Lezing | Die Erinnerung an unbekannte Städte

Veranstaltung Dritter

Datum: Dienstag 19 September 2023 bis 21 September 2023
Ort: Leeuwarden, Utrecht, Leiden
Information: Voertaal: Duits.
Zugang: Gratis

Van 19 tot 21 september is Simone Weinmann op tournee in Nederland met haar roman Die Erinnerung an unbekannte Städte. De roman speelt zich af in 2045. Een catastrofe heeft de mensen teruggeworpen op een karig boerenbestaan, velen vinden troost in het geloof. Nathanael en Vanessa zijn jong, weigeren zich erbij neer te leggen en vluchten. Hun leraar, die nog weet hoe het vroeger was, wordt erop uitgestuurd om hen te vinden.

Zie voor meer informatie en aanmeldmogelijkheid de website van Stiftung Kultur & Kommunikation


top
Auf dieser Website werden Cookies verwendet. Sind Sie damit einverstanden?
Akzeptieren Verweigern