Jaarverslag 2020:

Subsidiegevers en jaarrekening 2020

Subsidiegevers en jaarrekening 2020
© DIA

Het DIA wordt sinds 1996 door het ministerie van OCW en de Universiteit van Amsterdam (UvA) gefinancierd. Daarnaast ondersteunt de Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) de (internationale) wetenschappelijke activiteiten van het instituut.

In 2020 ontving het DIA de bijdrage van het ministerie van OCW via een instellingssubsidie. Deze financiering is toegekend voor het realiseren van twee 'activiteiten': het DIA-programma dat valt onder de 'Duitsland-Agenda 2017-2021' en het 'DIA-Mobiliteitsprogramma'. Deze subsidie wordt verstrekt binnen de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Met de UvA is een meer-jarensamenwerkingsovereenkomst voor de periode 2017-2021 overeengekomen. In 2018 is de nieuwe meer-jarenovereenkomst met de DAAD (2018-2022) in werking getreden.  

Daarnaast maakt de DAAD het mogelijk dat bij het DIA een FachlektorLektor en een Sprachassistent (in studiejaar 2019/2020 ging het om twee Sprachassistenten) werken. De taal-assistenten ontvangen van de DAAD directe financiering en zijn, hoewel werkzaam bij en voor het DIA, niet in dienst bij de stichting. Ook ondersteunt de DAAD de deelname van de Duitslanddesk aan de Buitenlandbeurs.

De stichting werkte in 2020 met uiteenlopende organisaties samen en ontving bijdragen en subsidies van onder meer de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Afdeling Politicologie en de AISSR in verband met gematchte promotietrajecten) van de UvA, de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA in verband met (extra) onderwijs-inzet, het Goethe-Institut Niederlande, de Universiteit Utrecht (in het kader van het programma Alfa4all), de Duitse Ambassade in Den Haag en Het Ketelhuis in Amsterdam. Ook ontving het DIA projectmiddelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het binationale programma ‘Onbegrensd’.

Met ondersteuning van het Nuffic kon een extra medewerker worden aangesteld voor het project Mach mit!-Mobil in de schooljaren 2019-2020 (Hanna Deitmaring) en 2020/2021 (Julia Jordan). In augustus 2020 ontving het DIA aanvullende middelen van het ministerie van OCW in het kader van het DIA-programma Lerarentekort Duits met een projectduur van twaalf maanden.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger