Economie:

Bundesbank en ECB
Financiële stelsel

De Deutsche Bundesbank is de centrale bank van Duitsland. Ze heeft tot taak om de koers van de munt te bewaken en het inflatieniveau te beperken. Daarnaast houdt de bank toezicht op het betalingsverkeer en het bankwezen en geeft bankbiljetten uit.

Bundesbank en ECB
© flickr/matpe/cc
Deutsche Bundesbank

De Bundesbank is vergelijkbaar met de Nederlandsche Bank en moet niet worden verward met de commerciële Deutsche Bank. Net als de andere grote Duitse banken zetelt de Bundesbank in Frankfurt am Main, het financiële centrum van Duitsland.

De in 1957 opgerichte Bundesbank verwierf in Europa vooral faam omdat ze erin slaagde met een vaak streng monetair beleid de inflatie te beperken. De Duitse D-Mark groeide hierdoor uit tot een zeer stabiele en betrouwbare munt en gold als voorbeeld voor Europa. Zo koppelde Nederland de koers van de gulden aan die van de D-Mark om de verschillen tussen de beide munteenheden zo klein mogelijk te houden. Dit kwam de handel tussen beide landen ten goede, maar de koppeling betekende ook dat Nederland praktisch het Duitse monetaire beleid overnam.

Veilig baken

De Bundesbank gold jarenlang als een veilig baken voor het Duitse monetaire beleid. “Niet alle Duitsers geloven in God, maar zij geloven allemaal in de Bundesbank”, aldus de Fransman Jacques Delors, oud-voorzitter van de Europese Commissie. Tegenwoordig is de Bundesbank één van de 19 centrale Europese banken die waken over het monetair beleid in de eurozone. Als zodanig is de bank een belangrijk adviesorgaan voor de Duitse regering.

Sinds de invoering van de euro in 2002 is de invloed van de Bundesbank aanzienlijk ingeperkt. De monetaire macht verschoof letterlijk enkele honderden meters op in het financiële centrum van Duitsland en Europa, Frankfurt am Main, van de hoofdvestiging van de Bundesbank naar die van de Europese Centrale Bank (ECB).

Waar de Bundesbank ooit waakte over de prijsstabiliteit en de koers van de D-Mark, voert de ECB dezelfde taak uit voor de euro. De Bundesbank is als Duitse staatsbank een belangrijke rader geworden in het stelsel van de Europese centrale banken die betrokken zijn bij de euro, het Europese Systeem van Centrale Banken. Zonder een sterke D-Mark was de euro er waarschijnlijk nooit gekomen. De Duitse regering probeert met man en macht te voorkomen dat het Duitse model in Europa wordt uitgehold.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger