Jaarverslag 2020:

Raad van Toezicht, Bestuur en Adviesraden

Raad van Toezicht, Bestuur en Adviesraden
© Kim Krijnen

De Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) staat onder leiding van een directeur(-bestuurder) en heeft een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. In 2020 werd het DIA geadviseerd door een brede Onderwijsadviesraad (OAR).

 

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht is ingesteld als toezichthoudend orgaan bij het DIA en kende in 2020 de volgende leden (tussen haakjes de datum van aantreden of de 2e termijn-datum):

dhr. drs. T.J.A.M. de Bruijn, Voorzitter; Voorzitter van de Raad van Toezicht Clingendael Institute en gastdocent aan de Universiteit Leiden; voormalig Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu in Den Haag; Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU (28-09-2015; tweede termijn per 28-09-2019)

mw. drs. L. Bouws, Lid; Directeur/bestuurder van stichting Metropool Internationale Kunstprojecten; Voorzitter Aslan Muziekcentrum en Vicevoorzitter Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation (26-08-2016; tweede termijn per 26-08-2020)

dhr. dr. A.J. Brentjes, Lid vanwege de UvA; Adviseur Strategie Bestuursstaf UvA (22-12-2015; tweede termijn per 22-12-2019)

dhr. dr. C.A. Ullersma, Lid; Secretaris van de vennootschap van De Nederlandsche Bank (28-09-2015; tweede termijn per 28-09-2019)

dhr. prof. dr. G.A. Pfann, Lid; Hoogleraar econometrie van markten en organisaties aan de School of Business & Economics van de Universiteit Maastricht (26-08-2016; tweede termijn per 26-08-2020)

De leden van de RvT zijn niet in dienst bij de stichting en vervullen hun functie onbezoldigd. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het maximaal aantal termijnen is twee. De RvT kwam in 2020 viermaal (digitaal) bij elkaar en was telkens voltallig aanwezig.  In de vergadering van 13 december 2019 zijn het reglement van de RvT, de profielschets van de (omvang en samenstelling van de) RvT en de Code Goed Bestuur van het DIA vastgesteld. Deze documenten worden elke twee jaar geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. 

Het Duitsland Instituut beschikt sinds enkele jaren over een ANBI-status.

In overeenstemming met de richtlijnen inzake de Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft het DIA de verantwoording WNT 2020 zoals opgenomen in de Jaarrekening 2020 van het DIA openbaar gemaakt via deze website. In het kader van de Wet normering topinkomens (WNT) kunt u hierin meer lezen over het beloningsbeleid bij het DIA in 2020. Er is bij het DIA geen sprake van overschrijding van de normering betreffende de WNT geweest (Accountantsverslag 2020). 

Ook in eerdere jaren is geen overschrijding voorgekomen. Hier kunt u eerdere verantwoordingen raadplegen: 20192018, 2017, 20162015 en 2014

 

Onderwijsadviesraad (OAR)

De Onderwijsadviesraad van het DIA komt één keer per jaar bijeen om het programma van de Onderwijsafdeling te bespreken. Daarnaast verstrekken individuele leden regelmatig feedback op lopende activiteiten. De OAR bestaat uit docenten uit vo, mbo, lerarenopleiding hbo en universiteit van de vakken Duits, geschiedenis en aardrijkskunde.

Voor hun deelname ontvangen de deelnemers een vast bedrag per jaar (€ 175 in 2020/2021) plus de reiskosten naar de jaarlijkse bijeenkomst.

Leden 2020/21:

Mw. Doris Abitzsch, Universiteit Utrecht (voorzitter, Duits)

Dhr. prof. dr. Gert-Jan Hospers, Radboud Universiteit (aardrijkskunde)

Dhr. Tom de Kruif, Rijnlands Lyceum Sassenheim (geschiedenis)

Mw. Bettina Merten, Ir. Lely Lyceum Amsterdam (Duits)

Mw. Zegerien Minnaar, Baken Park Lyceum (Duits)

Mw. Dr. Hanneke Tuithof, Universiteit Utrecht (geschiedenis)

Mw. Dr. Elisabeth Lehrner-te Lindert, Hogeschool Windesheim (Duits)

Dhr. Jurgen Verbaarschott, Deltion College (Duits)


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger