Jaarverslag 2017:

Subsiediegevers en jaarrekening 2017

Subsiediegevers en jaarrekening 2017
© DIA

Het DIA wordt sinds 1996 door het ministerie van OCW en de Universiteit van Amsterdam (UvA) gefinancierd. Daarnaast ondersteunt de Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) de (internationale) wetenschappelijke activiteiten van het instituut. 

De DAAD maakt bovendien de aanstelling van een DAAD-Fachlektor, een DAAD-Lektor en een DAAD-Sprachassistent mogelijk. Sinds 2013 financiert het ministerie van OCW de Duitslanddesk en het mobiliteitsprogramma van het DIA, waaronder het DIA-Stipendium valt. Dit stipendium wordt gematched door de DAAD.

In 2017 ontvangt het DIA voor het eerst de bijdrage via een instellingssubsidie van het ministerie van OCW. Deze financiering is toegekend voor het realiseren van twee ‘activiteiten’: het DIA-programma dat valt onder de ’Duitsland-Agenda 2017-2021’ en het ‘DIA-Mobiliteitsprogramma’. Deze subsidie wordt verstrekt binnen de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

In januari 2017 is men overgegaan op een nieuwe meer-jaren-samenwerkingsovereenkomst met de UvA voor de periode 2017-2021. In aanloop naar de opstelling van een nieuwe meer-jarenovereenkomst heeft de DAAD bovendien de samenwerking die liep tot en met 31 december 2016 met één jaar verlengd (voor 2017). De hierop volgende vijf-jarenovereenkomst (2018-2022) is eind december 2017 door DAAD & DIA ondertekend.

Verder ontvangt het DIA baten uit project- en doelsubsidies, deelnemersgelden voor activiteiten, middelen vanwege publieksbijeenkomsten die in samenwerking met derden worden georganiseerd en matchingsovereenkomsten voor promotietrajecten. Ook ontvangt het DIA gelden van faculteiten voor het verzorgen van onderwijs, welke niet onder de structurele samenwerkingsafspraken tussen de UvA en het DIA vallen. Samenwerkingsprojecten waren er in 2017 onder meer met de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Afdeling Politicologie en de AISSR) en de Faculteit der Geesteswetenschappen (Afdeling Duitse Taal en Cultuur en Afdeling AHS) van de UvA, het Ketelhuis (Amsterdam), het Goethe-Institut Niederlande en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het instituut ontving van onder meer de Gerda Henkel Stiftung subsidie.

De jaarrekening 2017 

Het Duitsland Instituut beschikt sinds enkele jaren over een ANBI-status.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger