Conferentie | Provincializing Weimar Culture
Global and Local Perspectives on Interwar Germany

Veranstaltung des Duitsland Instituut Amsterdam

Datum: Donnerstag 25 April 2024 bis 26 April 2024
Ort: Universiteit Utrecht, Drift 21, lokaal 005 en Drift 23, lokaal 0.12, Utrecht
Information:

Voertaal: Engels 

Zugang: Gratis
Conferentie | Provincializing Weimar Culture
© kasto via Canva.com

Het Weimar-tijdperk wordt vaak geromantiseerd als een gouden eeuw van culturele experimenten. Recent onderzoek daagt dit narratief uit, in het bijzonder de eurocentrische bias ervan. Deze workshop aan de Universiteit Utrecht wil nieuwe benaderingen verkennen, geïnspireerd door Dipesh Chakrabarty's oproep om "Europa te provincialiseren". Met een keynote lezing door prof. Uta Poiger (Northeastern University) over 'Weimar and Now: Culture, Race, Politics'.

De organisatoren, Jochen Hung (UU), Britta Schilling (UU) en Nicholas Baer (UC Berkeley), plannen een internationale publicatie gebaseerd op de workshop.

Programma / Program (English)

Meer informatie / More information (English)

Universiteit Utrecht i.s.m. Duitsland Instituut Amsterdam


top
Auf dieser Website werden Cookies verwendet. Sind Sie damit einverstanden?
Akzeptieren Verweigern