Uitgelicht

De medewerkers van het DIA schrijven regelmatig boeken die worden gepubliceerd of zij werken mee aan publicaties.

Visible & Vulnerable
The political representation of lesbians, gay, bisexual, trans and intersex (LGBTI) people in the Netherlands and Germany

In 2023 verscheen deze dissertatie van Anne Louise Schotel, promovenda bij het Duitsland Instituut Amsterdam:

"Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) personen hebben in slechts enkele decennia zichtbaarheid en rechten verworven, en zijn in toenemende mate aanwezig in de politiek. Maar deze verhoogde zichtbaarheid komt niet iedereen onder de LHBTI-paraplu op dezelfde manier ten goede. Identiteiten en belangen die als legitiem worden beschouwd in de politiek komen overeen met taken-for-granted noties van politieke cultuur. Deze dissertatie onderzoekt wat dit betekent voor de vertegenwoordiging van groepen die niet binnen deze frames passen, en stelt dat het bestuderen van de politieke vertegenwoordiging van LHBTI-personen het centraal stellen van zichtbaarheid vereist. Dit onderzoek onderscheidt drie perspectieven op zichtbaarheid: categorisch, media en politiek. Deze perspectieven dragen bij aan de constructie van politieke normen, en leggen samen machtsmechanismen bloot die mogelijkheden voor politieke vertegenwoordiging creëren of juist beperken. Het proefschrift belicht de manier waarop fundamentele veranderingen kunnen plaatsvinden onder ongunstige politieke omstandigheden. Een intersectionele analyse van de verschillen tussen de groepen onder het LHBTI-label legt de grenzen van zichtbaarheid als strategie voor erkenning bloot en illustreert het belang van het ontrafelen van de manieren waarop geslacht, seksualiteit en genderidentiteit in de politiek worden gedefinieerd. De bevindingen benadrukken het belang van de bredere heteronormatieve en cisgendered grenzen van de politieke ruimte en hoe deze mogelijkheden voor politieke inclusie kunnen creëren of beperken." Lees meer over de publicaties van Anne Louise Schotel

Multilingualism and Mixed-Mode Communication
Sociolinguistic Insights into the German-Namibian Diaspora

In het voorjaar 2023 verscheen deze dissertatie van Henning Radke, promovendus bij het Duitsland Instituut Amsterdam:

"Like other disciplines, the field of sociolinguistics is not a homogenous one. It rather comes in three “loosely connected waves” (Eckert 2012) with each wave applying specific sets of methods. How can we use methodological triangulation and combine these methods, both quantitative and qualitative in nature, to integrate the three waves of sociolinguistics? This dissertation focusses on this question through five case studies concerning the German-Namibian diaspora, i.e., German-speaking Namibians who migrated to Germany. Their multilingual repertoire (Standard German, Namdeutsch [Namibian German], English, and Afrikaans) is the main research object. The studies presented in this book use correlational analysis, participant observation and semi-structured interviews to unveil the interplay between extralinguistic variables (e.g., gender, mode, place of origin), individual styles and linguistic variation in both, face-to-face interaction and computer-mediated communication (CMC). In doing so, the dissertation adds the notion of translocalisation to the field of German Sprachinselforschung (research on German-language exclaves). I argue that this notion complements existing perspectives on local and regional dynamics and thus leads to a more holistic view on Sprachinseln. Therefore, this dissertation shows how methodological triangulation offers an opportunity to add new perspectives to already established constructs." Meer informatie

Armando aus Berlin
Ein niederländischer Künstler auf den Spuren der deutschen Geschichte

In 2023 verscheen de bundel 'Berlin International: Literaturszenen in der geteilten Stadt 1970‒1989' (red. Susanne Klengel, Jutta Müller-Tamm, Lukas Nils Regeler en Ulrike Schneider) met daarin een hoofdstuk van Dr. Britta Bendieck. Download het artikel hier gratis

Chicago Press

Knowledge Regulation and National Security in Postwar America
The first historical study of export control regulations as a tool for the sharing and withholding of knowledge

In het voorjaar 2022 verscheen het boek 'Knowledge Regulation and National Security in Postwar America' van John Krige (Georgia Institute of Technology) en Mario Daniels (DIA):

"Mario Daniels and John Krige set out to show the enormous political relevance that export control regulations have had for American debates about national security, foreign policy, and trade policy since 1945. Indeed, they argue that from the 1940s to today the issue of how to control the transnational movement of information, knowledge and know how has been central to the thinking and actions of the guardians of the American national security state." Meer informatie

 

Van den Hoeck & Ruprecht Verlag

Deutschland und Europa seit 1990
Positionen, Kontroversen, Perspektiven

In november 2021 verscheen de bundel 'Deutschland und Europa seit 1990' onder redactie van prof. dr. Christina Morina (Universität Bielefeld) & Konrad H. Jarausch en met medewerking van o.a. prof. dr. Ton Nijhuis (DIA). 

"Die Einheit brachte Vielfalt – Freiheit, aber auch Unsicherheit. 30 Jahre nach dem Mauerfall und der Vereinigung Deutschlands ist es an der Zeit, die vielfältigen Umbrüche und Entwicklungen neu zu vermessen. Sie prägen – und belasten – die politische und gesellschaftliche Gegenwart und stellen gerade auch die zeithistorische Forschung vor enorme Herausforderungen. Wie hat sich Deutschland seit 1990 verändert? Welche Bilanz lässt sich hinsichtlich der politischen, sozialen und kulturellen Folgen der Vereinigung ziehen? Und wie sind diese mit der Entwicklung in Europa und der Welt verbunden?" Meer informatie

Springer

Franco-German Relations Seen from Abroad
Post-war Reconciliation in International Perspectives

In november 2020 verscheen de bundel 'Franco-German Relations Seen from Abroad' onder redactie van prof. Nicole Colin (UvA/DIA) & dr. Claire Demesmay en met medewerking van o.a. dr. Britta Bendieck (DIA)

"This book examines external perceptions of the Franco-German relationship, both from a historical perspective and as a driving force for regional integration. (...) The contributions address the questions of if and how the Franco-German reconciliation and cooperation is perceived as a role model for other regions, especially for the reconciliation of other inter-state and international conflicts." Meer informatie

Berghahn Books

Probing the limits of categorization
The Bystander in Holocaust History

In november 2018 verscheen de bundel 'Probing the limits of categorization. The Bystander in Holocaust History', onder redactie van dr. Christina Morina en dr. Krijn Thijs (allebei DIA). Vanaf februari 2021 als paperback beschikbaar. 

"Of the three categories that Raul Hilberg developed in his analysis of the Holocaust - perpetrators, victims, and bystanders - it is the last that is the broadest and most difficult to pinpoint. Combining historiographical, conceptual, and empirical perspectives on the bystander, the case studies in this book provide powerful insights into the complex social processes that accompany state-sponsored genocidal violence." Meer informatie

Die Erfindung des Marxismus

Dat het thema marxisme nog steeds actueel is, bewijst het in 2017 verschenen boek 'Die Erfindung des Marxismus' van onze DAAD-Fachlektorin dr. Christina Morina. Een fascinerend verslag over de ontstaansgeschiedenis van het marxisme. Meer informatie

Lees ook de recensie 'Wie hältst du's mit der Revolution?' op www.zeit.de en bekijk een video van het podiumgesprek 'Der Traum von einer besseren Welt' op de Frankfurter Buchmesse. 

 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger