munchen
voor het Nederlandse Onderwijs

De reis van onze Scholierenredactie naar München werd mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs.

Het doel van het Europees Platform is het versterken van de Europese dimensie, het bevorderen van de internationalisering van het Nederlandse onderwijs en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Het Europees Platform voert een verscheidenheid aan activiteiten uit, waarvan het functioneren als agentschap voor gesubsidieerde internationaliseringprogramma’s tot de belangrijkste taak behoort.

Met betrekking tot Duitsland ondersteunt het Europees Platform diverse programma’s en initiatieven voor onderwijssamenwerking. Voor het voortgezet onderwijs gaat het onder meer om bemiddeling van partnerscholen, leerlingenuitwisseling (programma PLUVO en Buurlanden), het Schoolpartnerschapsproject in de Nederlands-Duitse Euregio's, studiebezoeken en stages binnen het zogenaamde PLATO-programma en het Taalassitstentenprogramma.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger