Samenleven in de schaduw van de Holocaust
Promotie Froukje Demant

Samenleven in de schaduw van de Holocaust
© © Maja Brouwer, http://www.majabrouwer.nl/

AMSTERDAM, 16 juni 2015 – Froukje Demant, promovenda van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), verdedigt op 19 juni aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) haar proefschrift waarin zij onderzocht hoe de alledaagse relaties van joodse en niet-joodse buren en bekenden veranderden na de machtsovername van de nazi’s in 1933. Centraal staat de vraag: Wat is normaal wanneer de wereld om je heen zich steeds abnormaler gaat gedragen?

Demant focust in haar onderzoek op het samenleven van joden en niet-joden in Twente en aangrenzend Duitsland in de periode tussen de jaren twintig en jaren vijftig van de twintigste eeuw. Op basis van ruim honderd interviews met joodse en niet-joodse personen uit de Twents-Duitse grensstreek, en van persoonlijke documenten als brieven en dagboeken, laat deze studie zien dat joden aan de Duitse zijde van de grens steeds meer in een ‘abnormale normaliteit’ kwamen te leven waarin zij door buren en bekenden werden geïsoleerd, gedegradeerd en uitgebuit. Aan Twentse zijde reageerde de niet-joodse bevolking eerder passief op de vervolging van hun joodse buren. Na het einde van de oorlog, toen joden en niet-joden aan beide zijden van de grens een nieuwe normaliteit moesten zien op te bouwen, vormde zwijgen vaak het enige middel om een alledaags samenleven weer mogelijk te maken.
Dit onderzoek geeft inzicht in het vergaande aanpassingsvermogen van personen in abnormale omstandigheden, en in de manieren waarop zij de alledag weer opbouwen nadat alle normale kaders zijn weggeslagen.

Over Froukje Demant
Froukje Demant (1980) is sociaal-psycholoog en politicoloog. Ze publiceerde eerder over radicale en democratische moslims in Nederland, en over processen van deradicalisering. Haar promotieonderzoek verrichte ze bij het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA). Zie hier voor haar publicaties

Datum: vrijdag 19 juni 2015
Tijd: 13.00 uur
Locatie: Aula –Oude Lutherse Kerk, Singel 411 Amsterdam

Meer (achtergrond)informatie en de samenvatting van het proefschrift: http://duitslandinstituut.nl/agenda/2871/promotie-froukje-demant

--------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:
Voor vragen kunt u terecht bij Annabelle Arntz van het Duitsland Instituut Amsterdam via 020 525 36 84 / a.f.arntz@uva.nl.

Over het Duitsland Instituut Amsterdam
De Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) is het nationale kenniscentrum over het contemporaine Duitsland in Europese context op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij en initieert en stimuleert Nederlands-Duitse netwerken en uitwisselingen.
Meer informatie: www.duitslandinstituut.nl/www.studereninduitsland.nl


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger