Jaarverslag 2014:

Bestuur en Adviesraden

Bestuur en Adviesraden
© Rebke Klokke
Kees van Paridon (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Maarten Brands (vml. directeur en permanent fellow DIA)

Onze stichting kent een algemeen en een dagelijks bestuur. Onze bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld of onkostenvergoeding voor hun bestuurswerk. Daarnaast wordt het DIA geadviseerd door een wetenschapsraad, een onderwijsprogrammaraad en een Klankbordgroep Duits.


Dagelijks Bestuur in 2014

Prof. dr. Paul Schnabel, voorzitter (vml. directeur Sociaal en Cultureel Planbureau)
Mr. Mieke Zaanen, secretaris en vice-voorzitter (secretaris Universiteit van Amsterdam, sinds februari 2015 directeur KNAW)
Dr. Cees Ullersma, penningmeester (De Nederlandsche Bank)

Algemeen Bestuur in 2014
Cees Blokland (vml. directeur Human Resources NS)
Prof. dr. Tannelie Blom (Universiteit van Maastricht)
Leonhard Degle (vml. Chief Country Officer Deutsche Bank Nederland)
Prof. Mr. dr.  Axel Hagedorn (Van Diepen van der Kroef Advocaten)
Pauline Kruseman (vml. directeur Amsterdams Historisch Museum)
Prof. dr. Frank van Vree (decaan Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA)
Michèle de Waard (journalist/publicist economie en politiek)
Prof. dr. Jaap de Zwaan (hoogleraar Europees recht aan de EUR)

Wetenschapsraad
Prof. dr. Paul Dekker, Sociaal en Cultureel Planbureau
Prof. dr. Andreas Faludi, TU Delft, Onderzoeksinstituut OTB
Prof. dr. Erik de Gier, RU, Onderzoeksinstituut ITS
Prof. dr. Ido de Haan, UU, Faculteit Geesteswetenschappen, Onderzoeksinstituut OGC
Prof. dr. Anton Hemerijck, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Prof. dr. Madeleine Hosli, UL, Faculteit der Sociale Wetenschappen
Prof. dr. Ruud Koopmans, Wissenschaftszentrum Berlin
Prof. dr. Arnold Labrie, UM, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
Prof. dr. Siegwart Lindenberg, RUG, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Prof. dr. Kees van Paridon, EUR, Faculteit der Sociale Wetenschappen
Prof. dr. Jan Rood, Instituut Clingendael
Dr. Erik Snel, EUR, Faculteit der Sociale Wetenschappen
Prof. dr. Jelle Visser, UvA, AIAS

Onderwijsprogrammaraad (OPR)
Marc van Berkel, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Erasmus Universiteit Rotterdam(geschiedenis)
Marcus Eshuis, Lerarenopleiding Hogeschool van Amsterdam (aardrijkskunde)
Esther Hokken, Hogeschool Utrecht (Duits)
Sabien Onvlee, Barlaeus Gymnasium Amsterdam (geschiedenis)
Dr. Jacco Pekelder, Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur, Universiteit Utrecht, (voorzitter)
Joost Visbeen, Da Vinci College Leiden (geschiedenis)
Kik Tunnissen, 4de Gymnasium Amsterdam (economie) (tot november 2014)

Klankbordgroep Duits
Marrit van de Guchte, A. Roland Holst College Hilversum en UvA (voorzitter)
Doris Abitzsch, Hogeschool Windesheim Zwolle/sinds september 2014 Universiteit Utrecht
Frank Schmermbeck, Teylingen College Noordwijkerhout
Janne de Vries, Barlaeus Gymnasium Amsterdam


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger