Jaarverslag 2020:

Het instituut

Het instituut
© DIA

De Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) is het nationale kenniscentrum over het contemporaine Duitsland in Europese context op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij. De stichting is opgericht in 1996 en levert een bijdrage aan het versterken van de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland op de terreinen van onderwijs, cultuur en wetenschap.

Met de organisatie van evenementen, seminars en lezingen en informatievoorziening via de website duitslandinstituut.nl richt de stichting zich op een breed Nederlands publiek.

Belangstelling voor en kennis over het moderne Duitsland worden zo nationaal vergroot. Het DIA heeft in zijn activiteiten bijzondere aandacht voor het voortgezet onderwijs. Het DIA maakt zich sterk voor de verbetering van de positie van het vak Duits en het vergroten van de kennis van de Duitse taal en cultuur in Nederland. Hierbij neemt het DIA extra initiatieven in het tegengaan van het lerarentekort voor het vak Duits. De Duitslanddesk van het DIA stimuleert mobiliteit van studenten en onderzoekers naar Duitsland.

 

Code Goed Bestuur

Het DIA heeft een Code Goed Bestuur Duitsland Instituut Amsterdam. De code is opnieuw vastgesteld op 13 december 2019 door het Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van het DIA. Deze code is gebaseerd op de Code Goed Bestuur Universiteiten 2019 en afgestemd op de bestuurlijke en organisatorische werkwijze van het DIA in het bijzonder. Ook onderschrijft het DIA de acht principes van de Governance Code Cultuur (2019). De Code Goed Bestuur van het DIA is opgesteld als een beginselcode en is geen regelcode. In 2020 is niet afgeweken van de code.

 

Team & afdelingen

Binnen het DIA wordt actief gezocht naar onderlinge uitwisseling en versterking tussen afdelingen en collega’s. Bij evenementen of bij campagnes ter bevordering van goede kennis van de Duitse taal in Nederland wordt volop samengewerkt. En ook gastwetenschappers worden zo veel mogelijk voor publieksactiviteiten ingezet. Valorisatie is een standaard aandachtspunt bij onderzoeksprojecten.

Het DIA kent de volgende afdelingen en activiteiten-clusters:  

  • Academisch onderwijs & onderzoek (incl. het programma Graduiertenkolleg)
  • Voortgezet onderwijs en lerarenopleiding
  • Brede publieksfunctie: Communicatie & publieksactiviteiten en het redactionele Duitslandweb
  • Duitslanddesk
  • Directie/management

Hieronder vertellen wij in vogelvlucht over het jaar 2020. Alle activiteiten uit 2020 zijn te vinden in het activiteitenoverzicht.

 

Academisch onderwijs en onderzoek

Impulsen voor en ondersteuning aan Universitair onderwijs & onderzoek

De wetenschappelijke staf houdt zich in zijn onderzoeksprogramma’s vooral bezig met de geschiedenis, politiek, maatschappij en cultuur van het hedendaagse Duitsland. Medewerkers nodigen in het kader van het Graduiertenkolleg regelmatig (inter)nationale experts en promovendi uit die zich in hun onderzoek richten op Duitsland.

De wetenschappers van het DIA dragen bij aan het Bachelor- en Masteronderwijs, onder meer op het terrein van Duitslandstudies van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Op deze wijze wil het DIA in opleidingen inhoudelijke accenten kunnen zetten over Duitsland en studenten motiveren voor Duitse thema's in hun (vervolg)studie te kiezen.

Directeur prof. dr. Ton Nijhuis heeft een aanstelling bij de Faculteit der Geesteswetenschappen (de Afdeling MVTC, Duitse taal & cultuur). Hij is tevens als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Afdeling Politicologie) van de UvA. Nijhuis geeft leiding aan het instituut en de onderzoeksafdeling in het bijzonder. Daarnaast begeleidde hij in 2020 zeven promotietrajecten.

Het programma van de Master Duitslandstudies (afdeling Geschiedenis) wordt door DIA-medewerker dr. Hanco Jürgens gecoördineerd. Veel studenten worden tegenwoordig ook bereikt door collega's die binnen de Bachelor Europese Studies vakken geven in Duitse taalverwerving. DAAD-Lektoren Henning Radke (tot 1 september) en Roswitha Dickens (vanaf 1 september), en academisch onderwijs-collega Claudia Daiber (tot 1 september) verzorgden en verzorgen hier meerdere modules. Onderzoekscollega dr. Krijn Thijs verzorgde op verzoek van de opleiding Geschiedenis onder andere het vak voor masterstudenten 'Het Berlijn van de Muur'.

Dr. Mario Daniels is per 1 september bij het DIA betrokken als nieuwe DAAD-Fachlektor. Voormalig Fachlektorin prof. dr. Nicole Colin is hoogleraar in de Germanistiek in Marseille/Aix-en-Provence en als deeltijdhoogleraar Moderne Duitse literatuurwetenschap en cultuur van de moderne tijd aan het DIA en de UvA verbonden. Prof. dr. Maarten Doorman is namens het DIA bijzonder hoogleraar Historische cultuur van Duitsland: filosofie, kunst en literatuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Promovendi en gastonderzoekers

In 2020 financierde het DIA vijf verschillende promotietrajecten. Alle promovendi waren in dienst bij het instituut; twee onderzoekers waren het hele jaar in dienst en een promovenda tot 1 september. Twee anderen startten op die datum hun traject. Twee trajecten werden in 2020 gematcht door de UvA (AISSR en GSSS; vakgroep Politicologie). Marieke Oprel en Afke Groen verdedigden in 2020 hun proefschriften met succes. De promovendi zijn lid van het Graduiertenkolleg.

In 2020 waren Marnix Krop (Den Haag) en Joachim Umlauf (Lyon/Boekarest) als fellow aan het DIA verbonden. Felix Bohr (Göttingen), Adam Knowles (Philadelphia) en Jazmine Contreras (Baltimore) zijn regelmatig visiting fellow. Contreras promoveerde in juli 2020 op ''We were all in the Resistance': Historical Memory of the Second World War and Holocaust in the Netherlands'. René Cuperus was in 2020 als gastonderzoeker verbonden aan het DIA. Sinds de zomer is dr. Thorsten Carstensen (Associate Professor Duitse literatuur aan de Indiana University – Purdue University Indianapolis) visiting fellow aan het instituut.

Graduiertenkolleg

Gevorderde Master-studenten en promovendi staan centraal in het programma van het Graduiertenkolleg (GK) dat het interdisciplinaire onderzoek naar Duitsland stimuleert en een nieuwe generatie academici vertrouwd maakt met wetenschappelijke netwerken en thema's in Duitsland. 

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de opgelegde reisbeperkingen en maatregelen voor bijeenkomsten, organiseerde het DIA in het kader van het Graduiertenkolleg slechts enkele reguliere activiteiten. In de herfst zijn twee kleinere GK-netwerkmiddagen online georganiseerd, om de verbinding onder Duitsland-onderzoekers bij het DIA en in Nederland te zoeken.

In februari spraken tijdens het programma 'Autobiographie und Exilliteratur' nog prof. dr. Nicole Colin (Marseille/Aix-en-Provence/UvA), prof. dr. Martina Wagner-Egelhaaf (Münster), Marleen Rensen (UvA) en Janina Meissner (UvA/Keulen) in aanwezigheid van 25 deelnemers in Amsterdam.

In de zomer vond een digitale internationale bijeenkomst met de DAAD en de universiteiten van Durham en Aberdeen plaats, gericht op (vooral) masterstudenten. DAAD-taal-assistent bij het DIA Rike Laifer organiseerde deze samen met collega Jürgens over het thema 'Gemeinschaft'. UvA-studente en oud-DIA-medewerker Renske de Vries verzorgde een bijdrage over'‘Integrating Artists’ Communities After 1989/90 - The Case of the Akademie der Künste in Berlin'.

In september vond de Amsterdam German Studies Lecture i.s.m. het Goethe-Institut Amsterdam en het Genootschap Nederland-Duitsland plaats. Schrijver, journalist en literatuurcriticus Jens Bisky sprak over zijn boek 'Berlin. Biographie einer grossen Stadt'.

Andere bijeenkomsten zijn verschoven naar 2021 en verder.

 

Afdeling voortgezet onderwijs en lerarenopleiding ('Onderwijsafdeling')

De Onderwijsafdeling van het DIA richt zich met name op docenten (in opleiding) en leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Het DIA werkt binnen de Actiegroep Duits samen met de Duitse Ambassade in Den Haag, de Duits-Nederlandse Handelskamer, het Goethe-Institut Niederlande, Nuffic en de Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.

De afdeling organiseert nascholingen, congressen en evenementen. Ook ontwikkelt zij onderwijsmateriaal en lesconcepten, waarbij kennis over Duitsland en grensoverschrijdende samenwerking centraal staan. De Onderwijsafdeling maakt zich sterk voor de positie van het vak Duits in Nederland.

De Dag van de Duitse taal is een zichtbaar visitekaartje voor het vak op scholen en genereert veel media-aandacht. De 9e editie vond plaats op 14 september. Ruim 150 Mach-mit!-pakketten waren in maart op scholen geleverd en werden later alsnog ingezet. De digitale quiz over Duitstalige literatuur werd door scholen 300 keer gemaakt. Met andere DIA-collega’s organiseerde de afdeling het web-event 'Brecht’s bezaubernder Buchsalon'. Rondom het thema literatuur schreef hoogleraar Maarten Doorman (DIA/VU) een opinie-artikel in de Volkskrant. In 2020 organiseerde de Actiegroep voor de derde keer de verkiezing Docent Duits van het jaar. De winnaar was Marijke Verbree-Kruijs (Antoniuscollege, Gouda). 

Sinds juni 2019 ondersteunt de Onderwijsafdeling het programma 'Onbegrensd' van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Op jongerenevenementen op het gebied van cultuur en sport in de grensregio Nederland-Duitsland informeert het DIA over het belang van goede kennis van elkaars taal, waarbij er ook aandacht is voor stage en studeren over de grens. Omdat een aantal live evenementen en bezoeken niet meer plaatsvonden, is ingezet op de organisatie van een online quiz en de realisatie van de website austausch.nl. De presentatie van de website en bijhorende campagne zijn verschoven, omdat er tijdelijk minder mogelijkheden zijn voor (fysieke) uitwisseling.

De Actiegroep legt vanuit de Mach mit!-campagne eveneens de verbinding met 'Onbegrensd'. De in het schooljaar 2019-2020 door Mercedes gesponsorde Mach mit!-Mobil kon vanaf maart 2020 helaas weinig rijden. Daarom is gewerkt aan het actualiseren en vernieuwen van het bestaande onderwijsmateriaal, alsook de ontwikkeling van digitale les-modules. Met steun van het ministerie van BZK en van Nuffic waren twee taal-assistenten (specialisten op het gebied van onderwijs in Duits als vreemde taal) tot 1 juli 2020 in dienst bij het DIA en actief voor beide projecten.

Vanaf schooljaar 2020/2021 beslaat het Centraal Eindexamen Geschiedenis ook het thema 'Duitsland 1918-1991'. In dit kader ontwikkelde de afdeling (web)materiaal en projecten. Het digitale aanbod is verrijkt met vijf video’s, waarin experts als Jacco Pekelder (UU), Moritz Föllmer (UvA) en Hanco Jürgens (DIA) uitleg geven aan leerlingen over de examenstof. Met de afdeling Academisch Onderwijs en Onderzoek en de redactie van Duitslandweb is gewerkt aan de onderwijsbundel 'Duitsland 1918-1991. Twintig vensters op een bewogen eeuw' (met Uitgeverij Boom).

Om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van het (groeiende) lerarentekort voor het vak Duits heeft het instituut de DIA-Akademie opgezet. Het DIA brengt startende docenten met elkaar in contact en biedt hun een blijvend scholingsaanbod, zodat zij gemotiveerd blijven.

Sinds de zomer ontvangt het DIA extra OCW-middelen om een impuls te geven aan onder andere de DIA-Akademie. Er zijn twee taalcursussen gericht op de startende docent (digitaal) doorgevoerd, net als het webinar 'Hoe maak ik een Programma van Toetsing en Afronding'. Ook de inzet voor de werving van moedertaalsprekers Duits is verder ontwikkeld. De themawebsite lehrerinholland.nl trok 6.159 unieke bezoekers. Een ander actiepunt vormt de verkenning van de opties om docenten geschiedenis een tweede bevoegdheid te laten halen.

Om de lerarenopleidingen inhoudelijk te versterken biedt de afdeling met de onderzoekmedewerkers en het Duitslandweb colleges aan: Deutschland heute. In 2020 zijn vijf (digitale) colleges gegeven aan NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden, Fontys Hogeschool Tilburg, Hogeschool Driestar, Gouda en Hogeschool Utrecht (twee keer). Gastsprekers waren onder andere NOS-journalist Wouter Meijer en Andreas Blühm (directeur Groninger Museum). Gemiddeld namen twintig studenten deel.

In 2020 werkte het DIA met Nuffic aan grensoverschrijdend lesmateriaal, ontwikkeld door het Haus der Niederlande (Euregio-project). De Onderwijsafdeling maakt deel uit van de Nationaal Congres Duits Commissie, maar zag dit afgezegd worden. In 2020 vond met Levende Talen de Profielwerkstukprijs Duits plaats. Deze werd digitaal uitgereikt aan Lilou Obers (6 vwo, De Nieuwste School in Tilburg). Ook is de afdeling in schooljaar 2020/2021 betrokken bij de ontwikkeling van de module inleiding in de literatuur- en cultuurwetenschap van het project Alfa4all.

 

Communicatie, website en evenementen

Redactie duitslandweb.nl 

Duitslandweb maakt onderdeel uit van de DIA-website www.duitslandinstituut.nl. De instituutssite fungeert zowel als platform voor informatie over de organisatie zelf alsook als platform voor nieuws en kennis over Duitsland. Het maakt de stichting zo zichtbaar en herkenbaar als kenniscentrum. Lezers worden inhoudelijk en praktisch bediend op één portaal. Duitslandweb is de belangrijkste Nederlandstalige informatiebron op internet over de Duitse maatschappij en politiek.

De achtergrondinformatie, opinies en analyses op de website zorgen ervoor dat Nederlanders zich snel kunnen verdiepen in Duitse kwesties. Daarnaast verzorgt de redactie dagelijks korte nieuwsberichten en houdt het veel geraadpleegde online Naslagwerk bij. Duitslandweb kiest de voor Nederland relevante invalshoeken bij het Duitse nieuws, waarbij de bronnen hoofdzakelijk Duits zijn. De redactie kijkt in het bijzonder naar hoe in Duitsland zelf met bepaalde onderwerpen wordt omgesprongen. Naast de dagelijkse kortere nieuwsberichten publiceren de redacteuren achtergrondverhalen en eigen factsheets, onderzoek en interviews (onder andere met gasten en sprekers bij DIA-evenementen). 

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die in Duitsland en Nederland werden genomen, welke grote impact hadden op de Nederlands-Duitse betrekkingen en in het bijzonder het grensverkeer steeg het bezoekersaantal naar ongekende hoogte.

Duiding van politiek, rechts-extremisme en EU-Voorzitterschap Duitsland

De redactieleden besteedden in 2020 verder aandacht aan het terugtreden van CDU-voorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer en aan het thema van rechts-extremisme en vreemdelingenhaat. Artikelen gingen ook over radicalisering van de corona-protesten en het Duits voorzitterschap van de Europese Unie vanaf juli. In de podcastserie Achtung Europa ging de redactie in gesprek met voormalig Permanent Vertegenwoordiger bij de EU Tom de Bruijn en met journalist Hans von der Burchard (POLITICO.nl).

Samenwerkingen en instituutsbrede inzet van dia-collega’s in media en debat

In 2020 waren de vaste columnisten van het Duitslandweb Britta Böhler (advocaat, oud-senator en auteur), Carsten Brzeski (econoom, columnist dagblad De Tijd), Ewout van der Knaap (hoogleraar Duitstalige literatuur en cultuur Universiteit Utrecht), Jerker Spits (Germanist en publicist) en Merlijn Schoonenboom (auteur, oud-correspondent de Volkskrant). Iduna Paalman (dichter en docent Duits) werkte begin 2020 nog mee aan de site. Ingrid Bosman (De Twentsche Courant Tubantia) en Maaike Trimbach (Dagblad van het Noorden en docent Duits) waren tevens verbonden als journalist en auteur.

De redacteuren van het Duitslandweb en ook andere medewerkers publiceerden in 2020 regelmatig artikelen en gaven interviews in de media.

Publieksprogramma over Duitsland en Europa 30 jaar na de vereniging

De afdeling Pers, Communicatie, Conferenties en Evenementen organiseert conferenties, speciale bijeenkomsten, reeksen en filmvoorstellingen die zich afwisselend richten op specifieke doelgroepen -zoals het academische netwerk van het DIA - of juist een breed publiek.

In oktober organiseerde de afdeling met de Duitse Ambassade Den Haag en het Goethe-Institut Amsterdam de 'Lunch Talks: 30 years after German unification'. DIA-redacteur Marja Verburg sprak op 6 oktober met bestsellerauteur Jana Hensel en staatsrechtgeleerde Udo Di Fabio over de fragiele Innere Einheit in Duitsland. Op 8 oktober sprak journalist Sophie Derkzen met Europa-deskundigen Daniela Schwarzer (directeur Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik), historicus en filosoof Luuk van Middelaar en Matthias Matthijs (Senior fellow for Europe bij Council on Foreign Relations; universitair hoofddocent School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University) over 'Duitsland en Europa, nieuwe uitdagingen in een multipolaire wereld'.

Ook werkte de afdeling mee aan het academische programma en de realisatie van 'Brechts bezaubernder Buchsalon' op de Dag van de Duitse taal. In de binnentuin van het DIA spraken dichter Iduna Paalman, literatuurcriticus Jens Bisky, vertaler Elbert Besaris en singer-songwriter Renee van Bavel over Duitse literatuur. De middag was live te volgen via Facebook en YouTube. In de zomermaanden maakten DIA-collega’s een nieuwe reeks, de 'DIA-Sprechstunde'. De afdeling produceerde vier afleveringen over onderwerpen als Duitsland in Europa, de Duitse taal en Berlijn. Via sociale media werden vooraf vragen van de community verzameld.

Digitale projecten: interculturele operabiliteit en Duitsland in DIAloog

In 2020 werd de serie Duitsland in DIAloog in samenwerking met Duitslandweb omgezet in een interactieve YouTube-uitzending. Op 11 juni organiseerde de afdeling een aflevering met als thema 'Corona in Duitsland. Verrassende verschillen met Nederland'. Hierin bespraken arts-microbioloog Andreas Voss en journalist Markus Pfalzgraf opmerkelijke verschillen in de omgang met het virus.

Op 13 november organiseerde het DIA met het ministerie van Defensie en de Rijksuniversiteit Groningen het symposium 'Culturele Interoperabiliteit'. Dit symposium ging in op wat civiele en militaire organisaties van elkaar kunnen leren over Duits-Nederlandse samenwerking. Hoofdsprekers waren DIA-directeur Ton Nijhuis, promovendus Frederik Wermser en luitenant-generaal Martin Wijnen.

Deutsches Kino

In de filmreeks Deutsches Kino (te zien in Het Ketelhuis Amsterdam en Filmhuis Lumen in Delft) toonde het DIA in 2020 zes Duitse films die niet eerder in Nederland te zien waren. Deutsches Kino is een samenwerking met beide filmhuizen en het Goethe-Institut Niederlande. Vanwege het coronavirus zijn vier filmvoorstellingen verplaatst naar 2021.

 

Duitslanddesk & Mobiliteitsstipendia

DIA-Mobiliteitsprogramma gericht op Duitsland

De Duitslanddesk is in 2013 opgezet op initiatief en met ondersteuning van de DAAD en het ministerie van OCW. De Desk voert een beleid gericht op het stimuleren van studenten- (en onderzoeks-)mobiliteit naar Duitsland. Het door het DIA opgestelde 'Mobiliteitsprogramma' bestaat uit de inrichting van een Duitslanddesk, die werkt aan een imago-campagne, voorlichting en beleidsonderzoek en een stipendium-programma. Bij de Duitslanddesk werkten naast het Hoofd Duitslanddesk en Mobiliteit een DAAD-Lektor/projectmedewerker Duitslanddesk en een communicatiemedewerker. Tot augustus waren twee taal-assistenten (gefinancierd door de DAAD) voor de Desk werkzaam, aansluitend één. In 2020 werkten vijf stagiaires en vrijwilligers mee bij de Duitslanddesk.

Blijvende aandacht voor studieland duitsland: versterkte online waarneming

In 2020 is gewerkt aan een nieuwe communicatiestijl van de Duitslanddesk waarbij authentieke ervaringen van Nederlandse studenten in Duitsland centraal staan. Dit is geïmplementeerd via sociale media. Ook zijn de presentaties voor webinars en (digitale) schoolbezoeken hierop aangepast.

De Duitslanddesk organiseerde in juni een webinar over studeren in Duitsland bestaande uit een presentatie en “speeddaten” met ervaringsdeskundigen door middel van break-out-rooms. Daarnaast heeft de Desk drie video’s gepubliceerd waarin studenten met Duitslandervaring geïnterviewd werden en een video over de vijf meest gemaakte fouten bij het aanvragen van een DIA-Stipendium. Ten slotte heeft de Duitslanddesk twee geselecteerde stipendiaten begeleid bij het vastleggen van hun ervaringen in Duitsland via video. Dit materiaal is in 2021 ingezet.

DIA-Stipendium: invloed van beperkte reismogelijkheden

128 studenten en jonge onderzoekers deden in 2020 een aanvraag voor het DIA-Stipendium (2019: 172). De daling van de aanvragen vond vooral in het winter-semester plaats. Dit is vooral toe te schrijven aan de corona-pandemie en de bijkomende maatregelen die een uitwisseling bemoeilijkten tot onmogelijk maakten. De aanvragen voor het zomer-semester 2020 waren met een aantal van 70 in lijn met eerdere jaren.

DAAD-beurzen en taaltest

Naast het DIA-Stipendium heeft de Desk ook Nederlandse studenten en onderzoekers breed over de studiebeurzen van de DAAD geïnformeerd. Het aantal sollicitanten voor Hochschulsommerkurse was vijf. Voor de DAAD-beurs van 24 maanden voor masterstudenten zijn zeven aanvragen gedaan en drie voor een eenjarige onderzoekbeurs. Het aantal door de Desk gefaciliteerde onSET-tests (waarmee scholieren en studenten hun niveau Duits kunnen inschatten) van de DAAD was 71.

Sprachstammtisch en samenwerking met alumni

De Sprachstammtisch is een initiatief waarbij Duitsland-geïnteresseerden met elkaar in het Duits in gesprek gaan om hun taalvaardigheid te verbeteren en een netwerk op te bouwen. In 2020 heeft de Duitslanddesk in totaal twee edities van de Sprachstammtisch in het CREA Café in Amsterdam georganiseerd. Vanaf maart is dit format online voortgezet. De Duitslanddesk organiseerde vervolgens in samenwerking met het Duitsland Alumni Netwerk (DAN) en de bachelor Duitslandstudies (UvA) maandelijks een online-Sprachstammtisch, telkens met een andere focus. Zo vond een muziekavond, een 'Literaturpubquiz’ n.a.v. de Dag van de Duitse taal en een 'Expertensprachstammtisch' plaats. Het onlin eformaat zorgde voor een groter bereik en maakte het mogelijk geïnteresseerden uit verschillende regio’s bij elkaar te brengen.

Overige (online) studie-evenementen, schoolbezoeken en online-spreekuur

In 2020 was de Duitslanddesk actief op verschillende online-evenementen, waar presentaties werden gegeven en studenten en scholieren werden geïnformeerd. Op 19 november verzorgde de Duitslanddesk een webinar tijdens de International Days, georganiseerd door Studiekeuzelab, ter vervanging van de nationale BuitenlandBeurs in de Jaarbeurs. Om een persoonlijk gesprek ook in corona-tijd mogelijk te maken biedt de Duitslanddesk een online spreekuur aan. Daarnaast heeft de Desk deelgenomen aan het web-alternatief van de informatiedag NXT LVL voor scholieren in de regio Apeldoorn. Ten slotte is de Duitslanddesk gestart met het organiseren van online-bijeenkomsten voor alle startende DIA-stipendiaten om hen optimaal te informeren en de binding onderling en met de Duitslanddesk te versterken.

In 2020 bezochten de studentenambassadeurs van de Desk (studenten die eerder ervaring hebben opgedaan in Duitsland en via dit programma verbonden blijven met het DIA) vier middelbare scholen en een HBO. Voor leerlingen van het Sint Ursula College in Horn gaven twee studentenambassadeurs een online-presentatie, eveneens nam een studentenambassadeur deel aan het online-event 'Achterhoek werkt'. Om een betere voorbereiding op de schoolbezoeken mogelijk te maken ontwikkelde de Desk lesmateriaal, telkens gefocust op één Duitse stad. Leraren en hun klassen kunnen zich voor het bezoek met de stad waar de bezoekende studentambassadeurs gestudeerd hebben vertrouwd maken.

In 2020 werden er twee onderzoeken uitgevoerd door de Duitslanddesk. Het eerste gaat in op doelen en motivatie binnen internationalisering aan Nederlandse en Duitse universiteiten en de rol van het Engels hierin; het tweede bestudeert het verschil tussen digitalisering van het hoger onderwijs in Nederland en Duitsland sinds de coronacrisis (resultaten verwacht in 2021).


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger