Jaarverslag 2018:

Subsidiegevers en Jaarrekening 2018

Subsidiegevers en Jaarrekening 2018
© DIA

Het DIA wordt sinds 1996 door het ministerie van OCW en de Universiteit van Amsterdam (UvA) gefinancierd. Daarnaast ondersteunt de Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) de (internationale) wetenschappelijke activiteiten van het instituut.

De DAAD maakt bovendien de aanstelling van een DAAD-Fachlektor, een DAAD-Lektor en een DAAD-Sprachassistent mogelijk. Sinds 2013 financiert het ministerie van OCW de Duitslanddesk en het mobiliteitsprogramma van het DIA, waaronder het DIA-Stipendium valt. Dit stipendium wordt daarnaast mogelijk gemaakt door de DAAD.

In 2018 ontving het DIA de bijdrage via een instellingssubsidie van het ministerie van OCW. Deze financiering is toegekend voor het realiseren van twee 'activiteiten': het DIA-programma dat valt onder de 'Duitsland-Agenda 2017-2021' en het 'DIA-Mobiliteitsprogramma'. Deze subsidie wordt verstrekt binnen de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Met de UvA is een meerjarensamenwerkingsovereenkomst voor de periode 2017-2021 overeengekomen. In 2018 is de nieuwe meerjarenovereenkomst met de DAAD (2018-2022) in werking getreden.  

Verder ontvangt het DIA baten uit project- en doelsubsidies, deelnemersgelden voor activiteiten, middelen vanwege publieksbijeenkomsten die in samenwerking met derden worden georganiseerd en matchingsovereenkomsten voor promotietrajecten. Ook ontvangt het DIA gelden van faculteiten voor het verzorgen van onderwijs, welke niet onder de structurele samenwerkingsafspraken tussen de UvA en het DIA vallen. Subsidiegevers en projectpartners waren in 2018 onder meer de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Afdeling Politicologie en de AISSR) van de UvA, de Gerda Henkel Stiftung, Nuffic, het NIOD, de Faculteit der Geesteswetenschappen (Afdeling Duitse Taal en Cultuur en Afdeling AHS) van de UvA en het Goethe-Institut Niederlande.

De jaarrekening

Het Duitsland Instituut beschikt sinds enkele jaren over een ANBI-status.

In het kader van de Wet normering topinkomens (WNT) kunt u hier meer lezen over het beloningsbeleid bij het DIA in 2018. Er is bij het DIA geen sprake van overschrijding van de normering betreffende de WNT geweest (Accountantsverslag 2018). 

Ook in eerdere jaren is geen overschrijding voorgekomen. Hier kunt u eerdere verantwoordingen raadplegen: 2017, 20162015 en 2014.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger