeringsmacht
en de deelstaten is ook een belangrijk onderdeel van de Duitse grondwet.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger