Jaarverslag 2015:

Het Instituut
Samen sterk in kennis

Het Instituut
© Oost-Indisch Huis op de Kloveniersburgwal, foto: UvA

Het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) is het kennisinstituut in Nederland over het moderne Duitsland. Wij opereren op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij. Het DIA benadert Duitsland in Europese context en initieert Nederlands-Duitse netwerken en uitwisselingen. Ons doel is de kennis over Duitsland te vergroten en te verspreiden onder een breed publiek.

Een team van wetenschappers, onderwijsexperts, redacteuren en organisatietalenten werkt continu aan de ontwikkeling van nieuwe strategieën om specifieke doelgroepen te bedienen.

Team
Wij werken in vijf afdelingen; academisch onderwijs en onderzoek, voortgezet onderwijs, Duitslandweb, Duitslanddesk en communicatie & publieksactiviteiten.

Communicatie
Pers en communicatie, conferenties en evenementen is aanspreekpunt voor de pers en verantwoordelijk voor de publiciteit van het instituut, onder meer via Twitter, Facebook en LinkedIn. Hier wordt het culturele programma vormgegeven en worden de lezingen, conferenties en expertenbijeenkomsten van het instituut georganiseerd.

Wetenschap
De wetenschappelijke staf houdt zich in zijn onderzoeksprogramma’s bezig met geschiedenis, politiek, maatschappij en cultuur in het contemporaine Duitsland. Zij nodigen in het kader van het Graduiertenkolleg (inter)nationale experts en promovendi uit die zich in hun onderzoek bezighouden met Duitsland. Tevens dragen zij bij aan het Bachelor- en Masteronderwijs, onder meer in de Master Duitslandstudies van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Onze wetenschappers laten geregeld van zich horen via radio en tv en in opinieartikelen en met eigen publicaties op hun vakgebied.

Voortgezet Onderwijs
Onze onderwijsexpers zijn er voor de docenten (in opleiding) en leerlingen van de vakken Duits, geschiedenis, aardrijkskunde en economie van het voortgezet onderwijs. Zij publiceren lesmateriaal en organiseren scholierenprojecten, studiereizen en conferenties over het moderne Duitsland. De nadruk van hun activiteiten ligt daarbij op het verbeteren van de kennis van de Duitse taal in Nederland en het continu onder de aandacht brengen van het belang van deze kennis.

Duitslandweb
De redacteuren van Duitslandweb schrijven over de Duitse actualiteit, maar houden ook een uitvoerig naslagwerk bij over de Duitse geschiedenis, politiek, economie, maatschappij en cultuur. Via twitter en facebook kunt u hen volgen.

Duitslanddesk
Sinds 2013 hebben wij de Duitslanddesk in huis. Op de website studereninduitsland.nl is alle informatie voor studenten en (toekomstige)promovendi beschikbaar. Het Deskteam organiseert netwerkevenementen en voorlichtingsbijeenkomsten, stimuleert samenwerking tussen Nederlandse en Duitse onderwijsinstellingen en voert mobiliteitsonderzoek uit. Ook het DIA-Stipendium, waarvoor studenten en (aanstaande) promovendi twee keer per jaar een aanvraag kunnen indienen, wordt hier beheerd.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger