Achtergrond

Wachten op rugwind?

Achtergrond - 20 november 2002
(20 november 2002) Met de toetreding van de nieuwe lidstaten komt Duitsland in het centrum van Europa te liggen en gaan de grensen met Polen en Tsjechië volledig open. Joop Meijnen kijkt naar de economische consequenties die de uitbreiding kan hebben voor de toch al beroerde situatie op de Duitse arbeidsmarkt.

Lees meer

Uit het graf opgestaan?

Achtergrond - 19 november 2002
(19 november 2002) De Frans-Duitse as in Europa is al vele malen dood verklaard. Toch bereikten Frankrijk en Duitsland onlangs, tot veler verrassing, een akkoord over de EU-landbouwuitgaven. Draait de Frans-Duitse motor weer op volle toeren? Volgens Mark Beunderman is deze conclusie voorbarig.

Lees meer

De tandeloze tijger

Achtergrond - 18 november 2002
Opinie (18 november 2002) In 1992, met het Verdrag van Maastricht, werd de samenwerking in de Europese Unie uitgebreid: voortaan zou er ook een gezamenlijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en een Europees defensiebeleid (het Europees veiligheids- en defensiebeleid, EVDB) worden gevoerd. Volgens Maria Derks dreigt het Europa van de toekomst een tijger zonder tanden te word en als er niet gauw nagedacht wordt over een aantal dringende kwesties.

Lees meer

Op straat: Amsterdam 18 november 2002 

Achtergrond - 18 november 2002
2. Wat is uw leeftijd?                      58 jaar

Lees meer

Interview met Atzo Nicolaï

Achtergrond - 12 november 2002
1. Voelt u zich al een beetje Europeaan?"Ja, maar ik voel me meer Nederlander, hoewel dat ook niet overdreven moet…

Lees meer

Helden geraken aan de bedelstaf

Achtergrond - 6 november 2002
(Amsterdam, 6 november) Tot drie jaar na de val van de Muur beleefden de Oost-Duitsers de politieke omwentelingen als een cultuurschok én een vernedering. In het begin (1989) werden zij nog als helden gezien, die een goed georganiseerde dictatuur zonder geweld tot instorten hadden gebracht. Aan 't einde (1992) waren ze, in de positieve lezing, de betreurenswaardige bedelaars, degenen die door de elites uit het Westen bij de hand genomen moesten worden. In een andere lezing muteerden de Oost-Duitsers zelfs tot laffe en opportunistische medewerkers van de geheime dienst, de Stasi.

Lees meer

Cyprus

Achtergrond - 1 november 2002
De republiek Cyprus heeft op papier zeggenschap over het gehele eiland. In het zuidelijke (Griekse) deel is dat in de praktijk ook zo, maar…

Lees meer

Malta

Achtergrond - 1 november 2002
Malta ligt in de Middellandse Zee vlak onder Sicilië, maar wordt in 1814 een kolonie van het Britse Gemenebest. Precies anderhalve eeuw…

Lees meer

Letland

Achtergrond - 1 november 2002
Evenals in de andere Baltische staten, ontstaat ook in Letland halverwege de jaren tachtig een onafhankelijkheidsbeweging die gericht…

Lees meer

Polen

Achtergrond - 1 november 2002
Polen is qua oppervlakte ruim zeven keer zo groot als Nederland. De ligging is in de loop de eeuwen talloze malen veranderd, de laatste…

Lees meer

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger