Gemiste kans voor het vak Duits

Gemiste kans voor het vak Duits
© Kim Krijnen

AMSTERDAM, 7 augustus 2019 - Een tweede moderne vreemde taal in het voortgezet onderwijs moet verplicht worden, anders dreigt het vak Duits te verdwijnen. Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) ziet de positie van het vak Duits in gevaar door de op handen zijnde curriculumherziening en roept daarom op om feedback op Curriculum.nu te geven. Dat kan nog tot en met 11 augustus.

Op zondag a.s. eindigt de laatste feedbackronde van het proces Curriculum.nu. Hiermee wordt de basis gelegd voor een nieuw curriculum voor het primair en het voortgezet onderwijs. De buurtalen Duits en Frans komen er bekaaid vanaf. Het voorstel spreekt slechts van het “mogelijk maken” van een tweede taal naast het Engels; scholen zijn dan niet verplicht om Duits of Frans aan te bieden. Bij een oplopend lerarentekort voor het vak Duits kunnen zij dan de makkelijke weg kiezen en Duits afschaffen.

Het proces van curriculumherziening is onderverdeeld in 9 leergebieden. Het schoolvak Duits valt onder de werkgroep ‘Engels/moderne vreemde talen’. Als uitgangspunt wordt daarin geformuleerd: “De beheersing van het Engels en van andere talen kwalificeert voor de internationale arbeidsmarkt”. Dit geldt zeker ook voor Duits. Om Nederlandse jongeren de kwalificaties mee te geven die op de arbeidsmarkt nodig zijn, zou hier expliciet ook de Duitse taal genoemd moeten worden. Duitsland is voor Nederland de belangrijkste handelspartner en omgekeerd is Nederland na China de belangrijkste handelspartner voor Duitsland. In 2018 steeg de Duitse handel met Nederland met acht procent tot 14,1 miljard euro.

Als scholen na de curriculumherziening beslissen om het vak Duits te schrappen, ontneemt dit scholieren de kans om optimaal voorbereid te worden op de arbeidsmarkt. Beheersing van het Duits kan van groot belang zijn voor een succesvolle carrière. Bovendien is het belang van Duits ook voor Nederland niet te onderschatten. De Nederlandse politiek en economie zijn sterk afhankelijk van een goede kennis van buurtaal en buurland. Ook zijn er talrijke verbindingen op het gebied van cultuur en wetenschap.

Bovendien heeft de Europese Commissie de doelstelling geformuleerd dat alle burgers in de EU van jongs af aan ten minste twee vreemde talen kunnen leren. Nederland is in Europa altijd koploper geweest op het gebied van de beheersing van vreemde talen; als relatief klein land mag Nederland deze positie niet verliezen.

De Onderwijsafdeling van het DIA roept docenten en ouders op om deze week nog te reageren op Curriculum.nu. Dit kan via een feedbackformulier bij het leergebied ‘Engels/mvt’. Het DIA heeft de volgende eis geformuleerd: “Elke leerling leert minimaal één moderne vreemde taal naast het Engels, ongeacht het type opleiding.”

Het Duitsland Instituut Amsterdam is het kenniscentrum over Duitsland. Het opereert op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij en initieert en stimuleert Nederlands-Duitse netwerken en uitwisselingen.

--------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Synke Hotje (Onderwijsafdeling) – E: S.Hotje@uva.nl T: 020 525 3697
Meer informatie: https://curriculum.nu/

Download hier het persbericht als PDF.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger