Duitse taal verdwijnt uit de wetenschap

Duitse taal verdwijnt uit de wetenschap
Conferentie Deutsch als Wissenschaftssprache

AMSTERDAM, 4 februari 2014 – Duits als wetenschapstaal verliest steeds meer terrein, nu Engels de standaard is door internationalisering in het hoger onderwijs. Moet deze ontwikkeling niet een halt worden toegeroepen, en hoe kan dit worden gerealiseerd? Hierover praten op 6 en 7 februari universiteitsmanagement en experts uit de wetenschap op een internationale conferentie in Amsterdam.

Het dalende aantal studenten Germanistiek in West-Europa gaat ermee gepaard dat Duits als wetenschappelijke taal steeds minder belangrijk wordt. Dit is begrijpelijk vanuit het oogpunt dat iedereen Engels spreekt en in het hoger onderwijs internationalisering gewenst is. Maar vanuit geesteswetenschappelijk perspectief zijn er toch wat kanttekeningen bij te plaatsen. Tegen de achtergrond van de linguistic turn, die sinds de jaren ‘60 de debatten beheerst, is een zo groot mogelijke talendiversiteit gewenst. De trend om wetenschappelijke excellentie slechts op basis van publicaties in Engelstalige tijdschriften te meten, keert zich tegen de wetenschappers. Het schrijven van een briljant artikel in de eigen moedertaal is al een kunst, laat staan in een vreemde taal. De focus op de Engelse taal draagt bovendien bij aan de teloorgang van de receptieve taalcompetentie in het Duits.

De conferentie ‘Deutsch als Wissenschaftssprache’ heeft tot doel de stand van zaken omtrent deze ontwikkelingen te bespreken. Daarnaast worden oplossingen aangedragen hoe de belangrijkste spelers in het werkveld in de toekomst op een efficiënte manier de handen ineen kunnen slaan. En hoe om te gaan met de ontwikkeling van elites?
Aan het woord komen naast wetenschappelijke experts uit binnen-en buitenland ook specialisten uit het universiteitsmanagement, zoals de voorzitters van het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen en van de Universiteit Maastricht en de vice-voorzitter van de Deutsche Akademische Austauschdienst.

Informatie:
Locatie: Goethe-Institut Amsterdam, Herengracht 470
en Doelenzaal, Singel 421 (UvA Bibliotheek), Amsterdam.
Datum en tijd: Donderdag 06 februari, 12.00 -22.00, Vrijdag 07 februari, 12.30 – 19.00
Voertaal: Duits
Toegang vrij, aanmelden verplicht via aanmeldingen-dia@uva.nl
Kijk hier voor het programma.

Deze conferentie is een samenwerking van Duitsland Instituut Amsterdam, CIERA, DAAD, Goethe-Institut Paris en Amsterdam en Auswärtiges Amt


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger